Followers

Google+ Followers

torsdag 27 september 2012

25.09.2012

Sheldan Nidle

25.09.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb


Dratzo! Vi kommer tillbaka med mer att samtala om. För närvarande har huvuddelen i era pågående uppstigningsprogram (ascension programs) tillfälligt avbrytits genom ett gudomligt dekret, eftersom en rad med tidskollaps-punkter inträffar under slutfasen av ert gregorianska år. Dessa tidskollaps-punkter utgör de föreningspunkter då alternativa tidslinjer integreras med er nuvarande uppstigande verklighet, eftersom denna är den enda verklighet som ska fortsätta in i 2013. Den här kollapsprocessen kan förorsaka svängningar i Jordfältet och förorsaka obalanser i era fysiska kroppar. Dessutom minskar den här processen de alternativa scenarier som den mörka kabalen har tillgång till för att försöka kringgå den gudomliga planen. Dessa kollapser genomförs av de galaktiska TidLorderna (the Time Lords) för att förbereda er värld inför att elegant och behagligt träda in i denna enda nya verklighet. Dessa kollapser kan skapa olika fysiska biverkningar hos många av er, som huvudvärk, smärtor i nacke och ryggrad och värk i musklerna i ben och armar. Dessa besvär är bara tillfälliga, men Himlen vill att vi saktar ner vårt arbete med era kroppar för att kompensera för den extra fysiska påfrestningen på er under den här tidskollaps-perioden.

Nya sociala strukturer för den här verkligheten börjar manifesteras, men är för de oinformerade ännu inte tydliga. De mer känsliga bland er känner att "någonting ligger i luften". Detta någonting är införandet av de nya nätverken i era olika lokala tidsdimensioner, vilket kommer att påskynda er sedan länge utlovade nya verklighet. Vår uppgift är att säkerställa dessa nya strukturer, och bidra till deras formella manifestation i ert lokala verklighetsnätverk. Den här operationen ges högsta prioritet. Vi har sett hur den mörka kabalen försökt avfärda de här förändringarna med hjälp av speciella esoteriska vapen, som de fick tillgång till för decennier sedan. Vi skrotade de här apparaterna, och med våra motåtgärder gjorde vi diverse utrustning för sinneskontroll och psykiska ofog verkningslösa. De mörka befinner sig nu i ett ännu högre paniktillstånd, eftersom de kan se att man förbereder speciella åtgärder för att ytterligare hindra dem. Dessa börjar inom kort. Vårt primära mål är fortfarande att se till att den här verkligheten förfogar över sina nya nät innan slutet av december, det här gregorianska året, eftersom dessa nät gör det möjligt för motsvarande sociala operativa strukturer att sätta igång på ett smidigt sätt.

Det här datumet i slutet av december markerar den tidpunkt då er värld passerar igenom en speciell punkt under sina resor genom galaxen. Er sol, liksom alla stjärnorna i den här galaxen, roterar runt den galaktiska kärnan och passerar längs vägen olika punkter. Dessa punkter kan beräknas genom en formel som för över sex tusen år sedan gavs till den gamle Olmec av besökare från Plejaderna. Dessa vetenskapsmän från Plejaderna efterlämnade Tidhållare (Timekeepers) till Olmec med förmågan att införa en tideräkning som leder fram till ett stort skifte hos den här verkligheten. Dessa heliga discipliner gavs vidare till andra Tidhållare och blev en mycket helig del inom Mayas dagliga ritualer. Till deras ära har vi använt det här sättet att räkna för att uttrycka datumet för alla våra meddelanden till er. Det utvalda ögonblicket för början på det här skiftet kommer inom kort att ges till er. Vetenskapsmännen från Andromeda och Plejaderna, som är ”underbarn” efter dem som förde den här kunskapen till Jorden, känner sig mycket hedrade över att detta heliga datum snart ska avslöjas för er.

Det gregorianska året slutar precis efter att detta kronologiska och andliga fenomen händer. Mycket kort därefter har vi planerat en rad händelser som inleder en helt ny fysisk verklighet för er, där vi har för avsikt att få till stånd full Disclosure (Avslöjande) såväl som att snabbt fortsätta med förändringarna i hur er värld fungerar. Den mörka kabalen vet om att dess styre över er värld är utnött och utan tvekan är kollapsen av er verklighets gamla nätverk i full gång. De nätverk som ska ersätta dessa är på plats och väntar på att Himlen ska manifestera dem. Under tiden förbereder vår flotta på samma sätt nätverken hos alla andra planeter i ert solsystem inför detta stora skifte. Denna tidpunkt ligger extremt nära. Vi förväntar oss att det mörka fortsätter med sina charader tills de slutligen drivs från makten. Även detta ligger nära, och vår samarbetspersonal arbetar tillsammans med våra allierade för att fastställa datumen för detta. Vi kommer att tala mer om detta i framtida meddelanden.Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag med mer information om det som sker. För närvarande fortsätter er verklighet att falla över ända. De nätverkspunkter som håller samman den strukturella integriteten hos er verklighet har börjat utveckla ett nytt nätverk, och man berättar för oss att detta när som helst skall träda i funktion globalt. Detta gör att de mörka nu inser att deras hemliga teknologier inte längre kan hålla tillbaka förändringens vindar. Den Helige Ande har berört samtliga delar av detta heliga klot, och utlöst en rad händelser som kommer att underlätta vårt inträde i en ny verklighet. Tiden, som ni upplever den, skiftar ständigt och ger underbara effekter på Solen och alla hennes dottervärldar, och Gaia är inget undantag. Ni har alla lagt märke till de märkliga vädermönstren, som förorsakas av rubbade jetströmmar, vilket skapar enorma mängder nederbörd och översvämningar och extrema vindar och väderfenomen överallt. Allt detta förebådar en ny tid för er värld - ett ögonblick då det mörka slutligen överglänses av Ljuset!

Alla våra medarbetare arbetar mot det gudomliga ögonblick som lagts fram genom Himlens dekret. Vi ser hur den mörka kabalen desperat försöker fånga ögonblicket genom att skapa globalt kaos, avsett att på något sätt stoppa Himlens gudomliga tidvattensvåg. Vi förstår djupet av den desperation som gripit tag i kabalens anhängare. Vi ser hur de springer runt som råttor på ett sjunkande skepp, sökande efter sätt att smyga sig ombord på en livbåt av något slag, men allt förgäves. Det är dags för dem att kasta in handduken och överlämna sig till den som styr det gudomliga ödet. Stunden är kommen för var och en av dem att ”släppa taget” om allt och acceptera att de är en del i en enorm medvetandeförändring som fritt väller fram in i varje skrymsle och vrå hos denna dyrbara värld.

Vi ser med glädje hur de olika delarna i den här komplexa operationen träder fram och kommer på plats som om de styrs av en osynlig hand. Det här arrangemanget är något som Himlen har tillbringat många årtusenden för att förbereda för er. Det mörka misstänkte inte att en sådan enorm uppgift var på gång. Varje årtionde flyttade vi den här processen framåt med hjälp av våra avsikter och våra heliga ritualer. Himlen, i sin tur, uppskattar våra handlingar genom att sända allt större välsignelser över det här arbetet och intensifierar lyskraften hos vår i sanning gudomliga värld. Vi ber er rikta en speciell välsignelse till Himlen varje gång ni mediterar, ber eller utför någon helig ritual till ära för den eviga Skapelsens Ljus. Vi gläds åt det som sker runtom i den här världen och vi tackar Himlen och Skaparen för barmhärtighet och nåd!

Idag fortsatte vi våra meddelanden till er. Vi tackar er för ert stöd och för era underbara böner och meditationer, vilka snabbt för oss fram mot en ny verklighet. Det gudomliga ögonblick som vi alla väntat på är kommet! Vi kommer inom kort att bevittna händelser som på ett positivt sätt förändrar er värld för evigt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure