Followers

Google+ Followers

torsdag 1 november 2012

30.10.2012

Sheldan Nidle

30.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/1 Lamat, 16 Tzec, 9 EbSelamat Jarin! Vi är tillbaka! Mycket fortsätter att ske runtom er värld. Nya regeringar förbereder sin personal och tillkännagivanden ska komma alldeles snart. Flera finansiella institutioner är också upptagna med att förbereda för att omvandla det nuvarande fiat-systemet till guld. Dessa förändringar signalerar att ett nytt skattesystem är redo att ersätta det gamla. Alltsedan slutet av första världskriget 1918, introducerades övergången till en fiat-valuta, först i smyg men sedan i en allt ökande fart i och med den enorma paniken1929. Detta ledde snabbt till en massiv depression, vilken användes av de ansvariga runtom i världen för att underblåsa det andra världskriget. Denna mäktiga storbrand skapades för att globalt föra fram Amerika i förgrunden och för att skapa orsaken till det kalla krig som följde årtiondena därefter. På det här sättet lade illuminaterna och deras Anunnaki-mästare den bördiga grunden för det som var avsett att vara medlet att störta de olika påbud som planerades av Himlen vid tiden då Atlantis sjönk. Som ni nu vet håller dessa mörka krafter på att snabbt misslyckas och Himlen för in sin nya verklighet till er värld.

De senaste decennierna har inte gått som illuminaterna så arrogant hade tänkt sig. Himlen arbetade oavbrutet för att frambringa en ny verklighet, där Jordens mänsklighet skulle kunna återgå till sitt forna fullt medvetna tillstånd. Som en del i detta mål sände Himlen en stor första-kontakt-flotta till det här solsystemet och detta drag fick sedan som av en lycklig slump hjälp av den plötsliga förändringen i hjärtat hos den mörka Anchara-alliansen, när denna förenade sig med Ljusets krafter. Dessa händelser förändrade landskapet och kartlade en ny grundläggande väg för Gaias framtid. Detta innebar att den mörka kabalens utarbetade system för total global dominans snabbt började krakelera. Ljusets agenda gynnades ytterligare genom en mångfald kollapser hos den här planetens alla andra tidslinjer till en enda, vilken i huvudsak var Ljusets tidslinje. Som man kunde förutse förlorade illuminaterna inte någon tid utan kastade in allt de hade för att stoppa Ljusets planer som börjat genomföras. Men det mörka mötte ytterligare ett bakslag när flera av de nu fredliga Anunnaki återvände för att erbjuda sin visdom och sin hjälp för att tjäna Ljuset! Den Galaktiska Federationen och dessa allierade bildade nu ett ganska effektivt konglomerat för att motverka de pågående knepen från Jordens mörka regerande familjer.

Slutet på det mörkas tretton tusen år långa herravälde på Jorden låg faktiskt hotande nära. De större kungliga illuminatfamiljerna trodde helt och fullt, delvis av gammal vana, att deras senaste planer för att behålla dominansen skulle lyckas. Nu hade dock en rad plötsliga omsvängningar fått dem att dras ner i ett ilsket hav som kastade det ena bakslaget efter det andra mot dem. Till en början störde detta dem inte, eftersom sådana incidenter i det förflutna alltid hade varit enkla att lösa genom deras överlägsna ledarskap. Men för första gången fungerade inte denna ledarskapsförmåga och djärvhet som tidigare, och man visste varken ut eller in. Större åtgärder ifrågasattes och det mörkas marionettregeringar, som vanligtvis stoppade sådana ifrågasättanden utmanades genom en kombination av andligt orienterade rika kungligheter och olika mäktiga hemliga sällskap. Dessa krafter hade löst gått samman under ett ledarskap som hade direkt kontakt med de Uppstigna Mästarna och med invånarna i Agartha, den inre Jorden. Dessutom lamslogs och övertrumfades det mörkas hittills "överlägsna" och avancerade teknologi av den Galaktiska Federationens teknologi.

Dessa allt djupare dilemman förvärrades ytterligare genom den enorma mängd rikedomar som finns tillgängliga för denna Ljusets koalition. Det mörkas välbekanta överlägsenhet på alla dessa områden var borta och för första gången utjämnades spelfältet på Jorden. Utmanövrerade på alla fronter var det bara en tidsfråga innan det mörka skulle tvingas ge upp sina "skyddslingar" och låta en aldrig tidigare skådad omvandling ske av mänskligheten på ytan. När allt kommer omkring ligger Ljusets komplexa mål under beskydd av ingen mindre makt än Himlen själv och AEON, och eftersom illuminaterna valt att motsätta sig inriktningen på Himlens förändring, låg tiden för att "betala kalaset", betala för sina överträdelser för handen. Denna förändring av framgång till motgång kan nu tydligt ses av alla, och det mörkas styrande ledning är förvirrade av den hastighet med vilken en så massiv förskjutning skett mot ljuset. Så är vi nu framme vid detta vattendelande ögonblick i er historia. Våra heliga allierade står redo att ge er er frihet, er suveränitet, ert välstånd och en återförening med era rymd- och andliga familjer.

Välsignelser, Ni Kära! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med mer information. Tillsammans med våra allierade i Inre Jorden är våra många medarbetare flitigt upptagna med att manifestera en ny verklighet. För nästan två och ett halvt sekel sedan bildades en särskild kommitté, vars främsta syfte var att få till stånd en mängd rörelser för att sprida idealen om frihet och personlig suveränitet runt hela världen. Vår avsikt var att använda dessa framväxande drivkrafter för att skapa energin till det som skulle bli en ny epok av frihet för världen. Dessa begrepp skulle även utgöra grunden för en andlig renässans, en andlighet som såg bortom "religionen" till ett nytt ”kontrakt” mellan Skaparen och mänskligheten på ytan. Många nationer har fötts sedan denna andliga kommitté började sin verksamhet, och vårt syfte är fortfarande att föra fram våra grundläggande begrepp och genomföra uppgifter för att åstadkomma det Ljusets rike som så uttrycksfullt angetts genom Skaparens dekret.

Det är den här förutsättningen för en ny grund för mänsklighetens växande medvetande som så entusiastiskt driver på oss. Den mörka kabalen och dess tidigare utomjordiska mästare, Anunnaki, framställde ett antal skickligt förfalskade och omarbetade trossystem, som avsåg att separera och ge utrymme för en massiv manipulation av världens befolkning. Vårt brinnande mål är att vända på den här parodin och genom exempel visa hur allt detta nonsens kan återföras till källan och att dess effekter snabbt kan rättas till. Sann andlighet leder till ett accepterande av alla och till en kollektiv vilja att förena sig med alla människor i den här världen. Vi vill innerligt samtala med er om vikten av dessa gudomliga sanningar. För detta ändamål har vi förberett ett sätt där vi inom kort fritt kan gå omkring bland er och undervisa er om våra sanningar. Vi har så mycket gemensam visdom att dela med oss till er, och vi ser med stor glädje fram emot att göra detta.

Gaia är mitt uppe i en mycket svår serie förändringar och hon vill att ni ska veta att de här förändringarna genomförs långt under den optimala intensitetsnivå som krävs. I själva verket sker också många "mer normala" förändringar ordentligt under den nivå hon föredrar. En tidsplan rullar på och det är viktigt att vissa förändringar görs på ett mer samlat och snabbt sätt. Vi har fått våra medarbetare att förstå att denna tidsplan fordrar action! Himlen och vi har välsignat de här transformationerna och vi avser att göra vår del för att se till att dessa föreskrivna förändringar går framåt såsom planerat. Vi har gett vårt heliga löfte till Gaia och till våra heliga kollegor. Nu är den tid, den tidpunkt då Himlens stora svärd höjs och ställer tillrätta allt som kommit i oordning och är oberäkneligt på detta Väsen kallad Gaia, som lidit så länge, och inom detta stridsärrade solsystem!

Idag har vi gett er ett nytt veckobudskap som förklarar vad som sker på er glob. Dessa kommunikéer är avsedda att informera er och förbereda er för det som komma skall. Er värld ska förändras och göra det "på ett ögonblick!" ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander www.st-germain.se 


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure