Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2011

September 6, 2011


Sheldan Nidle
September 6, 201111 Muluc, 2 Zip, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter att uppleva en ny frihet! De olika regeringar som arbetat hårt för att skapa ett nytt globalt finansiellt system jublar. Den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) har effektivt inlemmats i det nya amerikanska finansiella banksystemet (American Treasury Bank) och allt som nu krävs är en rad tillkännagivanden från den nya amerikanska "caretaker"- regeringen (en tillfällig övergångsregering). En viktig del i den här nya bankorganisationen är ett världsomspännande hårdvalutasystem, som kommer att konvertera det olagliga och mycket manipulerade fiat-systemet till ett system som speglar "sanna" värden och fungera som en "äkta" valuta. Kom ihåg att er värld endast under ytterligare en kort tid ska ha ett system som baseras på ett fysiskt valutasystem, och som speglar det stora överflöd som nu är redo att översvämma er i en våg av frihet och lyx. Denna välfärd kommer i praktiken att skapa en bro över till ett samhälle fritt från pengar. Detta sker genom en snabb spridning av den teknologi som ersätter behovet av pengar och förbereder er för den fullt medvetna värld som ni inom kort kommer att ärva. Detta är den värld som vi bor i.

Ert överflöd kommer att underlätta en snabb spridning av nya teknologier över hela er planet, av vilka en del ersätter butiker och stormarknader som de främsta källorna för mat och kläder. Dessutom kommer dessa teknologier att drastiskt komma tillrätta med hur er ekonomi fungerar, genom att göra de nuvarande tur och retur-transporterna av varor och tjänster över stora avstånd överflödiga. Så snart vi landar har vi för avsikt att påbörja er utbildning inom allt som har med fullt medvetande att göra och tänker börja med hur man relaterar till andra levande varelser i er omgivning. Detta ger er en direkt erfarenhet av er framtida roll som Gaias väktare. Gaia behöver mycket hjälp med att bevara många aspekter och områden av sina globala ekosystem, och det anstår er både som individer och kollektivt att lära er hur man bäst kan hjälpa henne med detta. Vi kommer att vara era handledare och introducera er i det ni behöver veta och sedan låta er genomföra det. Allt detta är bara ett första steg innan ni går över i fullt medvetande.

Avslöjandet (Disclosure) utgör nästa stora steg så snart det nya finansiella systemet är igång och är fullt förklarat inför världen. En viktig funktion inom det nya finansiella systemet är att i de nya bankreglerna och förordningarna inkludera en allmän skuldavskrivning. Tillsammans utgör dessa, det nya finansiella systemet och Avslöjandet, grunden för frisläppandet av välståndsfonderna. Öppenheten inom det nya banksystemet i kombination med den nya valutan skapar rätt ram för ert nya välstånd, och gör det möjligt att lägga Avslöjandet till det totala paketet. Det är denna utveckling som kommer att utvidga förmågan hos ert samhälle. För detta ändamål avser vi att presentera vår teknologi och slå samman den med de uppfinningar som under årtionden beslagtagits av era regeringar. Dessa olika apparater ger er personligen erfarenhet i att se "verkligheten" på ett helt annat sätt och introducera er i begrepp som tryggt kommer att föra er till fullt medvetande. Det är med hjälp av den här praktiska metoden som vi avser att bekanta er med Himlens och stjärnornas visdom.

Som alltid är vårt huvudfokus er utveckling till enastående galaktiska medborgare. I linje med detta har era kusiner från Agartha sammanställt en kursplan, som de önskar att vi inkluderar i vår undervisning av er. De önskar att ni förvärvar vissa insikter, vilka kommer att demonstreras via en rad goda exempel precis efter masslandningarna. De begärde att vi instruerade era blivande personliga mentorer om följderna av detta komplexa program. Vi samtyckte och efter att era mentorer tillbringat tid med sina motsvarigheter från Agartha, var man allmänt eniga om att dessa övningar verkligen är viktiga för hela ert utbildningsprogram. De medför att ni blir mer aktivt medvetna om ert subtila samband med Gaia. Dessa dagliga energiutbyten kan användas för att förklara den sanna naturen och funktionen hos era levande energifält och kan förklara verkligheten i er ständiga roll som förvaltare av Gaia. Det här programmet kan även hjälpa till att förklara åtskilliga saker om er omvandling till fullt medvetna varelser.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! En stor revolution inom det andliga, inom medvetandet, och inom er frihet sker runtom på jordklotet. Det här behovet av förändring har lett till regeringars fall i Mellanöstern, till kravet på ett nytt ekonomiskt system i Latinamerika och till ropet på rättvisa och frihet för alla i Afrika. Detta stridsrop är ett bevis på att förändringens vindar sveper över hela er värld likt en sandstorm i öknen som inte går att stoppa. Detta behov av förändring är nu redo att manifesteras och det börjar med en uppsjö leveranser sponsrade av Saint Germain´s Fond (Trust). Dessa medel kommer att åtföljas av utbyte av regeringarna i flera stora nationer och en rad tillkännagivanden som leder till en global skuldavskrivning. Dessa utsändningar via media kommer även att förklara de nya valutorna, värdesäkrade med ädelmetall, och det nya, mer öppna globala finans-och banksystemet.

Vår avsikt är att använda det nya finansiella systemet för att stödja Saint Germain´s välståndsprogram. Det är viktigt att de pengar, som ges till Ljuset fördelas inom ett system som uppmuntrar uppfinningsrikedom och tänkande "utanför boxen". Gaia ber er att utforska era andliga resurser och ert medvetandes resurser. När ni börjar dela med er av detta till andra, kommer ni att behöva stöd i det här arbetet. Inom kort kommer en stor omfördelning av rikedomar att se till att ni och de som är allierade med er kommer att ha tillgång till just en sådan resurs. Dessa enorma summor pengar är till för att finansiera centra, bota era medmänniskor och föra ut och sprida allehanda fantastiska uppfinningar och idéer. De kan även finansiera dem som vill stödja det Gudomliga och hjälpa de program som inletts av hängivna supportrar till den Galaktiska Ljusfederationen.

Vi ser dessa strålande Ljuscentra sprida sig, för att kopplas samman och täcka hela klotet, vilket skapar grunden för att bygga ert globala galaktiska samhälle, och så småningom slå ihop det med det galaktiska samhälle som redan finns i Inre Jorden. Invånarna i Agartha har väntat i årtusenden för att tillsammans med er hjälpa till att skapa det här solsystemets nya stjärnnation, och den kommer att bli mycket hedrad när den formellt ansluter sig till den Galaktiska Federationen som fullvärdig medlem. Ert öde är att bli mentorer för nästan hälften av den här galaxen, allteftersom den rör sig mot den stund då den tar emot fullt medvetande. För länge sedan berättade Himlen för oss att den här världen hade en mycket speciell plats inom Vintergatans medvetandeutveckling. En del av vår andliga uppgift har varit att ledsaga mänskligheten mot denna helt magnifika framtid. Det är nu dags att utveckla och gemensamt uppleva manifesteringen av den här profetian.

Idag talade vi om det som händer med er och er verklighet. Överallt tränger en ljus framtid fram mellan de brännässlor som planterats av er mörka kabal. Den mörka världens sorgsna dysterhet är på väg att trängas undan av Ljusets briljans och upprymdhet! Tillsammans är vi Verkliga Segrare! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure