Followers

Google+ Followers

lördag 15 september 2012

04.09.2012

Sheldan Nidle

04.09.2012


10 Eb, 0 Zip, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mycket att samtala om. En stor förändring inom ert banksystem är redo att träda fram. Som ni vet leder en mörk kabal er värld genom att behålla ett fast grepp om det globala banksystemet, vilket i sin tur kontrollerar allt annat. Detta grepp har nyligen lossnat på grund av dessa inflationsbenägna fiat-valutor. Dessutom är det omöjligt att för all framtid bevara ett system som baseras på skulder och att tro att man helt enkelt kan låta skulderna växa för all framtid. Men det är precis så man förväntar sig att ert nuvarande finansiella system ska fungera. I själva verket är den verkliga omfattningen av de dolda skulder som tillkommit genom den här kabalen häpnadsväckande. På en annan front trodde kabalen på allvar att den kunde upphäva den blockering som Himlen för länge sedan placerade på er reducerade genetik för att förhindra ytterligare manipulering av det mörka. Kabalen trodde faktiskt att den kunde brytas genom att använda den utomjordiska genetiska teknologi som föll i deras händer runt slutet av andra världskriget. Denna felaktiga uppfattning utgör nu grundorsaken till deras nederlag och leder till Ljusets återställande på planeten Jorden. Himlen visste vad som pågick och bad oss i den Galaktiska Federationen i början på 90-talet att planera ett första kontakt-uppdrag med Gaia. Det här uppdraget ska informera er om sanningen hos många saker, bland annat de viktigaste orsakerna till ankomsten av er nya verklighet.

Det första steget i den här operationen, från mörker till Ljus, är att använda det nya finansiella systemet för att snabbt öka instabiliteten hos den nuvarande modellen. Den inneboende osäkerheten i det gamla systemet kommer att utlösa dess kollaps. En viktig aspekt hos det nya systemet är öppenheten, vilket omedelbart kommer att avslöja den enorma korruptionen och förekomsten av "förfalskade böcker" som alla världens större banker använt sig av. Allteftersom detta kommer i dagen börjar bankerna gå omkull i en häpnadsväckande takt, alltmedan de gamla fiat-valutorna blir övertrumfade av ankomsten av ett antal större guldbaserade valutor. Världsekonomin går in i fritt fall och detta tvingar fram genomförandet av en global skuldavskrivning. Den beska eftersmaken i krisens spår kommer att kräva internering av dem som är delaktiga i korruptionen och i sammansvärjningarna mellan regeringar och finansiella konglomerat. I och med deras avsättning kommer regeringar som kontrolleras av den mörka kabalen att försvinna. Så snart denna uppståndelse är över kan mer intressanta saker börja!

En viktig punkt på dagordningen är avslöjandet, disclosure. Sedan 1940-talet har de större nationerna i er värld utfärdat en massförnekelse om vår existens och vår välvilja, medan de i hemlighet ägnat sig åt avtal med flera utomjordiska mörka medlemmar inom Anchara Alliansen. Som ett resultat av undertecknandet av en serie fördrag med olika dåvarande mörka Allians-medlemmar kom från 1940 till 1990 Illuminatgrupperna på er värld in i ett allt närmare samarbete med varandra. År 1994-95 kom Ancharafördraget till, vilket resulterade i att Anunnaki gick över till Ljusets led och de mörka utomjordingarna bröt sina avtal och övergav sina projekt på Jorden. I och med att den gemensamma faktorn bland Illuminaterna var borta, började Himlen genomdriva de dekret som den hade utlovat när "de mörkas tid " började för omkring tretton tusen år sedan. Nu är Ljuset på uppgång och taktiken att utesluta oss och aktivt föra krig mot vår närvaro ska upphöra. Nästa steg kretsar kring den vattendelande händelsen disclosure (att avslöja vår närvaro) och kommer att öppna dörren för några riktigt häpnadsväckande tillkännagivanden!

Det kommer verkligen att bli chockerande för många att lära sig att de stora ”verklighetskoncept” som tutats i dem sedan barndomen är falska! I själva verket sätter avslöjandet igång ert kollektiva uppvaknande från begränsat till fullt medvetande. Det är den punkt, där ni överger "barndomens föreställningar" vilka länge har beslöjat er fantastiska potential och det är vår uppgift att hjälpa er förverkliga er förflyttning in i vuxen ålder. Sedan ska ni ta era gudomligt nedärvda gåvor och skapa metoder att utveckla Skaparens plan över hela er stora värld. Vi känner glädje över att få det himmelska mandatet att åstadkomma detta och vara era mentorer genom er omvandling till fullt medvetna LjusVarelser! Gaia är också mycket nöjd med att er långa och hemska resa genom de mörka världarna äntligen är över. Ni har alltför länge försenat ert medvetandesprång. Det mörka fick er att tro på det fysiskas överlägsenhet och förbjöd er regelmässigt att upptäcka ert kraftfulla, andliga väsen. Detta är en del av de saker som ska tillkännagöras för er när ni välkomnar alla grenarna av er familj, inklusive dem i Inre Jorden.


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med fler nyheter. Vi har instruerat de hemliga heliga sällskapen att förbereda sig för att träda fram. Så snart de första avslöjande tillkännagivandena är gjorda behöver ert klots sanna andliga del förmedla dess många doktriner och läror. Vi föredrar att ge oss tillkänna för er först efter att dessa uttalanden lästs och i glädje förklarats för er. Disclosure är en process där många falska och konstfullt ommöblerade uppfattningar rättas till. Dessa förklaringar kommer att utgöra grunden för det vi Uppstigna Mästare önskar förmedla till er. Vår undervisning kommer att vara till hjälp för den personal, som första kontakt-teamet planerar föra ner till er värld, strax efter att alla deras tillkännagivanden är klara.

Dessa vågor med information är en del i ett program för att få er att komma ifatt och bli redo inför er korta tid i era individuella LjusKammare. Vi bekymrar oss över hur vi ska kunna mildra effekten av allt som ni behöver lära er. Under årtusendena vävde Anunnaki en avskräckande väv med halvsanningar och förvrängningar som ni skulle tro på, när "verkligheten" i själva verket är mycket annorlunda än den ni tror att ni känner till. Den är också helt underbar! Det är viktigt både för vår rymdfamilj och för oss att vi kommer samman med er för att i detalj samtala om alla de saker vi måste dela med oss av. Er härliga Moder Jord önskar även innerligt att ni ska få veta mycket om vem hon är och vad hon förväntar sig av er. Ni har hållits i mörker på så många sätt och under så lång tid, eftersom Anunnaki avlägsnade och höll undan den mesta informationen från er och sedan i stort sett misstolkade resten. Vår information kommer att låta er se er själva och er värld i ett helt nytt ljus och tillåta er att ta tillbaka de förmågor som togs ifrån er för över tretton tusen år sedan.

De förmågor ni då förlorade var nyckeln till att behålla ert fulla medvetande, och ni kommer att få de första lektionerna i hur man får det tillbaka. De består av inledande böner och ritualer för att få bollen i rullning, och sedan kommer resten att slutföras i era kokong-liknande LjusKammare. Vi, tillsammans med Himlen, är utsedda att vara tillsammans med er genom hela den här underbara processen, och när ni vaknar fullt medvetna från er Ljus-sömn, kommer mentorerna från er rymdfamilj att fortsätta spela en viktig roll under en övningsperiod på upp till 10 dagar, då ni kommer att bekanta er med det fulla medvetandets etikett. Med er återställda födslorätt kan ni med Kärlek, nåd och oändlig glädje bli aktiva medlemmar och spela en viktig roll inom det stora panoramat att utveckla Skaparens gudomliga plan! Vi välkomnar i hög grad den här tiden och vet hur speciella de Själar är, som tillåtits inkarnera på denna ärofulla värld i denna unika tid i Gaias långa historia!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som är på väg att ske på er värld. Den mycket komplexa processen att befria er från det mörkas grepp accelererar. Tiden är nära för oss alla att komma samman och i frihet fira tillkomsten av er nya, fria, suveräna verklighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure