Followers

Google+ Followers

lördag 28 november 2009

03-NOVEMBER-2009

Tiden för överflöd och frihet är nära. Våra masslandningar vid era stränder är oundvikliga och närstående.Selamat Balik! Vi återvänder med mer att diskutera med er! Er värld kommer allt närmare med varje dag som går till den tiden då allt på er värld transformeras. Denna transformation kommer i många olika former. Först, så är det myndighets och finansiella förändringar. Sedan kommer de fysiska, mentala, emotionella och andliga förändringar som ni personligen genomgår var dag. Slutligen är det de justeringar som Moder Jord har planerat för att totalt göra om sin yta. Himmeln bevakar noggrant dessa ting. En speciell tidtabell kommer till sitt slut, och mycket snart kommer några stora händelser att äga rum i er värld. Tiden är förutsedd i gudomlig prosa av Skaparen. Himmel och Jord är redo att agera! En ny realitet skall infinna sig nästan på en gång, men innan allt detta händer måste några slutgiltiga justeringar göras. Som ni vet, vi är fullt redo. En stor och sublim färd väntar oss alla. Spänn fast säkerhetsbältena och förbered för det oväntade! Vi har kommit till en punkt då vår närvaro behövs bli känd; det är dags för krafterna bakom de pågående UFO fördöljandet att stiga åt sidan.

Fullt avslöjande blir snabbt något vi förväntar oss av våra Jordliga allierade, likväl från de större myndigheterna i er värld. När som ni närmar er kritisk massa, blir det än mer löjligt att insistera på att ni är ensamma i universum. Under de senaste halva seklet har vi informerat massor av vittnen och supportrar om vår existens och om vad Himmeln har proklamerat för denna värld och dess innevånare. Vi har också bevittnat dumheten i detta UFO fördöljandet i aktion: Många som förnekar vår existens gör så medan de sätter upp globala nätverk av exotiska vapen att användas mot oss! Dessa leksaker har orsakat konkurs bland många regeringar och orsakat död och ruin bland skaror som är kärnan av den illegala narkotika handeln, som har satts upp för att betala för de många vapen projekt ämnade att förhindra vår ankomst. Det är dags att sluta med allt detta och för dessa skurkar att helt enkelt ge sig iväg. All deras förebyggande intriger är meningslösa: När Himmeln föreskriver vår ankomst händer det enkelt och snabbt. Himmeln är, när allt kommer omkring, den slutgiltiga avgöraren.

De återstående ögonblicken i denna verklighet kommer att handla om de stora förändringarna i er värld och den storskaliga kollapsen av de mörka. Vi har sett hur den monumentala girigheten och arrogansen av denna bunt drev på de oupphörliga krigen, sjukdomar och allmänt elände. Större delen av er verklighet är ärrig av missdåd från mörkrets undersåtar. Detta massiva missbruk går vanligtvis förbi ostraffat: i själva verket så känner sig dessa invånare av mörkret ovanför de grymma lagar deras tribunaler så ivrigt prackar på er stackars värld. Vi har klart uttalat till dem att denna gudomliga operation signalerar slutet på deras välde på Jorden. Det är dags för var och en av er att erfara överflödets frihet och att ha möjlighet att känna till den hela och fullständiga sanningen. Dessa sanningar kan sänka många religioner och sopa åt sidan era regeringars svulstighet och dravel. Dessa bastardiska avkommer från Anunnaki folket har förvridit era själar genom att ta Sanningen och vända upp och ner och bakfram på den. Chocken av vad ni skall höra kommer att sätta er fri.

Världar som är redo att bli fullt medvetna måste ofta förkasta trossystem som användes av makthavarna för att tämja massorna. Ni förflyttar er in i en tid av äkta jämställdhet och stort ansvar. Ni är utvalda för detta därför att ni valde att vara bärare av stora förändringar. Detta är tidpunkten för er aktivering och, vid rätt tidpunkt, er maktinstiftande, vilket gör det möjligt för er att producera basen för en ny värld. Våra Jordiska allierade har arbetat hårt för att skapa finansiella och myndighets instrument för förändring. Dessa transformerande redskap är bundna till ert maktinstiftande och till vår första kontakt med er. Det är ingen slump att kontakt speglar er tillväxt i medvetande; Himmeln har försiktigt dragit ut på denna operation av en anledning. Vi är här för att hjälpa varandra, och när vi så gör återförenar vi en annan förlorad stam av mänskligheten med huvudstammen av mänskligheten. Denna återförening välkomnar vi och ser glädjefullt fram emot återbindningen med er.

Moder Jord önskar innerligt att återgå till hennes ursprungliga utförande. Hon slits mellan hennes fem-dimensionella inre värld och hennes tre-dimensionella värld på ytan. Denna tudelning har hon försiktigt uppehållit under 13 tusen år. Er värld behöver bli uppgraderad och återförenad med er inre syster värld. Er vetenskap förnekar det uppenbara och arbetar hårt med att lura de naiva. Det är dags att sätta ett slut på detta spektakel och låta ljuset skina sina skarpsinniga strålar in i de mörka korridorerna av ert samhälles struktur. Detta skall vi se till händer. Våra Jordliga allierade lovar att en hel rad och överraskande sanningar skall presenteras dagligen när väl de nya övergångsregeringarna är på plats och fullt operativa. Det är väsentligt att demonstrera validiteten av det som skall avslöjas. Våra Jordliga allierade inser detta och utvecklat en plan genom vilken allt detta skall ske.

Vi vill betona att var och en av er ges uppgifter som är lämpliga för de förmågor ni har att se till att de genomförs framgångsrikt till slutet: Den nya regeringsmakten kommer att vara fri från stridande politiska partier; det betyder också slutet på speciella intressegrupper stödda av företag som länge har förstockat riksdagarna i denna värld. Det är dags för er att uttrycka era önskningar, men enbart efter att ni har blivit tillräckligt informerade om frågorna. Denna process kan liva upp er verklighet och bereda er för att acceptera ansvaret med fullt medvetande. Accepterande öppnar upp helt nya perspektiv för er, vilket gör att ni rationellt kan beakta de många teknologierna som länge har hållits tillbaka av en samling av hemliga organisationer. Dessa är vitt spridda från energi till avlägsnande av föroreningar och olika transport medel, vilka snabbt kan transformera ert samhälle.

Denna plikt är enbart en liten tesked av det ansvar som ni kommer att ta på er som fullt medvetna Varelser av Ljuset. Försök att tänka er raden av känslor och förnimningar som ni skall inneha när väl era ”extra” fullt medvetna sinnen är operativa. Ni känner och reglerar Skapelsen enligt heliga dekret från Skaparen. Detta är en högsta plikt som vi värdesätter. Att återföra denna underbara gåva till er är en mycket speciell uppgift för oss som vi gladeligen accepterar. Första kontakt är både en fysisk och andlig handling. Det är ingen tillfällighet att era Uppstigna Mästare och speciella Änglar av detta heliga välde gör oss sällskap under vår resa till Jorden. Vår ankomst är ämnad att blåsa bort de giftiga halvsanningarna som har använts för att lura och manipulera er till fientligheter mot era kamrater. Vi kommer för att återförena er och manifestera er frihet och suveränitet.

Händelser är redo vilka förebådar ett nytt välde med överflöd. Hemliga möten har fört er värld till randen av ett högst remarkabelt ögonblick. Likaså har vi idkat påtryckningar för att genomföra avslöjandena. När vi väl är fullt erkända som verkliga och vänliga, en ny verklighet kastas öppen. Det är en sak att blanda ihop frågorna med förnekanden och falsk information och en helt annan att erkänna sanningen och låta en ny period av medvetande explodera till existens! Det är det skinande ögonblicket då många ting som tidigare ansetts omöjliga plötsligt blir helt möjliga. Första kontakt är helt och hållet om att förflytta er in i detta sanningens ljus, och på detta sätt tillåta en kaskad av gömda sanningar att bli allmänt kända och öppnandet av en rad överraskande och fantastiska perspektiv.

I dag, fortsatte vi vår diskussion om första kontakt ert återgående till fullt medvetande. Vi är helt engagerade, och så är Himmeln, att utföra vad Skaparen har förordnat. Tiden för överflöd och frihet är nära. Våra masslandningar vid era stränder är oundvikliga och närstående. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com - SWEDISH


Galactic Federation by Mike Quinsey


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8JAPANESE


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure