Followers

Google+ Followers

torsdag 1 november 2012

23.10.2012

Sheldan Nidle

23.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/7 Imix, 9 Tzec, 9 Eb Dratzo! Vi är tillbaka! Händelser som våra heliga allierade har arbetat för under århundraden är nu på väg att ske, händelser som för alltid kommer att förändra er värld. Den maktstruktur som styr er värld håller på att kollapsa inifrån sig själv eftersom dess centrum inte längre kan hålla samman. Den mörka kabalen har fruktat detta ögonblick ända sedan Anunnaki lämnade, ända sedan dessa utomjordiska varelser krävde att deras hantlangare på planeten skulle lämna tillbaka herraväldet över er verklighet till Ljuset. Men en betydande majoritet inom de grupper som utgör det mörkas hantlangare på planeten lade in sitt veto mot denna rekommendation från Anunnaki. Deras ledare var helt oförmögna att förstå varför man över huvud taget skulle be dem om att ge upp det som för dem var deras hjärteblod: makten. Makt är i princip allt de känner till. Under ledning av sina tidigare utomjordiska mästare hade hantlangarna toppridit Jorden och flutit ovanpå mänskligheten under nästan tretton årtusenden. Nu ombads de bokstavligen att ge upp sin tron! För de mörka var detta otänkbart. Och upprörande! Ingen, inte ens deras forna herrar, skulle få skilja dem från den enda sak som gav dem deras absoluta identitet: deras "naturliga" överlägsenhet. Den utgjorde kärnan i deras väsen. Och under nästan 17 år har de kämpat för att behålla den enda värld de känner till.

Under tiden har våra heliga allierade begärt att vi ska använda våra avancerade förhandlingsmetoder för att förhindra dessa numera förtvivlade mörka varelser från att skapa ett nytt världskrig som ett medel att behålla sin status som era obestridliga härskare. Dessa personer känner sig fortfarande mycket illa behandlade när de får uppmaningen att lämna. Men en rad händelser och en kedja med dokument är nu till slut färdiga för att uppnå deras högst nödvändiga avsättning. Det är dags för det slutliga "svep" som ska driva det mörka från makten. Därefter har vi för avsikt att låta våra allierade häkta och ställa dem som så skoningslöst kontrollerat er inför rätta. De rädslor som så länge har begränsat era liv kan äntligen läggas åt sidan. Befriade från dessa bojor kommer ni i glädje kunna erkänna vår existens och börja skapa ett samhälle som gynnar det goda och det välvilliga framför girighet och manipulation. Ert nya styre kommer att jämna vägen till fullt medvetande genom att först lansera universell välfärd och avsluta alla krig! Detta kommer inte att bli särskilt lätt att åstadkomma eftersom er värld under årtusenden manipulerats till att uppfatta konkurrens, hat och stridigheter som oundvikliga komponenter i tillvaron.

De här sätten att hålla er uppdelade ska omvandlas till samarbete, fred och Kärlek. Ni ska komma till insikt om och kunna uppfylla era innersta behov för ett glädjefyllt kreativt liv. Vid detta rätta gudomliga ögonblick finns vi här för att återförenas med er. Vi börjar med viktig personlig undervisning med var och en av er, vilken är nödvändig för er återgång till fullt medvetande. En del i denna undervisning blir en introduktion av en stor bok: Förståelsens bok (The Book of Understandings). Denna bok är en sammanställning av bidrag från varje stjärnnation från den tid då de först koloniserar sin hemvärld. Varje bok innehåller en enorm mängd visdom om mänskligheten och det fysiska, och är i huvudsak ett jättelikt kompendium med historia och galaktisk antropologi (översättaren: läran om människans natur och väsen,). Vi har för avsikt att börja med bokverken som sammanställts på Mars, Venus och Jorden från den tid då Ancharaalliansen för en miljon år sedan gjorde den destruktiva räden mot ert solsystem. Agarthas historia och boken om er nya stjärnnations början kommer att läggas till det hela och utgöra en fullständig krönika om er häpnadsväckande odyssé och en krönika om vem ni verkligen är!

Ni är de underbara Väsen som har inkarnerat vid den här tiden för att föra fram en ny verklighet. I överensstämmelse med detta var Himlen mycket noga med vem som fick förkroppsligas här vid den här tiden. Det är därför vi har kommit så långt bortifrån för att hjälpa till trots att er värld inte når upp till de vanliga villkoren för första kontakt. Himlen kallade hit oss vid denna gudomligt utsedda tid för att använda våra flottor till att befria er från era motsträviga härskare. När Anchara förenade sig med Ljuset vid avsedd tidpunkt, skulle även Jordens mänsklighet på ytan förflytta sig in i Ljuset. Men som nämnts tidigare negligerades dessa uppmaningar från såväl det mörka (Annunaki) som från Himlen av de mörka jordiska hantlangarna som inte hade lust att ge upp sitt omättliga maktmissbruk. Resultatet är detta första-kontakt-uppdrag. När våra flottor kom hit gjorde vi ert solsystem till en stor "parkeringsplats" och väntade tålmodigt på den gudomliga signalen att agera. Detta mäktiga dekret, denna signal har äntligen fått tillstånd att ljuda genom Himlen och det fysiska och var säker på att denna signal till handling kommer att besvaras! Detta är det ögonblick då er frihet säkras!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer idag med goda nyheter! Våra heliga medarbetare har uppnått det stadium där deras många projekt äntligen kan manifesteras. Men, kära Hjärtan, först måste vi informera er om en del sanningar inom er nuvarande organisation. Den mörka kabalen planerade för över tio år sedan att sätta igång en rad händelser som var avsedda att leda till flera krig och slutligen till en global situation som permanent skulle förslava er. Sedan skulle förhållanden införas som drastiskt skulle förminska världens nuvarande befolkning till mindre än 600 miljoner. Detta antal skulle uppnås och upprätthållas genom en serie härjande farsoter. Denna fruktansvärda plan har avvärjts genom våra medarbetares verksamhet alltsedan tiden för den 11:e september, 2001. Våra välsignade i Himlen kom och använde sina förmågor för att förhindra denna fasa från full manifestering. Nu befinner ni er på gränsen till frihet och vi står redo att genomföra händelser som ger er välstånd och ett fullt medvetande.

Välstånd är ett naturligt tillstånd i Himlen och i det fysiska. Men på er värld har ni sett det mörka använda sin makt för att vända detta naturliga tillstånd upp och ner, och skapat fattigdom, okunnighet och hat över hela världen. Dessa påtvingade villkor använde man för att dölja vem ni är. Ni växte upp i detta onaturliga, artificiella tillstånd och i och med att ni inte känner till någonting annat, började ni tro att det ni såg runt omkring er var naturligt. Ingenting ligger längre från sanningen! Livet i det här universat är enormt rikt och allt och alla står i relation till varandra. Du är en del av en magnifik enhet - ett tillstånd som Skaparen i sin nåd har spridit ut över de många världar som omfattar det fysiska. När du gör uppstigningen blir detta härliga enhetstillstånd den erfarenhetsmässiga grund, utifrån vilken du tänker och handlar. Denna enhet är en själsväckande melodi som flödar genom var och en av dina celler och föder fram en aldrig sinande känsla av glädje. Glädjen genomsyrar dig och blir källan till andra sånger som tar din lycksalighet till allt högre höjder.

Himlen förbereder er inför "raka spåret" till fullt medvetande, vilket gör det onödigt med alla dessa livstider som det tog oss att uppnå vårt nuvarande heliga tillstånd. Himlen påbjöd många dispenser för er och låter er begagna er av en individuellt anpassad, förnimmande utrustning som avlägsnar många epigenetiska blockeringar och återknyter många DNA-förvrängningar som tillfogats er i det förflutna. Detta gör att ni med lätthet kan förflytta er in i tillståndet hos ert gudomliga Jag. Denna barmhärtiga handling fastställs i det livskontrakt ni för närvarande har. Ni kommer att informeras om dessa kontrakt när denna snabba uppstigning är genomförd. Så mycket ligger framför er, inklusive början på er nya stjärn-nations egen stora Förståelsens Bok. Vi kommer att vara vid er sida under allt detta, - trots allt finns vi här för att använda vår kollektiva visdom från många jordeliv för att vägleda er i ert gudomliga tjänande när ni gör er del för att förflytta hela den här galaxen in i Ljuset.

Idag gav vi en överblick av det som sker på er värld. Stora händelser kommer vilka snabbt förändrar er verklighet. Den här transformationen kommer att ge er glädje och ett välbehövligt svar på era böner om en förändring i hur er värld fungerar. Var vid gott mod, och förbered er för en ny och glädjerik värld! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure