Followers

Google+ Followers

torsdag 28 juni 2012

26.06.2012

Sheldan Nidle

26.06.2012


4 Imix, 14 Kayab, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka. Mycket är på väg att ske på er värld! De mörka kabalerna har i elfte timmen sagt nej till erbjudandet från våra Jordallierade att kapitulera och tillåta en enkel och fredlig maktövergång. Deras vägran har fört över bollen på vår planhalva, och vi utarbetar nu vårt svar. Tillsammans med dem som fysiskt kommer att genomföra arresteringsstrategin har vår samarbetspersonal tillbringat de senaste dagarna med att sätta ihop den. Vi vill göra arresteringarna på ett sådant sätt att de inte leder till någon negativ propaganda från de nyhetsnätverk som är mest knutna till kabalen. Om det blir nödvändigt kan vi begära att ett antal av dessa kontrollerade media ordentligt misskrediteras och stängs. Det är även nödvändigt att högre regeringstjänstemän inom de kabal-ledda regimerna avgår, eftersom det är viktigt att man offentligt ser att en laglig maktöverföring är på gång. Vi har haft många inledande samtal med de utsedda efterföljande tjänstemännen och har fått en positiv feedback på just detta alternativ. Vi har för avsikt att tillämpa det här alternativet och förbereder våra caretaker-regeringar (tillfälliga regeringar) att inleda den formella övergångsprocessen.

lördag 23 juni 2012

19.06.2012

Sheldan Nidle

19.06.2012


10 Ix, 7 Kayab, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Vi ser hur de sista bitarna i ert pussel läggs på plats av dem som är våra allierade på Jorden. Runtom i er värld är nu en massiv insats på väg för att slutföra de processer som är nödvändiga för att arrestera er mörka kabal och dess många medarbetare inom regeringar, större banker och många multinationella företag. Preliminära order om de här massarresteringarna har slutförts, och det som återstår är att utfärda de lagliga fullmakterna för deras frihetsberövande. De ska hållas fångna inom särskilda specialbyggda anläggningar. Våra förbindelsegrupper är i kontakt med dem som är ansvariga för den här verksamheten, och de blir en av de grupper som formellt kommer att förklara slutet för de verkställande myndigheterna inom de flesta västerländska nationer. De nya tillfälliga övergångsregeringarna ("caretakers”) har en enorm uppgift att utföra inom det mycket korta tidsfönster som står till buds. Detta är emellertid extraordinära tider. De som har valts ut för att ta hand om dessa uppgifter har en väl förberedd agenda, vilken ska genomföras snabbt och grundligt av de här nya regeringarna. Deras arbete kommer att bereda väg för allt det som kommer därefter.

onsdag 13 juni 2012

12.06.2012

Sheldan Nidle

12.06.2012


13 Etznab, 11 Moan, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Vi håller på att färdigställa den sista nivån i det legala arbete som krävs. Mycket har formellt dokumenterats och våra juridiska team är sysselsatta med att sammanställa dokument för de sista få kvarvarande akterna. Vi möter även dagligen dem som framöver kommer att ingå i de tillfälliga övergångsregeringarna och slutför de protokoll som alla arresteringsgrupper har att följa. De olika sociala program som kommer att införas av de nya övergångsregeringarna behöver vid tidpunkten för deras första tillkännagivanden åtföljas av stora lass med detaljerade dokument. De här dokumenten har förberetts av vår personal och ska lagras i era serversystem på Jorden för att vara tillgängliga när de behövs. Våra försvarsstyrkor har tränat på sin roll i processen och vi övervakar noga kabalens militära styrkor och är redo att oskadliggöra dem om och när våra kontaktpersoner så befaller. Den sista framstöten kan bara sättas igång när Himlen ger oss klarsignal. Vi förväntar oss att denna händelse ska ske ganska så omgående (quite shortly).

fredag 8 juni 2012

05.06.2012

Sheldan Nidle

05.06.2012


9 Ahau, 13 Pax, 8 Manik


Selamat Balik! Vi är tillbaka! En hel del händer! Det som nu återstår att göra är en del internt pappersarbete, vilket är resultatet av flera viktiga juridiska frågor som är nära att lösas. Det är viktigt att våra Jordallierade slutför dessa uppgifter och får fram de sista lagliga juridiska dokumenten, eftersom det är detta som tillfälligt fördröjer den senaste tidens framstöt mot de förändringar som vi alla längtar efter. Den mörka kabalen har använt våra tidsplaner för de här legala ärendena till att kalla samman ett antal "konferenser" för att bland alla av era globala kriser ännu en gång undersöka möjligheten att begå fler av sina skurkstreck. Våra försvarsstyrkor har lagt sig i beredskap och bevakar era globala krishärdar för att säkerställa att inget allvarligt utbryter. På en annan front har vi varit upptagna med sista minuten-samtal mellan personalen i era nya regeringar och våra samarbetsteam. Det är viktigt att en bra relation upprätthålls mellan oss eftersom de första tillkännagivandena kommer att följas av en uppsjö av nödvändiga aktiviteter som måste ske snabbt och utan oförutsedda missöden. Vi kommer att säkerställa detta, vilket är orsaken till att vi har team i nära samarbete med era nya regeringar.

lördag 2 juni 2012

31.05.2012

Sheldan Nidle

31.05.2012


4 Men, 8 Pax, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket fortsätter att ske på er värld bakom stängda dörrar. Den mörka kabalens bankirer har skapat en helt oregerlig situation med sin mängd olagliga skuldförbindelser, och dessa har gett ett sätt att tvinga bankväsendet att anta en ny ledning och göra drastiska förändringar inom verksamheten. Vi har använt denna bedrägliga bankpraxis som motiv till att föra in ett nytt globalt finansiellt system. Hybrisen hos kabalanhängarna har skapat en skuldsituation som är så massiv att den blivit tyngden som knäcker ryggen på den mörka kraft som under århundraden toppridit er värld. Omfattningen av deras bedrägeri och kriminalitet är utom all tvivel, och med hjälp av ett antal tappra själar har vår förbindelsepersonal samlat in tillräckligt med bevismaterial för att tvinga dessa skojare på knä. Slutligen håller en metod för en allmän lösning på problemet att bli kristallklar. Vi har bett vår samarbetspersonal och vissa medlemmar från er världs hemliga heliga sällskap att träffa dessa trotsiga personer för att tvinga dem att sätta sina signaturer på ett avtal som tillåter införandet av det nya finansiella systemet.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure