Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2011

September 27, 2011


Sheldan Nidle
September 27, 20116 Oc, 3 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! Mycket har hänt i er värld. Många mindre frågor fördröjer tillfälligt distributionen av era välståndsfonder och de mycket efterlängtade utsändningarna via media. Dessa förseningar är de sista i en lång rad hinder vilka dikterat förändringstakten i er värld. De avgjorde att det som kunde gått snabbt och lätt till slut sträcktes ut mot den tidsgräns som Himlen satt. Vad som är viktigt att komma ihåg är att de kommande händelserna är oundvikliga. Förvaringsställen för de ädla metallerna finns utspridda över hela världen och de huvudsakliga delarna i det nya finansiella systemet är på plats. Det sista krafttaget, som vi nämnde för några veckor sedan, har förvandlats till en stor hemlig konflikt mellan den mörka kabalen med dess starkaste anhängare på ena sidan, och en beslutsam grupp väpnade styrkor som håller på att flytta bort dessa blockerande personer så att förändringarna kan ske smidigt. Denna kamp har nått en punkt där vi nu är redo att ingripa och avsluta kabalens sista ”skyttegravstaktik”. Våra kusiner från Agartha bistår nu de reformerande krafterna under denna inledande fas, för att säkerställa att det inte blir någon plötslig vändning till mörkrets fördel. Vi säger till dem: Mot seger!

Våra styrkor fortsätter att strikt följa de riktlinjer som utfärdats för oss av Himlen, men vi ser även fram emot den tid då vi kan göra mer än att bara hjälpa våra Jordallierade att sätta samman en ny verklighet. Detta är ingen enkel uppgift. Man står inför uppgiften att helt reformera en värld som har funnits under årtusenden, vilket i praktiken innebär att införa en enorm rad förändringar, som ni i stort sett inte hört talas om i er nuvarande verklighet. Denna mängd förändringar är dock något som våra kusiner från Agartha är beredda inför, eftersom de helt och fullt utgått ifrån att mörkret inte skulle tillåtas slutföra sina olagliga intriger för att förhindra er återgång till fullt medvetande. Himlen hade en gudomlig tidplan som förkunnade att tiden för Ljusets återkomst var kommen, och att den skulle inledas med ett fyrverkeri, - en massiv första kontakt med den Galaktiska Federationen. Det som nu försiggår är helt enkelt en del av upptakten till Avslöjandet (Disclosure).

Fantastiska och förvånande saker kommer att förknippas med Avslöjandet och vi ser fram emot att delta i dessa händelser tillsammans med er.

Vägen till Disclosure har tagit många underliga vändningar. Nyligen samtyckte flera större regeringar till att ställa upp bakom Disclosure men drog sig sedan plötsligt ur den överenskommelsen. Detta lärde oss att endast caretaker- regeringarna (de tillfälliga övergångsregeringarna) kunde garantera Disclosure. Därför har vi under de senaste månaderna utökat vår hjälp både till våra allierade på Jorden och till dem som är villiga att aktivt fortsätta använda tvång för att driva bort den mörka kabalen från deras underjordiska baser, och detta har lyckats. Dessutom har våra försvarsstyrkor skapat oreda i de "avancerade" teknologier som är knutna till dessa baser, vilket man gjort för att förhindra det mörka att ställa till förtret i sista minuten, - något de fortfarande envisas att konspirera med. Ledningen för det mörka behöver acceptera att deras tid ”in the catbird seat”, i förarsätet, är över och att stunden är kommen för alla mörka att ta konsekvensen och formellt lämna över till de olika krafter, som väntar på att skapa de nya tillfälliga regeringarna. Dessa är de lagliga instrumenten för att åstadkomma Avslöjandet, Disclosure. De sista stegen i denna sista akt av det mörkas utmaning av massorna pågår nu. Deras handlingsalternativ krymper nu för varje minut och tiden är nu inne för deras ledarskap att vika sig inför det oundvikliga. En kapitulation kan förhindra en massa onödig smärta och sorg för deras familjer och speciellt för dem själva. Ni står på själva randen till en gyllene tidsålder för mänskligheten, och er återgång till fullt medvetande fullbordar de profetior som Ljuset påbjöd vid Atlantis undergång. Den här tiden är menad att vara en tid i stor glädje, och det mörka förlänger i onödan tiden i kaos. Himlen ger oss nu rådet att ingripa på sätt som vi tidigare varit ovilliga att göra, och vi har hjälpt dem som "rensade ut" ett antal större mörka underjordiska baser. Vi har även stängt ner eller förstört ett flertal apparater, som använts av det mörka som en del i deras komplicerade operationer för att förhindra er höjning till fullt medvetande. Tiden för vår ankomst till era stränder är nära!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att ge er en bättre förståelse för det som sker runtom. Just nu slutförs aktiviteter i ett antal länder för att åstadkomma flera tyrann-regimers fall. Dessutom summerar nu våra medarbetare en rad samtal om de nya förfaringssätt, som skall förklaras för de banker som har för avsikt att arbeta internationellt. Det viktigaste är att den nuvarande muren mellan inhemsk och internationell bankverksamhet i USA äntligen bryts. Därför är det viktigt att de nya transparenta arbetssätten blir kända både inom stora och små banker. En rad nya internationella övervakningsmyndigheter kommer att vara mycket noggranna i sin granskning av all daglig bankutövning. Det är viktigt att dessa nya organ både noggrant och effektivt reglerar den globala bankverksamheten.

Den allra viktigaste aspekten är förstås de nya valutorna och hur de styrs och regleras. Dessa områden har fortfarande en del problem. Vi fortsätter att bana väg för de inledande meddelandena från de nya tillfälliga regeringarna, och varje nations nya valutor har överförts till lokala distributionscentraler. Tjänstemän från de banker som betjänas av dessa centraler har utbildats i att byta till de nya valutorna och är förtrogna med de nya förfaringssätt som kassaflödet ska följa. Specifika nya regler kommer att förmedlas till varje grupp av banktjänstemän. De medel som länge blockerats av de gamla regimerna kommer att släppas efter att nödvändiga papper formellt godkänts av dem som ursprungligen erhöll medlen. Sedan kommer en stor fördelning av pengar från Saint Germain´s World Trust att börja.

Fördelningen av dessa fonder är knuten till de många statliga reformgrupper som tillfälligt tar kontroll över ett antal större regeringar. En internationell domstol har formellt gett våra styrkor befogenhet att arrestera och avlägsna dessa regeringar. Flera militära förband och juridiska grupper inom dessa nationer hjälper oss att slutföra dessa arresteringar. Hittills har tusentals av den mörka kabalens personal satts i förvar i speciella säkra anläggningar som ligger nära den Inre Jordens gränser. Vår avsikt är att inom kort avsluta denna operation och installera nya styrelseformer, och sedan börja med den första raden av tillkännagivanden. Vi önskar innerligt att få påbörja ett mer personligt förhållningssätt till er och att få göra våra utsändningar tillsammans med den Galaktiska LjusFederationen. Det kommer att bli en mycket glädjefull tid. Namaste!

Idag talade vi om de många verksamheter,som kommer att öppna en väg till frihet för er och för er värld. Dessa åtgärder behöver vara färdiga innan Avslöjandet rullas ut och är tecken på era stormsteg mot en ny verklighet. Det är denna nya verklighet som gör att ni kan slutföra er omvandling till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure