Followers

Google+ Followers

onsdag 24 oktober 2012

19.10.2012

Sheldan Nidle

19.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb Dratzo! Vi kommer tillbaka med mer att samtala om. För närvarande håller flera verksamhetsområden på att göras färdiga, vilka utgör grunden för er nya verklighet. Som vi nyligen informerade er om grundar sig er värld på den ursprungliga legitimiteten hos vissa institutioner daterade tusentals år tillbaka. De individer som representerar dessa uråldriga maktbaser är i färd med att skapa nya dokument som kommer att utgöra den lagliga plattformen för ert nya regeringssätt. En rad möten pågår för närvarande vars enda agenda är att fokusera på det som är komplicerat vid skapandet av en ny värld. Försök föreställa er hur invecklat ett sådant företag är! Våra heliga allierade förenar de gamla grundvalarna hos många ursprungliga nationer med dem som finns hos de gamla monarkierna i Europa, Asien, Amerika och Afrika. Ett flertal dokument behöver diskuteras, ändras och vävas samman till en speciell prototyp som gör er världs nuvarande faktiska regimer ogiltiga och därmed avsätts. Denna äkthetsprocess behöver göras på rätt sätt och i rätt ordning för att ge legitimitet åt detta höga mål.

Våra heliga medarbetare inser att det de gör är att få till stånd en laglig fusion mellan de element som utgör de moderna nationalstaternas väsentliga "ryggrad", och samtidigt uppdaterar legitimiteten hos nuvarande globala släktbundna styren. Det som krävs är dokument som hedrar allmänna civilrättsliga koncept medan man samtidigt skapar en ny och unik global styrelseform. I slutändan kommer den här operationen att förändra regerandets grundkoncept, så som ni känner till det. Er nuvarande indirekta (representativa) regeringsform måste förändras genom en väl genomtänkt maktöverföring för att möjliggöra att en verkligt transparent regeringsform kommer till stånd. Målet är att etablera ett juridiskt och klokt avtal med er som innebär "folkets makt". De stora tänkarna under slutet av 1700-talet skapade dokument som uppnådde detta inom ramen för sin tids möjligheter. Nu är det nödvändigt att modernisera dessa dokument som ett led i processen att förbereda er inför er stora medvetandeförändring. Detta är bara en av de uppgifter som man för närvarande åstadkommer bakom kulisserna.

Som ni bara alltför väl vet lever ni i ett samhälle som ständigt hotar de grundläggande mänskliga rättigheterna. Denna skamfläck är inte längre livsduglig och ni befinner er nu på randen till att bilda ett äkta galaktiskt samhälle. Ni behöver en dokumenterad regeringsform som är tillräckligt flexibel för att spegla era föränderliga behov allteftersom ni går från ert nuvarande medvetandetillstånd till ert fullt medvetna. Det första steget är att återupprätta allt det som den mörka kabalen olagligt tagit ifrån er. Nästa steg är att utöka den politiska kroppen till att även omfatta er familj i Agartha och oss. Er värld rör sig snabbt genom en rad oundvikliga och av Himlen påbjudna händelser, vilka kommer att bryta ner det onda som denna globala kabal infört under de senaste århundradena. Era ekonomier smulas sönder och kabalens system med noggrant utvalda ledare misslyckas med att rädda kabalen från den mångfacetterade katastrof som de förorsakat under de senaste fem åren. Bakom den sönderfallande fasaden formas en ny epok för mänskligheten och det är en process som aktivt behöver stödjas och främjas. Många saker, speciellt Disclosure (avslöjandet), måste föras fram ur skuggorna.

Det våra heliga allierade gör är alltså mycket mer än att bara ersätta en rad olagligt utsedda regeringar. De öppnar er verklighet inför de förändringar ni så desperat behöver. Himlen har valt ut den här tiden för en radikal förändring i ert medvetande, vilken stegvis genomförs och som det tagit över två decennier för att uppnå den här punkten. Nästa fas går ganska snabbt, och det är därför som vi har kommit för att förbereda ett första-kontakt-uppdrag med en värld som för närvarande inte uppfyller något av våra normala kriterier för kontakt. Så snart ni blivit fullt medvetna kommer ni att behöva vårt omedelbara mentorskap och våra råd om hur ni snabbt skapar ert egna galaktiska samhälle. Under nästan två årtionden har vi övervakat och hjälpt både er och Gaia, och försiktigt samarbetat med dem på er värld som hängivet engagerar sig i förändringen av hur era samhällen fungerar. Omvandlingen är både andlig, baserad på Himlens dekret, och teknologisk. Ungefär ett sekellångt beslag av tekniska apparater kommer att släppas. 

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med nyheter om ett antal händelser som snart sker i er verklighet. För länge sedan placerades vi på den här Jorden för att förse er med Ljusets möjligheter att förbereda mänskligheten inför en avlägsen förändring av sin verklighet. Under årtusendena har vi vuxit både till antal och i visdom. Vårt uppdrag har förblivit detsamma; att vara budbärare och mentorer för varje människa på ytan. Under de senaste månaderna har vi fått sällskap av Uppstigna Mästare från varje hörn av den här galaxen. I en stor förenad grupp ??har vi samlats i förväg för att föra den här världen till Ljuset! Tillsammans med våra heliga medarbetare gjorde vi en överenskommelse att använda våra förmågor för att förändra den här världen och fördriva det mörka från den stora makt det fortfarande håller fast vid. Den här uppgiften håller nu på att uppnå en mycket spännande punkt. Vissa åtgärder är redo att ta sin början, vilka kommer att leda alla våra insatser till framgång.

Som vi nämnt i tidigare rapporter arbetar nu våra heliga hemliga sällskap med ett antal grupper som representerar ursprunget hos er nuvarande maktstruktur och med dem som länge haft rikedomen från gångna tider i sin vård. Dessa personer och grupper har nu gått samman för att bygga vidare på det arbete som våra heliga medarbetare påbörjade för decennier sedan. Ett flertal lagliga beslut har lagts fram som säkerställer att ett flertal dokument som nu framlagts äger sin laga kraft. Dessa "förankrade” handlingar är bara början. Många andra är redo att läggas fram, vilka kommer att skapa den lagliga grunden för de globala regeringsförändringar som vi har för avsikt att manifestera. Det som skapas är en kedja med dokument som inte ger det mörka något annat alternativ än att avgå. Den andra uppgiften som skall genomföras är att sätta stopp för ett ruttnande finansiellt system. Slutet är verkligen nära!

Vår välsignade uppgift är att se till att det vi beskrivit faktiskt sker. Den nuvarande verkligheten är satt under press, fylls med Ljus och omvandlas av Himlen. Vi önskar innerligt att medvetandet förflyttas uppåt. Det vi gör tillsammans med våra heliga medarbetare är att säkerställa att Himlens påbud verkligen manifesteras i den här världen. Vi arbetar därför med glädje och beslutsamhet när vi förbereder de mörka inför deras oundvikliga frånträde från makten, trots deras pågående arbete med att hitta ett sätt att komma undan. I själva verket finns det inget. En ny tidslinje håller på att läggas fast och den kräver deras omedelbara avgång; - därav vår välsignade beslutsamhet. Detta drama är bestämt att sluta inom kort. En ny verklighet träder fram och den behöver nya regeringsformer, välstånd och ett formellt avslöjande. Det är dags för världen på ytan att åter förena sig med den galaktiska mänskligheten genom att återvända till sitt naturliga tillstånd av gudomligt tjänande och fullt medvetande.

Idag använde vi det här budskapet för att informera er om vad som nalkas på er värld. Många olika aktiviteter äger rum som för in de efterlängtade stora förändringarna. Dessa förbereder er inför ett fullständigt avslöjande och er återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander, www.st-germain.se 

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure