Followers

Google+ Followers

lördag 17 november 2012

13.11.2012

Sheldan Nidle

13.11.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/2 lk, 10 Xul, 9 Eb Selamat Jarin! Vi kommer åter med intressanta nyheter. Nyligen så har en mängd legala aktiviteter angående det nya regeringsstyret satt scenen för att tillfråga våra himmelska rådgivare om en slutgiltig ”grön signal” för att manifestera er nya verklighet. De som har styrt över er värld under en så lång tid fortsätter att leda ert rike mot en serie av enorma och diplomatiska katastrofer. För oss så är denna oundviklighet ett säkert tecken på att ögonblicket har kommit för mer betydelsefulla ingrepp från vår sida. Med detta i tankarna har vi instruerat våra förbindelsegrupper att informera deras jordliga kollegor om den tid som återstår innan vi drivs till att högst extensivt engagera oss i er globala situation för att förhindra en kollaps. Era former av regeringar och karakteristiken av era ekonomiska och finansiella system ligger i hjärtat av era enorma svårigheter, och det är klart att dessa aktivitetssfärer behöver förbättras omedelbart. Europa står nära en punkt av kollaps som tar med sig det mesta av den Första och Andra Världens ekonomier. Det finns inga svar till dessa utsikter som det nu ser ut, förutom en förskräcklig ekonomisk katastrof. Detta i sig självt validerar vårt direkta ingripande. 

Vi är djupt oroade över att tiden som krävs för att införa de nödvändiga åtgärderna kommer att fortsätta att överstiga de föreslagna tidsfristerna. Vår erfarenhet med er värld visar att ”oväntade” problem alltid plötsligt dyker upp för att försena de förutsedda händelserna, kommunicerade till er. Vi gick med på detta enbart på grund av de positiva resultaten som tillskrevs dessa förseningar av våra himmelska rådgivare och vi förstår deras vishet och utomordentliga tänkande. Trots detta så medför nu den intensifierande allvarligheten av er situation ett mer bestämt tillvägagångssätt. Er värld förtjänar bättre. Vårt uttalade mål är första kontakt med er och det finns moraliska och legala implikationer som omger denna händelse, för vilken vi är ansvariga. Vi kommer inte för att tillskansa oss era rättigheter utan för att driva på er återgång till frihet, personlig suveränitet, och mest av allt, fullt medvetande. Detta betyder att vi kommer att agera enbart efter att vi är fullt medvetna om effekterna på och konsekvenserna av dessa handlingar på er värld. Av denna anledning kommer en intervention från oss att göras i en atmosfär av lätthet och lugnt klargörande av varje agerande och intention. 

Ett mycket speciellt ögonblick i er historia närmar sig snabbt, vilket naturligtvis är fullbordan av kollapsen av de temporära aspekterna av er verklighet. Detta bör göras tillsammans med en hel ny nivå av förståelse av karaktären av den verklighet ni lever i. Förhöjandet av ert medvetande kräver också ett expanderat perspektiv på karaktären av denna levande verklighet. I själva verket så är ert vetenskapliga paradigm lika utmanat som ert finansiella. Detta förklarar delvis ett nyligt framträdande dilemma som jagar de som inte kan förstå karaktären av och skalan av denna oregelbundna förändring som de ser hända runt om i världen. En ny verklighetskonstruktion tar nu snabbt över från ert nu snabbt bleknande paradigm, och era experter är alltmer förbryllade. I slutet av december börjar dessa förändringar i er verklighetskonstruktion på allvar. Detta är en bra anledning att få våra heliga allierades agenda manifesterad långt innan detta datum. Utsträckningen till vilken er värld balanserar på kanten av katastrof kan inte överdrivas och detta bekymrar oss naturligtvis. Vi ser hur detta utvecklas och vi önskar att omedelbart bli frisläppta från våra tillfälliga himmelska restriktioner. 

Som ett kollektiv har ni just bara börjat förstå allvarligheten av ert dilemma. Er världs ekonomier förbereds för kollaps liknande ett korthus, som kan dra ned er i en otänkbar avgrund med ödesdigra konsekvenser för alla. Vi vill etablera förhållanden som undanröjer denna hotande krasch, vilket ger våra Jordliga Allierade en chans att lyckas med det som de har arbetat mot så länge. Deras planer är redo att sättas igång och kommer att förbättra era liv via en ny ekonomi, nya regeringsstyren, och avslöjanden. I denna mer öppna och överflödigande miljö så kan vi börja upplysa er på många fronter, inklusive nya perspektiv på er historia, er förståelse av Spiritualitet, och dess relation till en mer relevant tolkning av vetenskap. Ni är betyngda med koncept som antingen behöver omarbetas eller slopas helt och hållet. En helt fantastisk ny värld av frihet och idéer väntar på er, och det utgör en viktig del av våra uttalanden innan första kontakt. 

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att ge er en del underbara nyheter. Vi står nu ett steg närmare till att slutföra vår del av ett enormt mångfacetterat händelsescenario som kommer att ge er en ny verklighet. Våra heliga associerade är upptagna med att lägga grunden för arresteringarna och stämningarna av tiotusentals av de vars ansvar det är att dagligen sköta den mörka kabalens finans, företag, och regerings-maskin. Den är ett väloljat vidunder och har satts upp för att hålla er i träldom. Dessa arresteringar kommer grundligt att ta ned denna olagligt erhållna globala labyrint och tillåta det nuvarande systemet att bokstavligen slida in på plats, då mycket av det redan är på plats och väntar. Vi ger vår välsignelse till Himlen och till våra många associerade för deras nådiga assistans å era vägnar. Vi har som intention att etablera på ytan av denna värld en plats där Ljuset skiner fram igen och där alla kan sola sig i Skaparens heliga sanningar och föreskrifterna av den välsignande, gudomliga planen. 

Vår primära heliga uppgift under årtusendena har varit att hålla Ljuset vid liv och, när det är möjligt, föra Ljusets underbara kraft till alla. Detta uppdrag är redo att tränga igenom mörkret som omger detta älskade rike och föra fram ett nytt sätt och guida er till en punkt där ni själva kan klart urskilja era nästa steg på vägen som återför er till det magnifika av fullt medvetande. Våra böner har resulterat i, med Himlens godkännande, en stor flotta av skepp som har kommit för att fullborda vad våra associerade och vi har gjort för att frigöra er från det invaderande mörkret som sändes till er av Anunnaki och deras undersåtar för ungefär 13,000 år sedan. Inom kort kommer ni att fullborda er tid som folk på denna värld och återgå till de vackra landen av Agartha! Här kommer ni att återfå er naturliga krafter och tillsammans med era kusiner från Agartha utforma en ny stjärnnation. 

Er nya stjärnnation kommer att välsignas av er lokala Spirituella Hierarki och ges ett antal gudomliga uppdrag av AEON. Ni kommer att äras för er hårdvunna vishet, och era underbara färdigheter kommer att återförenas och hela en fragmenterad och krigstrött galax. Vår uppgift är att assistera med er handledning och använda vår egen välsignande vishet för att guida er då ni utformar er nya stjärnnationsrike. Vi är i stor glädje att vår nuvarande uppgift av att hålla en väg öppen till Ljuset under årtusendena har nu till slut nått en tröskel där vårt nya uppdrag kan påbörjas! För långe sedan bad vi Himlen om att få denna speciella uppgift och blev ärade med vår nuvarande status. Var och en av oss är hängivna till att föra var och en av er till portarna av fullt medvetande och att assistera våra rymd och spirituella familjer i den heliga uppgiften av att transformera själva väsendet av ert mörka rike. 

Idag talade vi om en del av situationerna som påverkar oss alla. Storslagna händelser lägger sig på plats, vilket kommer att omgestalta er värld och, och när så sker, vända det bort från förskräckligheten av de mörka och mot glädjen och älskvärdheten av Ljuset. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle –www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.seWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure