Followers

Google+ Followers

lördag 15 september 2012

11.09.2012

Sheldan Nidle

11.09.2012


4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer idag för att ge er ett budskap. Det här budskapet handlar om den kommande omvandlingen av er värld. För närvarande sker ett antal spektakulära händelser runt er glob. De förebådar den stora förändring som förbereder sin manifestation. Mänskligheten håller på att vakna från sin långa slummer och är inte längre benägen att låta sina jordiska herrar diktera vilken väg de ska följa. Mänskligheten förespråkar nu aktivt att sann demokrati skall införas på er värld. Det gamla gardet som ledde den tidigare globala kleptokratin kan inte längre tvinga er att blint lyda deras kommandon. Folket kräver en allmän diskussion i varje fråga. Protesterna i Mexiko, de formella förordningarna på Island, och det aktiva upproret i Syrien visar på graden av beslutsamhet som ligger bakom det som mänskligheten i sin helhet kräver av sina "härskare". Det är dags att göra rent hus, vilket leder till ett helt nytt paradigm som kan leverera konkreta lösningar på urgamla problem, men framför allt är det dags för att varje persons suveränitet blir en levande verklighet som äras och skyddas av varje nation på planeten.

För elva år sedan på just denna dag iscensatte den mörka kabalen den andra delen av sin statskupp vars öppningssalva var mordet på president John F. Kennedy. Denna kupp lyckades över all förväntan, och gav den möjlighet att kuva världen till den grad där det blev möjligt att beordra och kontrollera alla manifesterade händelser. Detta enkla system förändrades abrupt när Anunnaki och deras mörka överherrar lade ner sina vapen och "kom till förhandlingsbordet" med den Galaktiska Federationen vilket resulterade i Ankarafördraget. Plötsligt befann sig jordens hantlangare vind för våg utan den fasta vägledning som de helt hade förlitat sig på och deras efterföljande åtgärder återspeglade bristen på detta ledarskap. Resultatet blev en rad mer grovt förberedda händelser. Lyckligtvis drar vi nu nytta av den mörka kabalens osofistikerade modus operandi, eftersom det är just denna oduglighet, tillsammans med Himlens stadiga ökning av mänsklighetens medvetande, som har skapat den belägenhet som ska driva kabalen från makten. Nu har kabalen inga alternativ och allt som återstår är att släppa sitt obevekliga grepp om globala frågor och ansluta sig till Himlens krav på dess omedelbara kapitulation.

Vi inom den Galaktiska Federationen har styrt mänsklighetens uppror till dess nuvarande nivå. Er familj i Inre Jorden har likaledes försett er med expertis för att få många regeringar till kapitulationens gräns. Nyckeln till dessa avgångar är det globala penningsystemet. Eftersom det fiat-system (ett system utan värde) som styr era ekonomier är på väg att kollapsa, kommer det slutgiltiga halmstråt att vara en rad förändringar på sättet för internationella banker att fungera, tillsammans med övergången till nya valutor med ädla metaller som grund. Denna norm med ädla metaller kommer att få två viktiga konsekvenser: för det första, kommer den internationella spekulationen i guld att hållas under sträng reglering för att säkerställa stabiliteten inom det nya monetära systemet. För det andra, kommer införandet av hårdvaluta att svepa bort fiat-pengarna från penningmarknaderna. Valutans värde måste följa prissättningen och detta kan störta världshandeln och dess banker in i en enorm kris. Införandet av det nya systemet väntar i kulisserna! De banker som inte kan säkra sin plats i det här systemet kommer att gå omkull och sätta en enorm press på varje nations centralbank.

Varje regering kommer att genomgå ett antal kritiska dagar. Regeringar kommer att avgå under trycket; nya regimer med omtanke om medborgarna kommer att inrättas och den globala omvälvningen kommer att bidra till proklamationen av NESARA (National Economic Stabilization and Recovery Act) i Nordamerika. Kort sagt, kommer de många målen för våra allierade på Jorden att realiseras, och dessa förändrade regimer kommer att tillåta att en global version av NESARA kommer till stånd. Detta kommer att åtföljas av de formella tillkännagivandena. Detta är de uttalanden som gör er nya verklighet möjlig. Ljuset kan sedan övertrumfa det som den mörka kabalen satte igång under mitten av 1960-talet med mordet på Kennedy. Sanningen om många saker kommer upp i ljuset, inklusive de "underliga" händelserna under det amerikanska presidentvalet år 2000 och förstörelsen av World Trade Center i New York och attacken mot Pentagon. Ett av målen var de två olagliga krig som fördes för att kunna fortsätta den amerikanska kontrollen över det alltmer korrupta globala finansiella systemet. Alla dessa brott ska prövas när krigsförbrytartribunalen inom kort börjar sina speciella sessioner.


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag för att ge litet mer nyheter om er värld. Gaia befinner sig mitt i stora förändringar, och vi har bett henne att tillfälligt slå ner på takten med sina förändringar på ytan. Hon önskar innerligt att återställa ordningen i sin verklighet och återförena sina yttre och inre världar. Hon vet vad vi gör och ber oss uppriktigt att skynda på den betydelsefulla omvandlingsoperationen av människorna på sin yta. Detta gör vi. Ett stort antal medarbetare arbetar flitigt för att föra in ett nytt samhälle för var och en av er, och detta är nära den punkt där en rad åtgärder tvingar fram stor förändring. Nyckeln till dessa åtgärder ligger i Öst hos Quan Yin och en himmelsk hjälpare och i Väst hos greve Saint Germain och andra Uppstigna Mästare. Deras förenade aktiviteter samordnas av förbindelsepersonal som tilldelats oss av den Galaktiska Federationens första kontaktteam.

Dessa åtgärder kommer att skapa ett nytt finansiellt system i er värld, vars centrala del är ett globalt monetärt system knutet till ädelmetaller såsom guld, silver och platina. Detta nya monetära system kommer att förvaltas av ett antal nationer och drivas av ett nytt banksystem. Detta kommer att avsluta det dollar-orienterade fiat-system, som inrättades vid slutet av andra världskriget av de nybildade Förenta Nationerna. Den centrala faktorn hos det nya systemet är det helt omgjorda, sammankopplade kooperativet med centralbanker. Det kommer att fungera under ett antal lagar som uppmuntrar till full insyn och öppenhet i alla monetära transaktioner. Dessa nya lagar kommer effektivt att sätta den gamla ordningens banker i ett tillstånd av konkurs. Denna utveckling leder till sönderfallet och återuppbyggandet av de nuvarande mångfacetterade, kriminella finansföretagen. Det nya banksystemet kommer att påskynda nya regeringsformer.

De nya regeringarna blir det naturliga resultatet av allmänhetens växande frustration vad gäller de meningslösa, brottsliga aktiviteterna inom den internationella politiska miljön. Dessa aktiviteter har gett upphov till och stött ett banksystem som skulle gjort hela världen utfattig. Era nya regeringsformer kommer i likhet med det nya finansiella systemet att bli verkligt transparent och befriar planeten från dess största gissel: professionella politiker! Dessa skurkar och deras anhängare av skilda slag ska gå dinosauriernas väg. På grund av den outsägliga skada de vållat planeten och hennes livsformer, ska de erkänna sina "brott mot livet" och be de välsignade varelser som de hjälpt mot utrotning om förlåtelse. I det här avseendet ser vi det som vår plikt att skapa en värld vars välsignelser ger glädje och välstånd till alla. Tiden är kommen för dessa himmelska välsignelser!

Idag fortsatte vi vårt samtal om dagens händelser. Stunden är kommen för en ny verklighet. Det är även dags för er att avlägsna den okunnighetens slöja som omsluter er och lära er att ni inte är ensamma. Ett stort följe med Varelser, både eteriska och fysiska, har kommit för att hjälpa er i er återgång till fullt medvetande. ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure