Followers

Google+ Followers

tisdag 4 september 2012

28.08.2012

Sheldan Nidle

28.08.2012


3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! För närvarande inväntar vi datumet för att börja med de förberedande åtgärder som ska genomföras innan det nya banksystemet startas. Denna period kommer snabbt att åtföljas av det formella tillkännagivandet om det nya globala finansiella systemet, vilket genom sin uppbyggnad skapar en situation som gör det omöjligt för den mörka kabalen att existera. Det är de efterföljande nya regeringarna som möjliggör att välståndsfonderna levereras. För länge sedan förmåddes er värld att acceptera att inte bara Anunnakis irrationella världsbild var "riktig", utan också att ingen annan verklighet var möjlig. Denna uppfattning kommer att krossas genom det nya finansiella systemet, vilket kommer att öppna dörrar som hållits hårt stängda av den mörka kabalen. Den kommande stora fondöverföringen kommer att ta bort denna låsning inom framåtskridandet som det mörka under decennier ålagt er. Så snart denna åtstramning är borta kan de nya tillvägagångssätten med tillhörande officiella förklaringar komma på plats. Detta är dock bara de inledande stegen, vilka snabbt leder vidare till den massiva operation, som ska manifestera det fullständiga program som påbjudits av Ljuset och som omvandlar denna nuvarande mardrömsvärld till en dröm fylld av Ljus.

Allteftersom dessa olika förbättringar tillkännages och er värld följaktligen förändras till det bättre, kommer ett helt nytt regeringssätt att införas, vilket fäster stor vikt vid att förmedla fler och fler detaljer om de förändringar som är på gång på många nivåer. Vi har kommit hit för att vara mentorer och handledare i denna stora förändring. En av de stora omvälvande faktorerna är frisläppandet av mycket teknologi som under decennier undanhållits er. Vi är även angelägna om att göra tillkännagivanden som leder till Disclosure. Avslöjandet (Disclosure) innebär inget mindre än att man åter öppnar upp den här vidsträckta galaxen för er. I och med Disclosure kommer ni att invigas i saker som drastiskt och oåterkalleligt förändrar sättet ni ser på universum och på er plats däri. Det kommer inte längre att vara en ogästvänlig, outforskad plats. Plötsligt kommer det att innehålla platser där vänner och familj bor, vilka kommer att vara lättillgängliga genom att använda er nya teknologi. Men viktigast av allt, det kommer att vara en värld som är helt begriplig och som på ett underbart sätt bekräftar er enhet med allt liv. Den kommer att visa för er hur sammanflätade vi alla är med Skaparen och med hela Himlen.

Vår återförening med er kommer att föra er till själva randen för fullt medvetande, genom att ni inser hur enkelt det är att göra den sista förflyttningen in i ert naturliga existenstillstånd. Så snart ni är hela igen kan ni återuppta ert heliga tjänande såsom Gaias trogna mentorer och därmed återupprätta ett heligt löfte som vi människor gett henne för nästan 900 000 år sedan. I själva verket omfattar det här mentorskapet en översyn av hela solsystemet. Att återuppta ert gudomliga tjänande omfattar en återförening med er familj i Inre Jorden och att möta ett stort antal icke-fysiska Varelser som kommit från hela det här solsystemet och utfört dessa uppgifter som ni är på väg att återuppta igen. Er lokala Andliga Hierarki försäkrar oss att ni är helt redo för dessa och andra uppgifter vilka snart pockar på er uppmärksamhet. Invånarna i Agartha och deras medarbetare ur valsläktet förbereder de tillkännagivanden som skall ges till er så snart ni transformerats tillbaka till ert fullt medvetna tillstånd. Dessa kommer att innehålla berättelsen om hur ni ursprungligen kom till Jorden och varför många Andliga Hierarkier samtyckte till att göra er till fullt medvetna Varelser för länge sedan på Vega.

Den här historien utgör en del i en enorm process för att åter ansluta er till ert speciella ursprung, för att därefter introducera er i de plikter som åligger det fulla medvetandet och era många ansvarsområden inom den här delen av det fysiska. Allteftersom ni kommer ihåg ert ursprung kommer det att bli nödvändigt att ge er en allmän utbildning som kan hjälpa ert begynnande galaktiska samhälle att fullfölja sitt fullständigt otroliga öde. De av er som i era livskontrakt samtyckt till att stanna kvar här måste bli medvetna om vad som förväntas av er från er lokala Andliga Hierarki. Himlen och ni ska arbeta nära tillsammans för att utveckla den gudomliga planen inom den här sektorn av det fysiska. En aspekt som vi redan har nämnt för er är ert mentorskap för en stor grupp Varelser, som innerligt önskar förvärva en Ljuskropp och göra den heliga resan till fullt medvetande. Sådana förmågor är det som gör er till mycket speciella Varelser och orsaken till att ni övervakas av så många från hela galaxen. Det förklarar också varför Himlen gav oss tillstånd att arrangera detta första-kontakt-uppdrag.


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med en del goda nyheter! Vi har nu tillåtelse att förklara för er att ett nytt banksystem är mycket nära att manifesteras. Större banker runtom i er värld förbereder just nu införandet av ett stort antal nya regler. Dessa regleringar förändrar metoderna för internationella transaktioner och förbereder inför raden av tillkännagivanden som introducerar en ny valuta, uppbackad av ädla metaller. Regeringarna på ert klot har fått rådet att anta en internationell version av N.E.S.A.R.A. (Övers. tillägg: National Economic Stabilization and Recovery Act, USA:s ”reserv” till nuvarande regeringsform), och detta kommer att påskynda en snabb förändring inom era globala politiska system. Följaktligen har den Galaktiska Federationen placerat flera försvarsskepp i position för att se till att dessa förändringar sker såsom även den mörka kabalen godkänt. Det är dags för dessa mörka att lämna över sin makt till Ljuset!

Dessa förändringar tillåter våra heliga, hemliga sällskap att börja betala ut välståndsfonderna till världen. Vi har även gett våra medarbetare rådet att förbereda en hel del speciell undervisning som kommer att förklara många sanningar, vilka under årtusenden antingen kraftigt har modifierats eller helt dolts för er. Dessa omständigheter gjorde det nödvändigt för oss att dölja den här informationen djupt inne i valven i många tempel och katedraler tills den tid då vi kunde släppa ut den till er. Ni kanske först blir något chockade, men dessa heliga Sanningar behöver åter en gång bli en del av er andliga kunskap om den här fysiska världen. De påbörjar en process som förtydligar underverk och mirakler hos det fulla medvetandetillstånd ni återvänder till. Detta personliga ämne kommer att inta en central plats i era liv under de kommande veckorna därför att ni behövs av Himlen för att återuppta ert heliga tjänande till Ljuset.

Vi, de Uppstigna Mästarna, har en gudomlig plikt att föra er igenom den heliga slöjan och återföra er till ert sanna tillstånd såsom fysiska Änglar. Därför välkomnar vi ankomsten av vår familj och Inre Jordens resurser för att återställa er till detta, ert högst värdefulla tillstånd. Allt som sätts i rörelse sker i syfte att uppfylla Himlens mandat. Ni har alltför länge vandrat i ett tillstånd av konstgjord amnesi (minnesförlust), och det är dags att återinföra er forna visdom och förmåga. De samhällen som mixades samman av det mörka och iscensattes av Anunnaki skall upphöra. Er medfödda Enhet kommer att återupprättas och ge er möjlighet att utveckla en underbar prototyp till ett galaktiskt samhälle. Denna er nya värld ska välkomna de tidigare mörka imperierna i den här galaxen och omvandla dem till Ljus genom att förse dem med en fullständig Ljuskropp, tillsammans med de tekniska metoder och den etikett som Anden kräver.

Idag försåg vi er med mer information om det som i hemlighet händer runtom i er värld. Dessa förberedelser gör det möjligt för stora förändringar inom bankväsendet, vilket i sin tur kommer att leda till utestängningen av det mörka. Den Galaktiska Federationen och dess försvarsskepp stöder de här åtgärderna och därmed är slutet för denna blockerande kabal nära! Var i glädje och redo att ta emot Himlens gåvor! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure