Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2011

Oktober 11, 2011


Sheldan Nidle
Oktober 11,20117 Kan, 17 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld rör sig snabbt mot en lösning på kampen mellan våra Jordallierade och den mörka kabalen. För närvarande hjälper invånarna i Agartha några av era nationers militära divisioner att montera ner det stora globala nätverk med underjordiska tunnlar och baser som ockuperats av den mörka kabalen sedan början av 1950-talet. Det är från de här baserna som det mörka hade för avsikt att sätta igång de sista angreppen, som skulle förvandla ert dyrbara hem till en fruktansvärd fängelseplanet där de högre kabalerna skulle presidera. Vi är glada över att kunna rapportera, att genom de här förenade insatserna har detta avskyvärda mål torpederats. Det som återstår är att slutföra ett fåtal fler militära uppdrag och ett stort antal arresteringar, och sedan lämna själva finalen i detta triumfartade företag till de hemliga, heliga sällskapen, som verkar under överinseende av era Uppstigna Mästare, och till de nationer och andra grupper som genom formella avtal har anslutit sig till våra Jordallierade. Denna final, dessa sista aktioner innebär lagliga tillsättningar av många nya caretaker-regeringar såväl som utbetalningen av välståndsprogrammen.

Det nya finansiella systemet är på plats och väntar på den här kabalens formella kapitulation. Detta kommer att ske så snart våra Jordallierades militära och diplomatiska manövrer är klara. Hela tiden fortsätter det mörka med att frenetiskt leta efter sätt att snabbt fly ifrån den undergång som tränger sig allt närmare. Den främsta basen för dess verksamhet är fortfarande ”USA-koncernen”, med huvudkontoret i Washington DC. Vi förhandlar nu med flera grupper som vill ansluta sig till oss för att störta denna illegala regim. Strategier sätts i verket nu medan detta skrivs. Samtidigt fortsätter det gamla finansiella systemet att rasa ihop över hela världen. Våra himmelska rådgivare granskar för närvarande en rad alternativ som ger oss möjlighet att öka graden på vårt ingripande i världsangelägenheterna, vilket möjliggör en snabbare lösning mot de mål som beskrivs ovan. Med den mörka kabalen fortfarande på fri fot är vi ständigt medvetna om risken att ni kan utsättas för skada. Var och en av er är värdefull och kan inte hindras med mindre än att era himmelska beskyddare godkänner en sådan förändring i era livskontrakt.

Medan vi väntar på våra nya instruktioner, ser vi våra kusiner från Agartha göra iordning inför Disclosure (Avslöjandet). Varje dag förenar sig nya grupper med nationer till rörelsen för att besegra US Federal Reserve (USA:s privatägda riksbank) och dess allierade, den mörka hemliga regeringen. Tillsammans har dessa två organisationer toppridit er värld under de senaste decennierna. Detta ska nu upphöra och nedläggningen av Federal Reserve är nära förestående (is imminent). Den senaste tidens försämring av den globala ekonomin beror till stor del på åtgärderna från Federal Reserve och dess myriader med finansiellt allierade. En revolt, både offentlig och privat, pressar nu ut de sista tillgängliga resurserna ur den. Allteftersom den här institutionens inflytande avtar, börjar ett nytt finansiellt system att fasas in. Detta nya system har redan fått de flesta banker att anta de så kallade Basel III-reglerna om insyn och transparens och de börjar nu ändra på sättet hur medlen överförs från bank till bank. Nästa steg är att ta bort Federal Reserve-dollarn från dess dominerande position.

På en annan front sätter man tryck på USA och dess närmast allierade att avgå från makten. Nya regeringar som bygger på sunda konstitutionella och allmänna civilrättsliga principer är redo att ta över. Detta är en pågående process, som kommer att säkerställa en långtgående serie av regimskiften genom att tvinga fram massavskedanden av alla dem som varit långvarigt delaktiga i många illegala regeringar i er värld. Som en del i detta befinner sig regimen i Amerika under en enorm press att avgå och lämna över tyglarna till en ny grupp som åtagit sig att återställa alla de konstitutionella rättigheter som den här regeringen och dess föregångare så förrädiskt "tapetserat över." Det är även dags att få Amerika att gå tillbaka till sina civilrättsliga och folkorienterade rötter och avsluta epoken med olagliga militära och diplomatiska äventyrligheter. Det nya styret är förberett för att återställa ett diplomatiskt och internationellt samarbete och för att göra det möjligt för en allmän välfärd att sprida sig runt er jord.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den värld ni vistas i är byggd på ett träsk av rädsla! Er nya grundar sig på Gudomlig Kärlek! Se in i era hjärtan, Ni kära, och känn den växande Kärlek som sänds till er genom Himlens fortlöpande dekret. Det mörka ser de ökande Kärleksnivåerna och reagerar genom att underblåsa hat och konflikt och separation, vilket tills nyligen har styrt denna verklighet. Vi uppmanar er alla att använda er Kärlek och er växande intuitiva urskillningsförmåga till att genomskåda det mörkas senaste hyss och ge kraft till den gudomliga kärlek som håller på att förvandla er värld. Tillsammans kan vi använda denna heliga energi för att hjälpa Himlen att skapa er nya verklighet. Glöm aldrig, Ni kära, att ni är den här nya verklighetens medskapare. Ge er själva kraft och manifestera tillsammans med Himlen den härliga, nya värld som nu tar form. Ni är stora magiker och era förenade förmågor kan utforma en högst himmelsk värld!

Invånarna i Agartha och våra hemliga, heliga sällskap har ökat takten med att förstöra det labyrintartade underjordiska nätverket med tunnlar och baser. Det mörka avsåg att använda detta nätverk för att utföra en rad massiva angrepp på era samhällen i syfte att skapa en värld utformad som ett fängelse som de kunde styra med järnhand. Detta projekt är nu historia. I dess ställe finns en snabbt växande rörelse som sveper bort det mörka och dess förvridna tänkesätt. Trots att det mörkas grepp släpper, fortsätter den dominerande delen av media att vara kontrollerad och förringar folkets uppror. Mycket kommer att hända inom kort och vi är upptagna med att klara av mängder av små detaljer innan vår välförtjänta seger. Trots det ökande antalet arresteringar envisas det mörka med sitt fruktlösa intrigspel som till slut bara motarbetar dem själva. Det är bäst att ta dessa huggormsgiftiga personer ur aktiv tjänst innan de sista stegen tas.

Våra medarbetare förbereder sig nu inför lanseringen av det nya styrelsesättet. Det första steget är de globala massleveranserna av Saint Germain´s välståndsfonder. Innehållet i de första tillkännagivandena är färdigt och vi förbereder oss för att tillkännage och införa det nya finansiella systemet. Allt är klart att sätta igång. Det som återstår är den sista utrensande verksamheten för att säkerställa den mörka kabalens undergång. Disclosure (Avslöjandet) kommer att bli en viktig punkt på dessa nya regeringars fullspäckade scheman, men kom ihåg att allt detta enbart är ett steg, - om än stort, på den breda vägen mot Ascension (Uppstigning). Himlen är djupt engagerad i er framgång och i Gaias återgång till sitt tidigare jungfruliga tillstånd. Gaias återgång kommer att ske snabbt så snart ni flyttats till säker plats, antingen ombord på skepp eller i den Inre Jordens kristallstäder. Allt är inriktat mot er Uppstigning!

Idag talade vi om hur er värld håller på att förberedas inför Uppstigningen. Alltsedan er vandring in i begränsat medvetande har era Uppstigna Mästare tryggt vallat er mot dessa nuvarande tider. Nu ska ni få lära er att ni inte är ensamma och att en stor och kärleksfull andlig familj och rymdfamilj är här för att vara era mentorer och vägleda er tillbaka till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure