Followers

Google+ Followers

tisdag 14 juni 2011

02.10.2012

Sheldan Nidle

02.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb 


Dratzo! Vi kommer i dag och vet att väldigt många saker närmar sig den punkt där de kan börja ta form inför era ögon. Våra Hemliga Heliga Sällskap arbetar med hjälp av våra Jordallierade hårt för att slutföra ett brett spektrum av aktiviteter vilka kommer att skapa en ny häpnadsväckande verklighet för er. Vi ser med stor glädje hur alla dessa projekt förverkligas och vet att de är början till det som ska göra Disclosure möjlig! Vi avser att ta tillfället i akt och göra en rad tillkännagivanden för att informera er om den enorma omfattningen hos det som gjorts för att få Moder Jord och mänskligheten till den här punkten. Vi kommer att i detalj beskriva alla de förändringar som ska proklameras av ledarna för de nya caretaker-regeringarna (övergångsregeringarna). Dessa formella uttalanden bildar ramen för införandet av nya teknologier, vilket blir vårt första samarbete med er, och ramen för en grundläggande tidsplan för det som sker strax före och efter våra masslandningar. Vi har justerat innehållet i dessa radio- och TV-sändningar i ljuset av det vi har fått höra från ledarna för era nya regeringar och kommer därför även att modifiera delar i den tidplan som vi kommer att delge er.

Det är viktigt för oss att vårt samarbete redan från början är öppet och tillräckligt flexibelt så att det kan anpassas till de eventuella förändringar i vår tidplan som anses nödvändiga. Vår främsta orsak till att komma hit är att vara era mentorer och använda våra förmågor för att göra er övergång till fullt medvetande så snabb, smidig och begriplig som möjligt. Inom ramen för detta påbud och för vad som är gudomligt möjligt har vi kontinuerligt anpassat vårt uppdrag. Vår förbindelsepersonal förser oss ständigt med ett informationsflöde vad gäller era olika medvetna grupper och deras ständigt föränderliga program. Vi använder sedan dessa data för att utforma och omforma vårt ömsesidiga uppdrag och mål. Vår avsikt är att förflytta er mot fullt medvetande inom den gudomliga plan som inrättats för er värld av Lord Surea och AEON:s rike (den Centrala Rasen). Denna heliga värld är den bakomliggande orsaken till det vi gör. Den gudomliga planen för den här tiden anger slutet på interneringen av Moder Jord och er på grund av det mörka, och innebär er gemensamma återgång till fullt medvetande.

När vi kom hit under ert gregorianska år 1990 var ni strängt kontrollerade av Anunnaki och övervakades direkt av deras hantlangare på planeten. Dessa underhuggare planerade att kränka de villkor som fastställts av Himlen vad gällde deras tillfälliga kontroll över den här verkligheten. Vi underrättades sedan av Himlen att vårt uppdrag här skulle utföras enligt Lord Sureas riktlinjer, och blev även fullt informerade om vad det mörka hade för avsikt att genomföra och hur man planerade utföra det. Enligt detta inrättade vi en kommandocentral på er värld i Agartha och bad invånarna i Agartha att föreslå en optimal handlingsplan. Tillsammans skapade vi ett gemensamt kommando och började samarbeta i ett antal grupper som engagerade sig i att vända den här världen tillbaka till Ljuset. Den komplexa logistiken i denna kombinerade operation förändrades betydligt i och med Freden i Anchara, och sedan dess har vi genomfört en hel del omplaneringar för att hålla uppdraget inom ramen för såväl de gudomliga direktiven som för Ancharafredens följdverkningar på jorden.

Denna flerfaldiga omstrukturering har framgångsrikt fört oss fram till idag. De åtgärder som närmare anges i en rad tecknade avtal är nära att förverkligas, och de sista återstående förberedelserna är fixade. Sambandspersonal inbäddade i grupper på många viktiga platser uppdaterar oss med en stadig ström information som vi använder för att utvärdera det som väntar så snart dessa grupper installerats i övergångsregeringarna. Vi vill arbeta med dem i harmoni och bidra med våra förmågor för att förbereda er värld för dess korta, sista resa till fullt medvetande. Invånarna i Agartha avser också att använda sin egen inbäddade personal för att vägleda de nya ledarna i en högre form att regera och förbereda er alla inför era nya uppgifter. Vår avsikt är att skapa en miljö som uppmuntrar er att glatt utforska den nya spännande värld som Himlen i sin nåd öppnar upp för er. Det är dags för ett mycket stort medvetandesteg in i en ny fantastisk verklighet!

Välsignelser till er alla! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att meddela att en rad välsignade händelser inom kort kommer att manifesteras i den här verkligheten! För länge sedan fick det mörka speciella förhållningsregler inför sin verksamhet i den här världen, vilka innefattade att erkänna när den här reducerade världen skulle vända tillbaka till Ljuset. Dessa förhållningsregler har totalt ignorerats av den mörka kabalen och dess många hantlangare runtom i världen. Detta är anledningen till varför AEON har fört in de sju storslagna Seraferna (Seraphim) från sin fantastiska värld. Dessa Mäktiga Väsen finns här för att leda en transformation av den här världen över till Ljuset, och ställa till rätta alla händelser som på något sätt har försenat manifesteringen av den gudomliga planen för den här världen. I enlighet med detta uppmuntras vi att göra det som behövs för att låta våra medarbetare slutföra de förändringar som flyttar er verklighet ur det skruvstäd som den försatts i av den mörka kabalen. För närvarande iscensätter det mörka en hel mängd påhittade scenarier för att hålla sig fast vid sin krympande makt.

Seraferna håller redan på att lossa detta mörka struptag. Himlens sätt är att först vänta nådigt på dem som valts ut för att lära sig att deras orättfärdiga sätt inte längre håller. Sedan handlar Himlen på ett sådant sätt att den otvetydigt visar att det verkligen är dags för dessa att lägga av med dessa olika "egenheter". Detta görs nu av AEON. Vi har förberett oss för de heliga stötarna och den lättnad som följer därefter. Dessutom agerar många delar av den Galaktiska Federationen tillsammans med dessa ytterst heliga väsen. Stunden är kommen för en ny dag i den här världen. Det stora Sanningens Ljus ska lysa upp denna mörka plats och en mycket behövlig rengöring ska ske! Det är därför våra steg tas med större glädje och med en stigande sång i våra kollektiva Själar. Den här tiden är början på många saker som välkomnar Ljuset till vår nya värld.

När vi nu förbereder oss för denna parad av händelser ber vi i glädje till Himlen och till den gudomliga planen som så kärleksfullt tillåtit den här världen att återigen få uppleva det totala medvetandets fulla glädje. Det Gudomliga tillhandahåller de olika hjälpmedel som kommer att rädda oss från en ondska som bara tillfälligt stod i vår väg. Det är dags att återställa våra energier och återigen känna de känslor som följer med vår återgång till ett heligt tjänande, ett tjänande som en i horden av fysiska Änglar som utvecklar Himlens välsignade härligheter över hela det fysiska. Detta underbara tillstånd är någonting ni inte har upplevt på över tretton tusen år. Er Själ ska nu återgå till sitt naturliga tillstånd, och ni kommer sedan fullt och helt att känna den lycksalighet som den direkta anknytningen till Himlen och er heliga härstamning medför! Var i största Glädje och uppsluppenhet, mina Medsystrar och Medbröder!

Idag fortsatte vi vår serie med meddelanden, vilka syftar till att hjälpa förklara den stora övergången från mörker till Ljus. Denna heliga resa har tagit er igenom flertalet reinkarnationer. Den ena generationen har följt den andra i en imponerande sträng som nu tar er tillbaka till hjärtat av er Själs odödlighet. Var i glädje och redo att ta emot Himlens gåvor! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure