Followers

Google+ Followers

onsdag 20 februari 2013

12.02.2013

Sheldan Nidle

12.02.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/2 Ben, 1 Zac, 9 Eb 
Selamat Balik! Vi kommer åter med mycket mer att meddela er! Den speciella tidpunkten som Himlen utsett är så gott som över oss. De mörka fortsätter att kämpa förgäves för att hitta medel för att underhålla er krympande verklighet, men de gamla uppfattningarna bleknar när de nya stadigt kommer ilande in i ert rike. Det är bara den gamla heliga överenskommelsen som håller samman den mörka, kalla värld som ni har känt till sedan barnsben. Detta är nu redo att övergå i något som kan ge er långt liv, glädje och överflöd. Medan ni väntar på allt det här, kan vi meddela att Himlen ber oss att fortsätta med det personalprojektet som vi nämnde förra veckan, och vi försäkrar er alla också, att en ny verklighet verkligen är färdig att blomma ut så fort de gamla överenskommelserna formellt är avslutade. Att öka impulsen för att förändra vill Gaia, som verkligen önskar att få återanpassa sin yta och ta på sig den praktfullhet hon en gång ägde för så väldigt länge sedan. Denna återanpassning på ytan är en del av processen att integrera dimensionerna mellan hennes inre och yttre värld. Agarterna önskar också så gärna att bli formellt presenterade så att den enorma vidden av hittills ”förbjuden” kunskap kan tas fram i ljuset.

Alla dessa händelser syns vid horisonten och när störningarna från den mörka sidan minskar, kommer er verklighet, som nålen på en kompass, vända sig mot sitt sanna magnetiska mål och den glädje och de mirakel som kommer att återfinnas där. Vi ser framemot denna händelse och har fullt upp med att stödja våra heliga huvudmän så att dessa händelser manifesteras så som klart och tydligt kungjorts av AEON. Våra samarbetsteam och våra diplomatiska trupper övervakar alla nationer på planeten på nära håll, eftersom ert öde innefattar ett omformande av era globala regeringar lika mycket som att återfå ett fullt medvetande. Allt detta är en inledning till uppståndelsen av ert galaktiska samhälle, och vi kommer för att vägleda er längs den sista biten av er resa så snabbt som möjligt. Personalen som har utvalts till att bli era personliga mentorer besöker er varje natt med er medicinska grupp för att lära känna er bättre. Era individuella dossierer ökar i storlek och ni skulle bli överväldigade av hur komplexa och grundliga de är. Era medicinska grupper arbetar väldigt nära dem som dagligen programmerar alla dessa komplexa data in i era personliga Ljuskammare.

Processen att förbereda er värld för denna massiva övergång är ett 24/7 fokus för oss. Gaia är ivrig att gå framåt i processen att återvända från sitt sin utslagna yta till sitt ursprungliga tillstånd, men omfattningen av detta återställande kräver att ni flyttar till en skyddad hamn först. Detta är anledningen till att Agarterna omedelbart frivilligt erbjöd sitt hemland för byggandet av ett nätverk av hemvister som skulle innehålla era personliga Ljuskammare. Detta skänker dem också möjligheten och medlen att visa er hur och varför vi från början koloniserade Moder Jord och varför den mörka sidan var så obevekliga när det gällde att täcka allt! Att återupptäcka er sanna forntida historia är nyckeln till att minnas vilka ni verkligen är. Denna kunskap kan erbjuda en kontext som tillåter er att se igenom de mörkas fundamentala lögner och att acceptera sanningen om ert sanna ursprung. Agarthanerna ser också framemot att vara först med att visa er att planeterna i detta solsystem är ihåliga. Detta som förstås är häpnadsväckande för er, utgör ändå bara den första rundan som anses vara grundläggande information för er att veta.

Den framgång ni snart kommer att få är ett annat steg på denna korta resa. När det gäller det, kom ihåg att ni förbereds för en ny verklighet, en som kräver att ni förstår hur de mörka använde sig av pengar som ett verktyg för kontroll över hur ni tänkte och uppförde er. Nu kan ni använda dem som ett medel för att planera er framtid och göra vad som behövs för att hjälpa familj och vänner att förändra sina uppfattningar och justera om för att leva framgångsrikt i er nya verklighet. Våra mentorers uppgift är att få upp er i hastighet så att ni bättre kan ta in och integrera allt som kommer krävas av er för att ni skall kunna omfamna ert nya gudomliga öde. De nya finansiella resurserna är för att göra det möjligt för er att göra vad ni känner krävs av er, om ni har i bakhuvudet att ni skapar ett övergångssamhälle som slutligen skall omvandlas till ett galaktiskt. När ni har uppnått fullt medvetande, har vi för avsikt att vägleda er som mentorer, inte beslutsfattare. Den rollen är er gudomliga rättighet, som ni skall använda kollektivt för att bygga upp ert eget galaktiska samhälle.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er välsignade Moder Jord fortsätter sin gradvisa process av att förbereda sin livsbärande värld på ytan att förenas med sitt luxuösa rike i Inre Jorden. Agarterna är älskvärt i fas med dessa transformationer och har gjort mycket för mänsklighetens kommande hemvist. Vi är ytterst tacksamma gentemot dessa beundransvärda Varelser som inte bara har tillhandahållit oss med en välbehövlig bas under många årtusenden, utan också lånat oss den trygghet och fred i sitt inre rike för att underlätta er övergång tillbaka till fullt medvetna Varelser. Gaia står nu på randen av sina sista separationer innan hon på allvar påbörjar sina ytliga förändringar. Det är det här som gör det nödvändigt att den uppstartande dramatiken i ytans värld inleds omedelbart. Himlen informerar oss om att de välsignade himmelska händelserna som krävs för att göra våra heliga medarbetare uppmärksamma är på gång att äga rum. Det är inte mycket tid kvar innan en förunderlig serie händelser kommer att påbörjas runtom denna välsignade glob.

Våra heliga medarbetare vet nu vilka mirakulösa saker som kommer att uppenbara sig i himlarna. Dessa kommer att signalera till dem att tiden är kommen att föra fram de nya regeringarna och den eviga välgången för alla. Denna serie händelser kommer att framställa de speciella uttalanden som implementerar bestämmelserna för det som kallas NESARA och påbörja nedräkningen till avslöjande och återförening med vår Inre Jord-familj. Den återföreningen är för att trigga igång en serie speciella sändningar från er rymdfamilj, som kommer att presentera oss, De Uppstigna Mästarna, för er. Vi har så mycket information till er, som är grundläggande för er för att förbereda er på en snabb, slutlig resa till fullt medvetande. De mörka har ljugit och manipulerat er under tusentals år för att hålla ert samhälle kvar nere i smutsen av hat, rädsla och oenighet. Våra lärdomar kommer att transformera allt detta till Kärlek, fred och en ny global enighet.

I er omedelbara framtid kommer Himlen att sända er ett storslaget ögonblick som leder till stora förändringar när det gäller er hälsa, framför allt er mentala hälsa! Teknologier som länge varit konfiskerade av era nuvarande regeringar kommer att avtäckas helt och göras tillgängliga för alla, och hela sjukdomar, missbruk, funktionsnedsättningar och allmän psykologisk obalans och stress. Er frihet kommer på det viset ackompanjeras av de medlen att transformera er värld genom att tömma era sjukhus och fängelser, och förvisa all onödig rädsla som orsakas av sjukdom, fattigdom och ignorans. Vi har bett länge för detta gudomliga ögonblick. Mänskligheten kommer äntligen att få ta del av de gudomliga frukterna från Himlen och Himlen kommer då att glädja sig och sända ännu större välsignelser till detta rike i förändring. Det kommer att vara en tid av mirakel och tacksägelse! En tid när er vandring genom vildmarken får ett väldigt glädjefullt avslut!

Idag återkom vi med ytterligare ett avsnitt om händelser i er värld, nu och i framtiden. Dessa budskap kommer att fortsätta tills Himlen finner ut ett nytt sätt att informera er om vad som händer omkring er. Var i glädje och redo att acceptera de många gåvor som är på gång att återvända till er i full medvetenhet. Vet, Mina Kära, att det Outtömliga förrådet och det Eviga Välståndet från Himlen är i sanning Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle –www.paoweb.com

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure