Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2011

September 20, 2011


Sheldan Nidle
September 20, 201112 Akbal, 16 Zip, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter sin övergång. Vi observerar hur alla grundläggande konstruktioner i er mångfald av samhällen håller på att kollapsa. Era ekonomiska och regeringsmässiga strukturer, såväl som era filosofiska och er grundläggande moralkodex håller på att sluta fungera. Dessa olika plattformar i era samhällen håller antingen på att komma till ”vägs ände” efter en lång nedgång eller har faktiskt redan "gått i kras." Emellertid ser vi också, att under alla vrakspillrorna håller någonting helt nytt och annorlunda på att växa fram. Ni tar aktivt till er nya övertygelser, vilka precis har börjat ersätta de gamla. I hjärtat på denna dramatiska övergång ligger våra Jordallierades ambitiösa program, vilka står på tröskeln till att uppenbara en ny ekonomisk och politisk värld för samtliga era globala samhällen. Vi är mycket tillfreds med att detta sker i så stor skala, men vi önskar innerligt, att de sätts i verket i en mycket snabbare takt! Vi har bett folk från Agartha att sätta press på sina kollegor, jordemänniskorna, för att öka takten i de många förändringarna inom samhällena hos ytans folk.

Som svar har folket från Agartha beslutat att be de Uppstigna Mästarna ingripa och begära att de heliga, hemliga sällskapen i er värld träder fram och lägger sin tyngd bakom de Jordallierades många globala överenskommelser. Tiden har på allvar kommit för att driva på nya regeringar och ett nytt ekonomiskt system. Dessa åtgärder är nödvändiga för att vi, under Avslöjandets (Disclosure) paroll ska kunna avslöja våra teknologier och oss själva för er. Himlen har satt upp en rad dekret som ger oss i uppdrag att genomföra en fullständig första kontakt med er, och den här händelsen behöver allt stöd från våra allierade på Jorden och speciellt från de magnifika energierna från era Uppstigna Mästare. Det mörka vacklar och dess en gång så mäktiga strypgrepp på er värld håller på att släppa. Det som återstår är den slutliga knuffen där Ljusets krafter nu avlägsnar resterna av det mörka. Vi inväntar denna åtgärd som är så avgörande för den efterföljande ökningen av ert utlovade globala välstånd och för era nya regeringar hängivna Ljuset.

Denna framväxande verklighet stöds av Himlens stora dekret och vi uppmuntras av allt det som görs för att få detta till stånd. Inte desto mindre finns det, som vi ständigt förklarar, mycket mer att göra. Er värld styrs av en enormt kraftfull kabal, vars medlemmar återfinns överallt där pengar och makt härskar. Dessa mörka personer sträcker sig alltifrån dem, som djupt önskar öka sin makt på alla sätt, till dem som är villiga att slugt lätta på sitt grepp precis tillräckligt för att få andra att tro att deras makt minskar. Vi har bett att dessa mörka helt och omedelbart avspärras från alla slags samtal mellan våra Jordallierade och deras närstående vad gäller det nya finansiella systemet men även då de nya regeringarna sätts samman, eftersom de bara förvanskar och fördröjer genomförandet av dessa planer. Våra kusiner från Agartha har full förståelse för detta och driver undan de mörka pro-kabal-krafterna från de koalitioner som bildats av våra Jordallierade.

Det är nödvändigt att de grupper som ägnar sig åt Ljuset inte undermineras genom det mörkas ändlösa knep. Vår noggranna övervakning har avslöjat hur dessa mörka medarbetare konstfullt undergräver och förhindrar den inre gruppdynamiken hos dem som arbetar fram de nya finansiella och statliga systemen, och vi har därför begärt att en grundlig och noggrann gallring av dessa grupper omedelbart vidtas på global basis. Vi upprepar denna begäran i det här meddelandet, eftersom det är viktigt att dessa åtgärder slutförs så snart som möjligt. Ert världssamhälle är mitt uppe i en stor revolt. Överallt söker de förslavade sin frihet från de hårda härskare som använder det mörkas olika metoder för att upprätthålla sina illvilliga former av tyranni. En uppvällande strävan efter frihet och grundläggande mänsklig värdighet eskalerar runtom på planeten, och det är inte mer än rätt och riktigt, att det som länge utlovats nu blommar ut och att det slutförs som dessa modiga personer så ivrigt har påbörjat!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Många av er vet inte vilka vi är. Vi är medmänniskor som har levt många liv på Jorden innan vi var och en upptäckte odödlighetens hemligheter (Uppstigningen, Ascension). Vi beslutade sedan var och en, att det var viktigare att stanna kvar här för att vägleda mänskligheten till denna underbara händelse än att höja sig och bli en behagfull del av Andevärldarna. Vi finns här för att flytta var och en av er till ert Sanna Jag; - till en uppstigen, fullt medveten Varelse av Ljus. Vi har arbetat med våra olika andliga sällskap under generationer för att åstadkomma en ny verklighet fylld av Ljus, Kärlek och välstånd, vilket nu står på tröskeln till ett förverkligande. De mörka kabalerna har stängts in i ett hörn som de inte kan fly ifrån, och er värld väntar nu på sin omvandling till den Ljusfyllda, självständiga enhet som vi så länge föreställt oss. Vi vet mycket väl hur frustrerande detta sista "språng" in i den nya verkligheten ibland kan vara. Håll Ljuset starkt och högt, Ni Kära, och se mirakler utveckla sig!

Gryningen till denna nya era bryter ut runt omkring er. Ni ser hur den dramatiskt förändrar utseendet i Mellanöstern och hur den börjar förändra inställningen till Moder Jord inom många Latinamerikanska nationer. Likaså håller en revolt mot status quo just på att få upp ångan inom många delar av Asien och Afrika. Dessa tidiga tecken är en antydan om vad som är på väg att blotta sig i Stilla havet, i Europa och i Nordamerika. Saint Germain och hans stiftelse har gett grönt ljus till att börja distribuera den enorma rikedom som skapats efter nästan fyra århundraden i hans World Trust. Dessa belopp är verkligen häpnadsväckande! Sammanvävd med denna utbetalning kommer nödvändiga regeringsförändringar att genomföras på ett förnuftigt och lagligt sätt. Dessa båda element hör samman och kommer permanent att förändra själva karaktären i er verklighet.

För närvarande sitter vi på randen till denna nya era. Himlen har framlagt högtidliga dekret, vilka skickat en enorm flotta med skepp från den Galaktiska Federationen till det här solsystemet, med uppdrag att genomföra första kontakt med oss. Vi välkomnar detta gudomliga ingripande och ser fram emot återföreningen med våra kusiner från Inre Jorden som så länge har hyst och skyddat oss och våra olika hemliga och heliga samhällen. Det är dessa samhällen som utgör den solida grunden för det nya Ljusorienterade samhälle, som är på väg att skapas på vår värld. Snart kommer Agarthas värld och världen på ytan att gå samman, vilket resulterar i det unika galaktiska samhälle som även kommer att migrera till Venus och Mars. Och det är denna nya stjärn-nation som inom kort ska välkomna Universum till våra välsignade stränder!

Idag fortsatte vi vår resa genom de förändringar som leder till första kontakt och till er återgång till fullt medvetande. Vi gläder oss över att tiden för dessa fantastiska händelser närmar sig. Vår flotta och era Uppstigna Mästare är redo att förändra er verklighet "på ett ögonblick!" Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure