Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2011

Augusti 30, 2011


Sheldan Nidle
Augusti 30, 2011


4 Ik, 15 Uo, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld börjar känna effekterna av den stora förändring som kommer att välta större regeringar och återupprätta era omistliga rättigheter. Den här massiva omvandlingen sänder chockvågor, som fortplantar sig i ert globala nätverk av börser och orsakar att större regeringar ändrar viktiga delar i sin utrikespolitik. Dessa förändringar smyger sig snabbt på den mörka kabalen även när illuminaterna i hemlighet träffas för att diskutera hur man ska reagera på det som inom kort kommer att sippra ut. Våra kusiner i Agartha har sett till att deras speciella kontaktpersoner övervakar och informerar dessa mörka personer om att deras tid vid makten är avslutad och att en stor upplösning är nära. Avtalen för att överföra det ekonomiska ansvaret från den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) till de nya Finansbankerna (Treasury Banks) genomförs nu. Dessutom befinner sig nu det nya hårdvalutabaserade finansiella systemet inför sitt slutliga införande. Det här nya systemet lämnar tillbaka penningpolitiken till folket och återför den här världen till sunda och ärliga ekonomiska transaktioner. Trots det här skrapar detta bara på ytan till de förändringar som komma skall!

Det avgörande är att återföra samhällsstyret till folket. Under århundraden har regeringar gynnat dem som haft tid eller pengar för att utveckla "speciella relationer" med medlemmar inom de lagstiftande och/eller de verkställande organen. Dessa speciella relationer har sugit makten ur regeringar och behöver upplösas. Våra allierade på Jorden har skapat en arbetsgrupp för att komma till rätta med detta grundläggande dilemma i dagens styrelsesätt. Vi har bett de nya ”caretaker”-regeringarna att omedelbart införa de åtgärder, som godkänts av denna arbetsgrupp och som nu tagits med i de avtal som för ett par månader sedan officiellt undertecknades av mer än 160 nationer. Vår önskan är att få se era regeringar bli i stånd till att "lyssna in" och sedan stifta lagar i enlighet med vad den stora majoriteten av dess medborgare är överens om. Tidsepoken med ett styrelsesätt som gagnar ett utvalt, förmöget fåtal måste snabbt avslutas. Detta utgör ett viktigt steg mot det sätt på vilket ett galaktiskt samhälle styrs.

Arresteringen och den kommande rättegången mot den mörka kabalen genomförs för att markera en mycket viktig poäng. Den karma som skapats av det mörka sedan slutet av andra världskriget behöver genomlysas ordentligt av Ljuset. Detta krig upplevde framväxandet av allt starkare illuminata grupper i USA, medan Europa mer intog en åskådarplats i samspelet mellan Anunnakis magnater och den amerikanska kabalen. Den här situationen uppmuntrade dessa amerikanska grupper att trotsa sina utomjordiska mästare (Anunnaki) när dessa (på 90-talet) gav sig iväg. Kabalen bortsåg från Anunnakis förhållningsorder att följa deras exempel och låta de personer som stöder Ljusets återkomst ta över maktens tyglar. Denna order väckte starkt motstånd och resulterade i de "svårigheter" som först nu framgångsrikt avtagit. Det är detta utdragna trots som har skapat den karma som de kommande rättegångarna ska tvätta bort. De nya ”caretaker”- regeringarna kommer att flytta er verklighet i rätt riktning, den som leder till Avslöjandet (Disclosure) och till fullt medvetande för Gaia och för var och en av er!

Som vi ofta påminner er om, blir Disclosure en avgörande tröskel i er historia. Efter Disclosure kommer er värld att öppnas upp inför den här galaxens underverk. Ni kommer att undervisas om era ursprung inom skilda områden i galaxen och om den stora mänskliga kontingenten i den Galaktiska Ljusfederationen. När ni sedan blir mer insatta i dessa frågor, kan ni presenteras för de andra Varelserna, som ingår i den stora mångfalden inom Vintergatans Galax. Det är klokt av er att ta till er den här informationen i etapper, och på så sätt bli förberedda på den enorma mängd data vi behöver förmedla till er. I ett enda svep, kommer ni att förvandlas från främlingsfientliga väsen, som fruktar det okända, till dem som välkomnar era olika andliga familjer, rymdfamiljer och familjer från Inre jorden. Vår dokumentation om er visar tydligt, att de flesta av er är djupt nyfikna på sanningen om vem ni egentligen är och varför vi är här. Vi avser att besvara dessa frågor och sedan påbörja en bred och öppen diskussion mellan oss, som snabbt kommer att göra allt klart för er återgång till fullt medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att informera er om att tiden för er befrielse är inne. Det mörka har gjort allt det kan för att fördröja det oundvikliga. Våra medarbetare har avslutat sina förberedelser, och tiden är kommen för avslöjandet av er nya verklighet! Vi har sett hur våra vänner från Agartha blockerat många planer som kläckts av det mörka, avsedda att förlänga och förstärka deras makt. Vi förbereder oss för första kontakt och de underbara tillkännagivanden som ska följa. Fram till dess håller sig de som tilldelats att ta hand om era olika nya tillfälliga regeringar beredda att ta kommandot. De första utsändningarna via media som de gör kommer att handla om de åtgärder som är nödvändiga för att föra över er från ert nuvarande tillstånd av oordning till den glädjerika värld som väntar er. Den här nya världen är ert underbara öde! Det är där vi alla kan mötas och fira återförandet av er Ljusvärld till dess fulla prakt!

Vad vi önskar göra är att få er att minnas självläkandets visdom och vägarna till upplysning (enlightenment). För länge sedan gjorde vi vår Uppstigning och började vår resa som de gudomliga medlarna mellan Himmel och Jord. Vi lärde ut våra andliga övningar och beskrev den stora dag, när Himlen skulle stiga ner till Jorden och vända en mörk värld tillbaka till Ljuset. Det magiska ögonblicket är nu inne! Ni är mottagarna av Skaparens oändliga nåd. Vi vet att våra Mästares nya läror kommer att tas emot av er med stor Kärlek och gudomlig uppskattning. Allesammans har vi förberett våra trogna medhjälpare inför detta, och vi befinner oss i fridfull glädje över vad vi nu kan berätta för er. Många mysterier som vi har lärt oss kan nu visas och förklaras. Vi avser att göra detta och tar med oss många Råds- och Ordensgrupper som utgör vår gemensamma, gudomliga härkomst.

Den resa som återstår kommer att bli lätt för alla som med Kärlek och nåd accepterar Uppstigningens väg. Älska varandra djupt på samma sätt som du älskar dig själv. Var medveten om hur din verklighet subtilt förändras. Varje ögonblick höjer en stor välsignelse från Himlen frekvensen hos din värld litet grann, vilket får henne att omforma sig och bli till det som det Gudomliga översvämmar henne med. Verkligheter är som vatten: när du kombinerar Kärlek med gudomlig avsikt i dina välsignelser, förändras vattnets egenskaper och sammansättning. Detsamma gäller en verklighet. När en verklighet omformas genom er kollektiva Kärlek och gudomliga avsikter, börjar den snabbt att omvandlas till något som är mer lämpligt för en återgång till fullt medvetande. Detta sker nu, och ni är obevekligen i ilfart på väg mot fullt medvetande. Namaste!

Idag talade vi om händelserna på er värld. Många händelser är redo att manifesteras, vilket bokstavligen kommer att omforma er verklighet och ge en enorm kraft åt övergången inom er politiska domän och vara en öppning mot det Gudomliga. En stor andlig rening (katharsis) är redo att lyfta upp er värld och leder er tillbaka till Ljuset! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure