Followers

Google+ Followers

måndag 20 augusti 2012

14.08.2012

Sheldan Nidle

14.08.2012


2 Batz, 19 Pop, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tillbaka med en del intressanta nyheter. För närvarande håller våra allierade från Inre Jorden på att avsluta den mångskiftande verksamhet som förbereder er värld för dess nya verklighet. Den mörka kabalen ägnar sig åt en bred och krånglig förhalningstaktik, men som vi talar om för dem hela tiden, den planen kommer att misslyckas. Dessa anhängare till kabalen måste acceptera det faktum att Anunnakis rike, som skapades åt dem för nästan 13 tusen år sedan, snabbt håller på att kollapsa eftersom Ljuset genomsyrar varje hörn av det. Detta genomsyrande har preparerat er värld inför en helt ny verklighet som nu kraftfullt håller på att manifesteras! Det är nu dags för nya regeringsformer, ett nytt välstånd och för rader av formella meddelanden som informerar er om allt som sker. Ett fullständigt avslöjande om vilka vi är och varför vi har kommit till er värld kommer att ingå i utsändningarna. Er övergång till fullt medvetande är en viktig del i utvecklingen av den gudomliga planen, vilket innebär att vi har ett tydligt ansvar att använda våra gudomliga tjänster för att säkerställa er fullkomliga frigörelse från den mörka kabalens klor. Vi är aktivt engagerade i detta. I det här avseendet är det viktigt att de nuvarande överenskommelserna, vilka godkänts av det mörka, hedersamt beaktas av dem.

Er värld genomgår en sista kort fördröjning innan igångsättningen av de mått och steg, som för in det nya styrelsesättet och det nya ekonomiska och finansiella systemet. Under denna korta fas kommer våra allierade på Jorden att kontrollera och säkra samtliga åtgärder som säkerställer att dessa djupgående förändringar sker så smidigt och snabbt som möjligt. För det här ändamålet instruerar vi nu dem inom er polis och militär som är positiva till förändringarna, om vad som behöver göras för att slutföra de nödvändiga arresteringarna på ett sådant sätt så att allmänhetens grundläggande tjänster inte störs. Dessutom kommer vi att skicka vår personal för att upprätthålla viktiga poster och tjänster. Naturligtvis leder vårt uppdrag längre än att bara skydda er kommunala infrastruktur. Vi har för avsikt att använda den här möjligheten till att förbättra er el och gas och annan allmännyttig försörjning. Vi kommer att genomföra en del "första steget"- förbättringar hos er något primitiva teknologi inom det här området för att förbereda er inför de mycket mer avancerade saker som kommer att följa. Dessa kommer att införas så snart de inledande tillkännagivandena från regeringarna är genomförda.

Naturligtvis innebär höjandet av ert medvetande mer än att uppdatera er teknologi. Er värld har hållits i ett skruvstäd av den mörka kabalen och hindrats från att uppnå mer än en bråkdel av sin potential. När er datorålder föddes och World Wide Web kom till, trodde kabalen faktiskt att den kunde kontrollera detta betydande framsteg inom kommunikationen. Men tillkomsten av silikonchippet började snabbt decentralisera tillgången på kunskap och utgjorde på så sätt ett oavsiktligt hot mot kabalens järngrepp över informationsflödet till er. Anden var släppt ut ur flaskan, som ert talesätt lyder, och kabalen hölls därefter sysselsatt med att begränsa ytterligare framsteg inom det här området. Trots denna strypning av en naturlig teknologisk expansion, knuffade ni det mörka fram till den punkt, där det inte kunde kontrollera er ens så mycket som det gjorde för tio år sedan. Vi blev mycket uppmuntrade av det sätt ni tog till vara den här möjligheten för tillväxt. På en annan front vakar vi över alla de frivilliga som lever bland er, de som kommer från andra världar och dimensioner och är medvetna om att de finns här för att hjälpa den här världen igenom förändringarna. De vet också att i själva verket är allting ”klappat och klart"!

Drivkraften och hastigheten mot den stora förändringen av er verklighet ökar för varje dag som går. Vår stora mängd allierade har skapat en union som förbereder sig för att avlägsna kabalen från makten. Denna förändring bistås av en växande människorörelse, en rörelse som förändrat Islands regering, utlöst stora dagliga demonstrationer i Mexiko och tvingat regeringarna i Kina och Japan att ompröva sina allianser med den mörka kabalen. Den här utvecklingen förebådar de stora förändringar som är redo att dyka upp över hela Jorden. Som kollektiv begär ni därmed andligen ett slut på det onda, vilket hållit er förtryckta och i ett tillstånd som rena ägodelar. Som ett svar på detta kollektiva rop har vi fått tillstånd att verkställa detta. Ett resultat ser ni redan nu i att kabalen är mer och mer begränsad i vad den kan göra. Nästa stora steg är att arrestera och isolera dessa kabaler, och de förstår nu äntligen hur nära vi är att uppnå detta mål.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att tala om händelserna som är på god väg och som inom kort kommer att leda till de arresteringar som isolerar kabalen från sina maktkällor; nämligen de regeringar och de finansiella serviceföretag som dagligen övervakar det sammanhängande, globala kontrollnätet. Våra heliga medarbetare arbetar tillsammans med de förändringsvilliga inom det militära och polisen för att förbereda övergången av era nuvarande styrelseformer till former som stöder det nya finansiella systemet och säkerställer distributionen av era välståndsmedel. Detta kommer att göra er fria och även tillåta att Disclosure blir en verklighet. Vi, de Uppstigna Mästarna, har för avsikt att vända den här planeten och dess folk tillbaka till fullt medvetande och därigenom fullgöra ett grundläggande påbud från Himlen. De välsignade Varelser som ständigt utfärdar dekret om er frigörelse kommer inom kort att se hur underbart ni kommer att tacka dem och Gaia för deras insatser.

De som befinner sig i ett gudomligt tjänande på den här världen kommer snart att göra de tillkännagivanden som informerar er om de överraskande händelser som äger rum. Våra medarbetare önskar djupt att även ni börjar lära er om er sanna historia och om de heliga universella principer som Anunnaki och deras mörka hantlangare har fifflat med eller uteslutit från era större religioner. Denna information kan ge er en förståelse för vikten av Disclosure och för Ljusets vägar. Faktiskt är det mer korrekt att se det som en process där ni ”kommer ihåg” och börjar personifiera sedan länge bortglömda heliga riktlinjer. Vi önskar vandra bland er och ta de visdomens fragment ni nu har och kraftigt utöka deras mening och betydelse för era samhällen och för er. I och med detta kan ni börja förstå det sanna undret i den resa ni har genomfört, och konsekvenserna för var och en av er.

En stor transformation ligger framför er, där ni kommer att presenteras för verkligt stora mängder häpnadsväckande och även helig kunskap. Men viktigast av allt, ni kommer att återgå till er tidigare storhet, vilket innebär att ni fullt ut kan delta i Himlens välsignade verksamhet. En ny rytm ska införas. En ny harmonisk och ny andlig vision kommer att påverka hur ni uppfattar ert gudomliga tjänande till det fysiska och till Himlen. Dessa riktlinjer kommer att bli er ledstjärna när ni använder er sanna suveränitet för att samarbeta med den magnifika enhet som är allt liv i universum! Ni kommer på ett fantastiskt sätt att riktas in för att unikt kunna bidra till den magnifika utvecklingen av Skaparens vision, och därigenom även lägga till er egen expansion av energi och visdom allteftersom ni deltar i att utforska de oändliga underverken av liv utöver hela det fysiska.

Idag talade vi om det som är redo att ske i den här fysiska världen. Himlen har kommit för att välsigna dessa stora förändringar och för att se till att de äger rum i gudomligt rätt tid. Det är verkligen en magisk tid! Det är också de sista stunderna före första kontakt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure