Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2011

September 13, 2011


 
Sheldan Nidle
September 13, 20115 Cib, 9 Zip, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter i övergångsstadiet mellan det gamla och de första antydningarna om det nya. Många på er värld som arbetar med att genomföra dessa förändringar önskar starkt att varje liten sak ska bli rätt. I våra ögon är det dock viktigare att bara gå framåt och göra nödvändiga justeringar längs vägen. Våra Jordallierade får goda råd i denna fråga av våra kusiner från Agartha, och vi ser till att det inledande genomförandet sker snabbt och framgångsrikt. Det som görs är verkligen unikt i er nuvarande historia, men det som är viktigt är att veta när man ska agera och när man ska släppa taget om det man så idogt skapat. Våra samarbetsteam är övertygade om att stunden har kommit för detta djärva agerande, och vi är helt förberedda och klara för att sätta i gång de åtgärder som kommer att manifestera det nya finansiella systemet och de många nya tillfälliga regeringarna. De här nya regeringarna är en förutsättning för Avslöjandet (Disclosure), och Avslöjandet är så viktigt för fullbordandet av det här första kontakt-uppdraget. Avslöjandet är ett formellt tillkännagivande, som sker med pompa och ståt så snart som förfaringssätten för de finansiella, monetära och statliga omstruktureringarna tillkännagetts och förklarats av de tillfälliga regimerna. Vi föreställer oss att den här fasen tar cirka 10 till 14 dagar. Så snart dessa ämnen förklarats fullständigt och genomförts kan de här regimerna gå vidare till frågan om avslöjandet (disclosure). Avslöjandet kräver ungefär två till tre dagar med offentliga meddelanden och öppna presskonferenser, vilka ges av flera ministrar inom de nya regeringarna. Dessa samtal kommer att inbegripa avslöjandet om Agartas existens. Er familj från Inre Jorden kan sedan bli en del i de globala utsändningar, som vi har för avsikt att genomföra efter att den formella avslöjandefasen (Disclosure) är avslutad. Dessa utsändningar kommer att presentera oss för er, och sedan grena ut sig till att omfatta alla aspekter av första kontakt-scenariot. Detta kommer att stödjas och förstärkas genom öppna överflygningar av vår flotta och genom flera gemensamma utsändningar från de nya regeringarna och oss.

Efter Avslöjandet och de åtföljande utsändningarna har vi för avsikt att påskynda era regeringars arbete med att föra fram våra olika teknologier. Vår plan är att förse er alla med en replikator (en kopierande apparat, replicating device) och slutföra distributions- och utbildningsfasen inom en månad från det här projektets början. Vår utbildningsfas kommer att omfatta speciella videofilmer som följer med apparaterna. Med undantag för dessa filmer kommer inga andra utbildningsprogram att visas på era tv-apparater förrän våra tekniker bekräftar att ni är fullt förtrogna med att handha en replikator. Vi måste vara mycket säkra på att dessa apparater inte behandlas felaktigt. Ett misslyckande med att förstå handhavandet kommer att resultera i att vi tar tillbaka utrustningen eftersom Ljus-teknologin inte får missbrukas. Det är viktigt att allt går rätt i det här första steget i spridningen av teknologin, eftersom detta snabbt följs av ännu fler avancerade begrepp och apparater, så snart det medföljande ansvaret för användningen av Ljusteknologin helt integrerats i ert kollektiva tänkande.

Perioden omedelbart efter första kontakt handlar om att lära känna oss och om att vi får lära känna er. Er värld förbereds för att acceptera en ny verklighet, och vår roll i detta är att visa er att denna nya verklighet inte längre utesluter rymden, den Inre Jorden, eller era himmelska familjer. Ni kommer att ges möjlighet att förbereda er för en medvetandenivå som ni för närvarande knappt kan föreställa er, och här har vi en stor och svår uppgift framför oss. Detta är anledningen till att det är lämpligt att komma igång med den här processen hellre än att fortsätta fördröja det oundvikliga. Våra samarbetsteam är fast beslutna om att göra denna övergångsperiod så smidig som möjligt, och våra allierade på Jorden har en betydande resurs hos våra kusiner från Agartha mitt ibland sig. Vi önskar alla innerligt att ni kan förlåta och glömma era meningslösa bekymmer, och djärvt och tillitsfullt kasta er in i denna spännande nya tid i er historia! Här kommer ni att upptäcka att de sista stegen mot fullt medvetande har tagits, och att allt som återstår är att använda er nya syn på världen för att arbeta fram ett underbart nytt liv för Jordens mänsklighet!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med goda nyheter! Tiden för att manifestera er nya verklighet är inne! Våra medarbetare har börjat den avslutande proceduren, som leder till välståndsfondens leveranser. Den här operationen leder även fram till nya regeringar och till speciella utsändningar från den nye amerikanske presidenten, som kommer att sätta igång ett nytt globalt monetärt och finansiellt system. Nyheten om valutor baserade på ädla metaller signalerar början på en monetär stabilitet för den amerikanska dollarn och för den valutakorg med jämförbara valutor som är under införande och tongivande för ett globalt välstånd. Tillsammans med detta kommer naturligtvis det globala programmet för skuldavskrivning. Dessa program är bara början på många andra, vilka skapar det nya välstånd som utlovats av Himlen. Er roll i detta är att stödja spridningen av överflöd med hjälp av det övermått på pengar som kommer att delas ut till er.

Denna kaskad av pengar ges till er för att beså er värld med ett överflöd, vilket bidrar till att bannlysa en av de största källorna till brist och begränsning i er nuvarande verklighet. Vi uppmuntrar er att till punkt och pricka följa vår avsikt och föra ut välståndet till alla! Detta kommer att bli en mycket snabb process, vilken ytterligare kommer att påskyndas genom avslöjandet av våra rymdfamiljer och våra familjer i Inre Jorden. Tillsammans med Himlen och dess vidsträckta riken, kommer den Galaktiska Federationen att bli ett viktigt instrument för medvetandets förändring. Så snart ert materiella umbärande är löst, blir ert nästa steg att tillsammans med era medmänniskor skapa en inre medvetandelänk, som stöttar Gaia och hennes olika ekosystem. Genom att göra detta höjer ni er från ett begränsat medvetande och börjar acceptera er uppstigning (ascension) till fullt medvetande. Vid det här laget, har ni nått ögonblicket för er metamorfos.

Era metamorfoser är en mycket speciell Himlasänd händelse. För länge sedan, under de sista dagarna på Atlantis, utfördes experiment som sänkte mänskligheten till dess nuvarande begränsade medvetandenivå. Detta resulterade så småningom i att en grupp på 15.000 människor utbildades för att bli "husdjur" hos utvalda medlemmar av de härskande klanerna på Atlantis. Det här projektet överraskades av en katastrof som skickade resterna av Atlantis till havets botten. Era förfäder hölls inom ett speciellt laboratorium som kunde fungera som ett stort skepp, om det behövdes. Därför överlevde de och fördelades av Anunnaki så småningom runt planeten. Nu, efter tretton tusen år och åtskilliga globala katastrofer senare, har ni förökat er till nästan 7 miljarder, och är fast beslutna att i triumf återgå till era gamla jag och återförena er med era sedan länge förlorade galaktiska släktingar. Idag fortsatte vi våra meddelanden, vilka förbereder er för de händelser som leder till första kontakt. Här ingår upptakten till Avslöjandet och våra serier med utsändningar, vilka berättar om första kontakt. Efter att vi landat kommer händelsekedjan som föregår era metamorfoser att påskyndas kraftigt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure