Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2011

Oktober 4, 2011


Sheldan Nidle
dia Oktober 4, 201113 Caban, 10 Tzotz, 8Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld rör sig snabbt till den magiska punkt, där de som har makten verkligen upptäcker att "Centrum bär inte längre" (för att citera en av era poeter) och deras obevekliga motstånd mot de Jordallierade har nått sin mycket efterlängtade bristningsgräns. Deras nästa steg måste bli hur de bäst kan förhandla fram en kapitulation. Under de senaste veckorna har man sett den mörka kabalens medarbetare plocka fram pengar till synes ur tomma intet. Nu är dessa otroliga teatraliska trix på väg att krascha, eftersom det praktiskt taget inte finns någon plats kvar för dem att slingra sig på. De regimer som antingen öppet eller i smyg gett dem stöd krymper, och flera av deras nyckelpersoner fiskar i hemlighet efter ett sätt att ge upp, och man har visat dem hur de ska göra detta. Vårt mål är att ta hand om de individer som utgör den centrala styrelsen för denna globalt regerande organisation som vi kallar den mörka kabalen. Att få dem i fängsligt förvar, vilket gör det möjligt att inrätta nya styrelseformer, är också ett huvudmål för våra Jordallierade. Lyckligtvis står vi nu inför att detta blir en välsignad verklighet! Bara några få steg återstår innan vi äntligen kan lägga hela den här frågan åt sidan.

Allteftersom våra styrkor knappar in på den mörka kabalen, kokar som alltid denna hala organisation ihop en del rackartyg i sista minuten. Deras syfte är att underblåsa en allvarlig internationell incident som avser att orsaka en ytterligare försening för det oundvikliga. Att krångla sig ut ur sitt nuvarande dilemma vet de mörka innerst inne inte längre är något alternativ. Allt de nu kan göra är att försöka hålla sina massiva satsningar från att helt rinna ut i sanden. Konsten att pressa sin motståndare till randen av krig (brinkmanship) är en politisk balansgång som är deras sista desperata knep, och denna realpolitik är deras starka sida. Vi övervakar dem när de hittar på alla typer av intermezzon och oenigheter för att orsaka ett bråk i Mellanöstern, i Europa och Latinamerika. Hela det här förhållningssättet är i slutändan dödsdömt. Inte desto mindre gör de allt för att skapa något sätt att skjuta upp det oundvikliga. Trots alla deras krumbukter och finter är räkenskapens ögonblick över dem. "Spelet" är slut, och det är dags för det mörka att ge upp och låta våra allierade på Jorden ta maktens tyglar.

Den här nermonteringen av den mörka kabalen är för närvarande vårt huvudsakliga mål. Det mörka och dess många medarbetare har alltför länge stått i vägen för såväl fördelningen av välståndsmedlen som för regeringsövergångarna. Våra samarbetsteam, tillsammans med utvald personal från Agartha, leder uppdraget att få detta gjort, - och det snabbt. De flesta av det mörkas viktiga nordamerikanska underjordiska baser med tillhörande tunnelsystem har vi skadat så pass att de inte går att reparera. Vi har saboterat ett antal planer som gått ut på att ödelägga Nordamerika och därmed förhindra ert lagliga makttillträde. Nästa steg är inte bara att isolera dem och neka dem använda sina exotiska vapen, utan att arrestera tillräckligt många av deras underordnade för att inte lämna någon tvekan hos dem att slutet har kommit. Allt hänger nu på deras kapitulation, liksom på de leveranser som leder till uppkomsten av ett nytt styrelsesätt. Tillkännagivanden kommer sedan att signalera en ny början för er värld!

Denna nya verklighet tillåter Disclosure (Avslöjandet) och ert återvändande till fullt medvetande. Ni befinner er mitt i en andlig revolution som inte går att stoppa, vilken ger upphov till nya styrelseformer, ett nytt finansiellt system, och ett gränslöst välstånd. Den avslutar i själva verket er tusen år gamla globala främlingsfientlighet och tillåter Disclosure. Förmågan hos de krafter, som dikterar hur er värld fungerar har effektivt fallit samman. Ett nytt sätt att göra saker och ting kommer att införas, ett sätt som speglar er växande beslutsamhet om enighet och att fritt och öppet utbyta nya idéer och begrepp. Detta blir era första stapplande steg mot ett galaktiskt samhälles underverk och suveränitet. I harmoniskt samarbete med era himmelska andliga beskyddare kommer era mentorer att hjälpa er. Ni ska med hjälp av en återfödelse till fullt medvetande återgå till ett varande som ni tvingades överge under gamla tider på Atlantis. Det är dags att välkomna dig hem till den du egentligen är och till den värld, där du verkligen hör hemma. Balik Kasi da! (På Sirius språk: Välkommen hem, Resenär!)

Välsignelser, vi är era Uppstigna Mästare! För närvarande förbereder sig er värld för en verkligt stor händelse! Det mänskliga samhället har under årtusenden stått under antingen Anunnakis eller deras jordiska underhuggares skoningslösa kontroll. Mänskligheten har aldrig fått smaka på den personliga suveränitet och inre frihet som man åtnjöt på Atlantis. Detta är nu under förändring! I många delar av världen har händelser inträffat som gör scenen klar inför ett stort steg för mänskligheten. Inom kort kommer händelser att inträffa som äntligen löser upp den årtusende-långa mörka dominansen. Denna utveckling är en direkt följd av särskilda överenskommelser som först undertecknades i Europa i våras och därefter godkänts av över 180 nationer. I somras följde sedan en uppsjö av djärva manövrer som avslutade existensen av många mörkerstyrda underjordiska anläggningar med tillhörande tunnlar. Dessa åtgärder ledde till arresteringen av tiotusentals mörka underordnade.

Arresteringarna stiger nu snabbt i befälskedjan mot dem som länge har lett den mörka kabalen med strama tyglar. Deras kommande internering blir starten på en ny era för mänskligheten, där legioner av Ljus leder er och er värld tillbaka till fullt medvetande. Det primära uppdraget för de Uppstigna Mästarnas gudomliga orden och deras mänskliga medhjälpare har varit att vägleda en massuppstigning (Ascension). Med andra ord, ett triumfartat återtåg för er alla till det ni verkligen är avsedda att vara: fysiska Änglar, som genomför Skaparens gudomliga plan inom det fysiska (in physicality). Vi har övervakat och arbetat flitigt för att nå vårt heliga syfte, och tiden för att detta ska ske är nu inne. I en rad stora språng, uttänkta av Himlen och assisterade av våra himmelska familjer och våra rymdfamiljer, ska ni återigen bli de magnifika Väsen som ni verkligen är!

Himlen har under väl så lång tid planerat denna underbara metamorfos. Er djupdykning ner i den mörka världen var meningen att ske, men med ett specifikt mål i sikte som nu har uppnåtts. Under er skumma odyssé har ni lärt er mycket och denna visdom ska användas för att slutföra omvandlingen av den här galaxen från mörker till Ljus! På många sätt har vårt gemensamma arbete precis börjat. För eoner sedan började vi, de Uppstigna Mästarna, en resa för att leda mänskligheten tillbaka till Ljuset och till ett Kärleksuppdrag för hela den här galaxen. Till en början gick utvecklingen långsamt. Hindren var många och vägen till ljuset verkade nästan omöjlig. Inte desto mindre har Kärleken och dess naturliga följd, Gudomlig Nåd, gjort det möjligt för oss att uppnå en verkligt magnifik triumf! Det som nu återstår är helt enkelt att sätta Första Kontakt i verket och genomföra de sista nödvändiga stegen innan fullt medvetande blir vår gemensamma verklighet.

Idag förklarade vi mer om det som sker på er värld. Ni är nu mycket nära att få se en ny verklighet uppenbara sig. Den innebär inte bara nytt styrelsesätt, nya finansiella, monetära och ekonomiska system, utan även ett frikostigt välstånd för alla. Och detta är bara början! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure