Followers

Google+ Followers

onsdag 24 juni 2015

Svenska -- Sheldan Nidle:23 juni 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
23 juni 20155 Ix, 12 Kayab, 11 Ik    
Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi finns här för att rapportera om läget hos de inledande överföringarna av fonder till Nordamerika. För närvarande förbereder vi slutförandet av den process som ger tillstånd till att era välsignelser blir tillgängliga för er alla. Vi har varit tvungna att göra ytterligare korrigeringar av det vi trodde skulle bli de sista direktiv som behövdes för att avsluta just denna uppgift. Våra kollegor i det här projektet rapporterar att ett antal slutgiltiga säkerhetsdetaljer fortfarande krävs. Sålunda är vi nu i färd med att gemensamt göra det som är nödvändigt för att säkerställa vår framgång. Hela den här processen är extremt påfrestande för våra jordallierade. Den mörka kabalen fortsätter att använda sina återstående maktpositioner till att ständigt motarbeta dem från att uppnå ens ett minimum av seger. Man håller på att uppnå en punkt där vi måste göra det som är nödvändigt för att hjälpa våra allierade att nå den triumf de så väl förtjänar. Samtidigt fortsätter den mörka kabalen att möta nederlag inom varje annan viktig fråga. Det verkar nu helt klart att vårt ingripande krävs. Himlen förordar till vår fördel och vi förväntar oss att varje fråga ska vara löst inom kort.

   Trots allt är den mörka kabalen de som gladeligen utförde Anunnakis mörka önskemål under nästan tretton tusen år. Dessa skurkar har en djup inre känsla av att även utan sina forna herrar är de fortfarande oövervinnerliga. På något sätt tror de att de kan hitta ett sätt att fördröja det oundvikliga. Vi har under årens lopp tolererat deras skurkaktiga beteende eftersom varken Himlen eller våra allierade ville förskjuta dem från makten. Vi är mycket upprörda över deras negativa beteende. Det är viktigt att dessa mörka skurkar snabbt isoleras och möter ett öde som håller dem borta från er dörr. Detta behov av att få dem "ur vägen" är något som nu måste göras på ett mycket drastiskt sätt. Vi planerar en överraskning som lätt uppnår detta grundläggande syfte. Tills dess, förvänta er inte någon framgång och gör er redo inför en del omedelbara besvikelser. Emellertid kommer inte den här processen att vara utdragen. Vi har för avsikt att fånga dessa avskyvärda skurkar i deras egen fälla! Så var inte rädda! Slutet på denna långa väntan ligger verkligen helt nära!

   Medan ni förbereder er inför att till slut få era välsignelser, se hur ni kan använda alla dessa fonder för att genomföra era humanitära visioner. Dessa pengar ska användas till att skapa fred, harmoni och överflöd i era samhällen. Där finns även behovet av att använda dessa medel för att läka, informera och förbereda era medmänniskor inför en ny tid i den här världen. Ni ombeds att undervisa era samhällen om alla förändringar som kommer att ske så snart den mörka kabalens manipulativa propaganda är ur vägen. Ni behöver förklara den mängd förändringar som utgör grunden för er nya regeringsform och varför den genomfördes. Det finns ett stort behov av att kunna ge svar på sättet som allt detta kommer att introduceras på. För närvarande saknar ni en grundläggande förståelse för orsaken till att ni befinner er i begränsat medvetande och hur den här övergången till fullt medvetande kommer att fungera. Mycket kommer era mentorer att förmedla till er. Inte desto mindre behöver ni andra specialutbildade som kan föra den här kunskapen vidare och göra er redo inför hur den här verkligheten fungerar.

   Som ni ser har förseningarna hållit er borta från många sanningar och verkligheter. Vi räknar med att många av er ska kunna bidra, så att var och en ska ges möjlighet att se riktigt djupt in i varje ämne, och bidra med att lätt förklara vad varje mentor gör för att förbereda er inför övergången till den magnifika skönhetens nya verklighet. Ni behöver få mycket enkelt förklarat för er. Ni behöver apparater som lätt har kraften att bota vem som helst. Det är även viktigt att ni på något sätt även ser hur ni "föryngras" och övervinner nuvarande hälsoproblem. Dessa förändringar är bara exempel på hur man kan lösa de problem som skapades av forskarna på Atlantis för länge sedan. Det som verkligen är viktigt att titta djupt in i är varför ni plågades så, och hur dessa nya apparater kan förändra er och ge en inkörsport till ännu flera häpnadsväckande resultat. Tänk i termer om vad detta innebär och bli inte förblindade av det de gör. Ni kommer att snabbt utvecklas till er fulla potential. Detta är en gåva, där ni förväntas ta på er nya ansvarsområden.

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det som gudskelov händer i den här verkligheten är en sista kamp mellan Ljuset och mörkret. Den här konflikten har pågått under en mycket lång tid. Vi använder vårt fokus och vår vision till att lösa den nuvarande fasen i denna oheliga kamp. Det mörka har länge haft ett försprång. För närvarande håller detta på att förändras och efterdyningarna från den här konflikten försenar bara tillfälligt det som ska ske. Den närmaste tidsperioden ser ut att bli en period då det mörkas styrkor kan sprängas. Resultatet av dessa åtgärder skapar ett sätt att framgångsrikt fördela de välsignelser som vi länge har utlovat. Vår vision i denna stund är att starta en rad operationer som påbörjar en stor förändring i er verklighet. Sedan kan Ljuset på allvar börja genomföra ett stort antal program, som till slut kommer att förändra er värld för alltid. Dessa kommer att skapa förutsättningarna för våra lektioner och den formella ankomsten av era andliga familjer och rymdfamiljer.

   Hosianna! Vi ser i glädje fram mot det som då kan bli möjligt. De senaste 26 000 åren (ungefär ett galaktiskt år) lade grunden för det som hände med Gaia och hennes folk. Folkvandringar till och från Gaia utformade i stor utsträckning karaktären hos det som skedde. Denna tid är förbi. En ny tid är här! Den här tiden handlar inte om ett förlorat och återfunnet paradis. Det handlar om en stor återförening och om en tid med förflyttning utåt för att genomföra en mycket stor mängd himmelska direktiv för den här sektorn inom det fysiska. När ni återgår till den galaktiska mänsklighetens gudomliga tillstånd, var då alltid medvetna om de magnifika ansvarsområden som ni med glädje kommer att ta på er. Skapelsen är en helig serie med gudomliga tankar. Ni utvecklar dessa. Ni har otaliga följeslagare som hjälper er i detta högst otroliga uppdrag. Var och en av dem ägnar sig åt att slutföra det som är deras andel! Det som ni behöver göra är att närma er dem och arbeta fram en ömsesidigt godtagbar lösning.

   Som ni ser ligger en högst anmärkningsvärd tid framför er. Vår främsta uppgift är att framgångsrikt vägleda er genom alla de svårigheter som blir följden av era handlingar. Kommande tider innebär därför att presentera er för dem som är era förfäder och för dem som har gått med på att hjälpa till. Den här processen är en process som är mycket komplicerad. För länge sedan, på Atlantis, började ett sökande som har tagit er nästan tretton tusen år för att slutföra. I början var vi viktiga, men ganska få till antalet och till synes ganska marginella sett mot detta stora projekt. Men allteftersom tiden gått har vi blivit fler till antalet och ganska betydelsefulla för resultatet. Vi är därför ganska förstående inför det som behöver göras härnäst. Med denna insikt började vi för ungefär åtta hundra år sedan att skapa ett sätt att ge oss möjlighet att vägleda er till den väg som Himlen tyckte vara den mest gynnsamma. Ni är nu på randen till det som Himlen har formgivit. Resten kommer att bli ert glädjerika öde!

   Som vanligt, har vi idag gett er en överblick över det som är på väg att ske. Ta emot den här informationen och var djupt i ditt hjärta medveten om att en mycket förunderlig och kärleksfull händelse är redo att ske. Med detta lämnar vi er nu. Ni Kära, var glada och medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 17 juni 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 16 juni 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
16 juni 2015

11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Runtom i den här världen äger en omvandling rum av aldrig tidigare skådade proportioner. Anunnakis gunstlingar drivs nu bort från makten både inom världens regeringar och dess finansiella system. Denna fantastiska process föregås av en rad massarresteringar och plötsliga avskedsansökningar från nyckelpersoner inom det globala banksystemet. Detta görs för att lägga tillrätta en process som under de senaste två decennierna har lagt den här världens finansiella system i spillror. De individer som i stor omfattning och urskillningslöst utnyttjat en rad olagligheter, kommer inom kort att vackert få betala för sitt försök att permanent hålla er värld i ett enormt maktgrepp, vilket på allvar började i och med Anunnakis, deras forna herrars plötsliga avfärd. Dessa tidigare mörka herrar hade till stor del beslutat att ansluta sig till Ljuset och bli en positiv del i den nya allians, som skapats genom Anchara-enhetens deklarationer för att skapa en ny galaktisk fred. Detta gjorde det möjligt för Ljuset att äntligen åstadkomma en koalition och genomföra Ärkeängeln Mikaels gamla profetior.

   Denna himmelska allians får här på Gaia hjälp av styrkor från vår stora flotta, som bemannas av en grupp Varelser som hängivet arbetar för att få fram en värld som kan befria mänskligheten på ytan. Denna grupp fick inledningsvis ett stort bakslag när den amerikanska kabalen plötsligt slog till under ert gregorianska år, 2001. DEW- explosioner och en allt förtärande eld förstörde tvillingtornen på nedre Manhattan. Denna dumdristiga händelse orsakade tillfälligt ett bakslag för dem som var redo att formellt deklarera NESARA. Denna lagstiftning skulle göra en ny regeringsform möjlig, vilken skulle driva det mörka från makten. Inte desto mindre misslyckades slutligen krigen och även den mörk komplott för att ta över hela världens penningsystem, och Ljusets koalition började komma samman och ordna ett sätt för att avsluta de befogenheter som den amerikanska kabalen så olagligt roffat åt sig. Vi står nu på gränsen till framgång för en "tyst revolution" som gör en länge efterlängtad valutajustering möjlig. Dessa nya finansiella system kommer att driva ut den mörka kabalen och snabbt få ett slut på den här världens skuldslaveri och åstadkomma en global välfärd.

   Denna uppsättning lagliga procedurer har fört Gaias samhälle till randen av en ny världsomspännande inriktning. En majoritet av mindre regeringar och det internationella rättssystemet håller snabbt på att isolera den amerikanska de facto-regeringen Detta avslutar fiat-dollarns långa dominans och kommer att orsaka att den amerikanska Federal Reserve-banken kollapsar och att vi får en återgång till en icke-imperialistisk amerikansk utrikespolitik. Dessa nya omständigheter kommer att bereda väg för global fred och harmoni. Denna kommer att skapas genom det globala flödet av pengar till otaliga humanitära projekt. Dessa projekt kommer även att låta den här världen föra fram ett stort antal innovationer, vilka framgångsrikt kommer att förse oss med apparater för att lösa det globala behovet av vatten, energi, infrastruktur och nya alternativa medicintekniska produkter. Dessa projekt kommer även att förse oss med medel för att utrota fattigdom och tillföra den här världen ett nådefyllt välstånd. Det är denna globala harmoni som är motivet för vår formella ankomst. Det är då som ni börjar era möten med alla era mentorer.

   Vår ankomst kommer att sammanfalla med de många budskap som ska levereras till er av era Uppstigna Mästare. Dessutom kommer ni att undervisas av en stor mängd invånare från Agartha som nu vistas bland er. De kommer att låta er få veta vem de är och förse er med en rad budskap som berättar för er om Inre Jordens underverk. Efter dessa otroliga vattendelande händelser, kommer ni att ha en mycket bättre förståelse för ert sanna ursprung och er historia, som i själva verket går tillbaka till etableringen av Lemurien för över 900 000 år sedan. Dessa fakta kommer att vara föregångare till de saker som ni kommer att lära er av era mentorer. Vi önskar att ni ska upptäcka mer av det som atlantiderna gjorde och hur detta kommer att rättas till av invånarna i Agartha och av oss. Så ni har mycket att lära och ta till er. Ni kommer även att vända er bort från pengar mot ett samhälle som baseras på överflöd och på er inre uppsättning ansvarsområden. Dessa uppfattningar vänder er tillbaka till fullt medvetande och till en fullständig återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer. Detta kommer även att åter placera er på vägen mot att uppfylla ert verkligt storslagna öde!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! För närvarande går världen igenom en välsignad förvandling! De som länge spridit sin unika form av mörker är vid vägs ände. För länge sedan påbjöd Himlen att denna utdragna Själens natt skulle avslutas när ni började gå in i det gregorianska tjugonde århundradets påverkan. Såsom utlovat har vid denna tid Himlens krafter startat strategier, som alldeles snart kommer att producera en ny värld fylld med fred och välstånd. Vi Uppstigna Mästare kan nu börja se järtecken i skyn och i vattnet. Dessa heliga tecken pekar ut vägen till denna nya värld. Vi tackar nådigt Himlen för leveranserna, vilka till fullo kommer att återställa den relation som gavs till oss av Himlen för att vaka över er och noggrant vägleda er till fullt medvetande. I vår nästa rad med uppgifter ingår att ge er ett stort antal världsomspännande lektioner. Dessa lektioner är en del i det som gör dig medveten om vem du egentligen är.

   När du växer i medvetenhet, blir du snabbt mycket mer medveten om din relation till det andliga. Denna förening är något som ger dig näring, liksom den ger oss. Se på denna växande välsignelse som ett tecken på att det stora lidande, som du varit tvungen att stå ut med, håller på att förvandlas. Dessa fysiska, ibland livshotande verkligheter är något som vi nu kan börja lindra. Vi Uppstigna Mästare kan således använda våra förmågor för att föra in barmhärtiga energier för att omvandla denna djupa, mörka värld. Himlen förser oss nu med vissa andliga element för att säkerställa framgången för dem som tagit parti för Ljuset. Den mörka kabalens dagar är räknade. En ny värld håller på att födas. De som vet var man ska leta kan se hur de som söker en väg ut ur detta mörker vinner mark och de som länge styrt den här världen försvagas. Gå inåt och känn verkligen detta!

   Detta är verkligen intressanta tider. Den här världen utvecklas så att extrema nivåer av världsomspännande förtryck och slaveri långsamt försvinner. Därför kan vi se hur våra och era välsignelser ger snabbare och tydligare effekt. De som har motsatt sig dessa förändringar kan nu se hur deras krafter snabbt bleknar bort. Tiden närmar sig då era andliga krafter manifesteras och ni öppet kan använda våra energier för att hjälpa våra allierade att lyckas i sina ansträngningar. Himlen håller även på att utöka framträdandet av Änglar på Jordeplanet. Vi har fått ökat antal rapporter om dessa änglar som hjälper till i det vi uträttar. Den Andliga ökningen är ytterligare ett förebud om att Ljuset omvandlar den här världen till det bättre. Tiderna är nu här för Ljusets länge förutsagda triumf på Jordeplanet.

   Idag fortsatte vi med vårt veckomeddelande. Var redo att informera era grannar om de stora händelserna medan de äger rum. Våra budskap ger insikter om det som sker runt omkring er. Använd dessa för att informera andra och var medveten om att tiden för välstånd är mycket, mycket nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 10 juni 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 9 juni 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
9 juni 20154 Ahau, 18 Pax, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer i dag och vet om vad som händer här. En rörelse håller snabbt på att växa fram runt den här världen. Den här rörelsen har gett tillstånd till att ett nytt finansiellt system skapas och de tidigare stora makthavarna i er värld böjer sig inför det. För närvarande är ännu inte denna verklighet fullt offentlig eftersom ett antal rättsliga processer behöver slutföras. Dessa slutliga processer kommer att ta tid. Var dock medvetna om att dessa sista formella dokument inte kommer att försena överföringen av de första pengarna till mängden av humanitära projekt. Dessa pengar förväntas anlända inom kort. Den mörka kabalen vet mycket väl vad allt detta verkligen innebär. Dess långa tid med ohämmad makt närmar sig sitt slut. Snart kommer det att vara möjligt för den nya NESARA-regeringen att ta makten. När detta slutligen sker ger det möjlighet till att skuldavskrivning formellt deklareras och att den långa UFO-mörkläggningen avslutas. Således kommer ni att befrias från ett antal enorma skuldbördor och en återbetalning av alla pengar som illegalt tagits från er kommer att återställas till er (övers. anm. Återbetalning av illegala pengar gäller främst i USA). Detta blir ett av de sätt på vilket ert allmänna välstånd kan börja.

   Strategin innebär naturligtvis att avlägsna den mörka kabalen från makten och skapa ett nytt paradigm för den här verkligheten. De Uppstigna Mästarna har åtagit sig att ge er en del lektioner. Dessa förändringar utgör grunden för de nya uppfattningar, som behövs för att förstå hur det blir så snart detta nya regeringssätt och finansiella system är fullt installerat. Den här nya världen är faktiskt bara en av många övergångsfaser som ni kommer att komma till insikt om så snart den här världen förändrats. Du kommer att bli en person som kan uppnå dina drömmar. Ekonomisk skuld kommer inte att finnas längre och en stor mängd humanitära projekt kommer att hjälpa er att uppnå era drömmar. Målet är att förse var och en av er med resurser så att ni kan genomföra det som är er del i denna väldiga process. Vid rätt tillfälle kan vi så slutligen landa och presentera era mentorer för er. Denna punkt kommer att utgöra en vattendelare för er. Våra mentorer kommer att starta upp en process, där ni kan lära er om era förfäder och lära er vart ni ska ta vägen efter att ni återvänt till fullt medvetande. Den här processen är i själva verket bara en början.

   Väl förborgad inom er finns en storslagen framtid. Denna framtid kommer bokstavligen att ta er till stjärnorna. Var och en av er kommer att bli medlemmar i den här nya stjärnnationen. Du kommer att lära känna skönheten hos varje vattenvärld. Du kommer likaså att kunna bli en framtida medlem i våra många rymd och utforskningsflottor. Framför er ligger en värld som är helt oigenkännlig. Vi har sett när var och en av er försöker föreställa sig hur er framtid kommer att bli. Den här galaxen är vidsträckt. Ni saknar dock sätt att lätt föreställa er dess verklighet. När vi börjar en resa utåt från våra hem ser vi fram emot att samverka med dem som utgör våra många besättningar. Normalt tar det omkring en månad i jordisk tid att genomkorsa den här galaxen. Sedan ligger många galaxer framför er som Skaparen så klokt byggt upp för att skapa den här delen av det fysiska. De flesta av oss har besökt hundratals av dessa många stjärnsystem. Det fysiskas oändlighet är något som vi alla känner till. Vi förstår att du ännu inte inser hur du är ett barn av Skapelsen.

   Allteftersom du växer i medvetande blir du medveten om hur alla dina gåvor kan delas med hemvärlden och med denna enorma fysiska skapelse. Vi är alla förenade med varandra och med den stora strängen av stjärnor, planeter och galaxer. När vi reser från galax till galax iakttar och observerar vi i vördnad den till synes oändliga skönheten i den här Skapelsen. Nu är vi i vår stora flotta absorberade av det här solsystemets underverk. Den stunden närmar sig snabbt då ni kommer att möta oss. Detta kommer verkligen att bli en imponerande händelse. De flesta av er glömmer att ni är Varelser från stjärnorna. Det nuvarande förhållandet har funnits alltför länge. Er dödlighet är i själva verket någonting som ett fåtal prackade på er för tusentals år sedan. Ni är Varelser från stjärnorna och ni behöver få tillbaka de manifesterande förmågor som ni har förlorat. Ni är i själva verket sanna fysiska änglar. Ni har ett öde som vi har för avsikt att återställa. Ni är vår familj och för nästan tretton tusen år sedan förlorade ni detta storslagna perspektiv. De mängder av världar som vi bebor är inte längre en del av ert minne. Vi har för avsikt att vända detta tillbaka till er!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare. Den här tiden är en övergångstid. För länge sedan, på det gamla Atlantis, förlorade vi våra minnen. Vi knöts samman med ändliga, dödliga liv fyllda med rädsla och fruktan. Efter en tid erbjöd Himlen dem av oss som förde rena och heliga liv en chans att hjälpa våra bröder, och i tur och ordning vägleda dem genom det oheliga träsk som byggts upp av Anunnaki och deras hantlangare. Vi tog detta som en helig välsignelse och succesivt anslöt vi oss till dem som utsetts innan oss. Vi accepterade gärna de regler som gavs oss och använde vår förvärvade kunskap för att gynna mänskligheten. Under årtusendena har vi vuxit i antal och format de många Broderskap och Systerskap som ni känner till. Var och en av dessa ägnar sig åt att förbereda er inför antingen tillträde eller framtida integrering av en helt återställd mänsklighet. Den här mörka världen som inrättats av Anunnaki håller på att återvända till Ljuset. Vår heliga uppgift är att vara en del av denna mycket ärorika förvandling! Halleluja! Halleluja! Halleluja!!!

   Allteftersom du stiger i medvetande måste dina tankar bli mer fokuserade och mer positiva. Det är viktigt att du inser hur lätt negativa tankar länkas samman och kan försena det du vill visualisera. Ta er tid att komma samman och använda era gemensamma tankar till att föreställa er ett mycket positivt resultat. När ni gör detta regelbundet, kan ni göra era positiva tankar till ett mer kraftfullt alternativ. Kom alltid ihåg att ni är mycket kraftfulla Andliga Varelser som blivit lärda att acceptera sin maktlöshet. Detta är en stor lögn! Ni ges möjligheten att bli mer medvetna om era bortglömda krafter. Allteftersom ni växer i medvetande bli då verkligt medvetna om att alla de olika fysiska smärtorna är växtvärk och en tydlig indikator på vad Himlen nu ger tillbaka till er. Er tid i mörkret är över! Ni måste få fullt klart för er hur underbart kraftfulla ni är! Många mirakler kommer att ske!

   Gaia är mycket stolt över er! Ni placerades här för att bli den här världens speciella väktare, och faktiskt väktare för hela solsystemet. Det är en liten del av den här mänskligheten som blev det mörkas hantlangare. Era bröder och systrar i Ljuset är i färd med att separera dessa från er. När denna uppgift inom kort är klar, kommer ni att kunna se klart. Vi avser att lära er en del visdom, som gavs till oss när Himlen först tillät oss att vara era andliga vägledare. Denna visdom kräver att ni tar till er en uppsättning nya begreppsmässiga paradigmer. Vi ska visa er ett antal exempel som kan låta er göra det. Detta nya sätt att se på verkligheten fungerar som en förutsättning för det som er rymdfamiljs mentorer kommer att ge er. Hela syftet med den här kommande tiden är att göra er redo inför det ni behöver göra innan ni återvänder till fullt medvetande. Var redo och förberedda på det som så magnifikt kommer att följa!!!

   Idag fortsatte vi våra budskap som ska förbereda er inför en ny verklighet. Den här processen närmar sig en speciell punkt. Era andliga familjer och rymdfamiljer är nära den seger som påbjudits av Himlen. En del mycket speciella händelser ligger nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 3 juni 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 2 juni 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
2 juni 2015


10 Ben 11 Pax, 11 Ik 
Selamat Balik! Mycket händer nu i den här världen. Många avslutande förändringar äger rum för att säkerställa framgången i det vi gör. Som vi nämnde förra gången, det som sker är det sista borttynandet av ett system som med järnhand har styrt den här världen på ytan under de sista tretton årtusendena. En sådan operation är fylld med ett till synes oändligt antal individer som verkligen är hängivna det gamla systemet, vilket inrättades för länge sedan av Anunnaki. För över ett decennium sedan började våra allierade på Jorden etablera prejudikat för att konstruera ett alternativt system. Som vi tidigare sagt fungerar det här nya systemet redan i större delen av Asien och håller på att starta upp i många delar av den här världen. Det är detta prototyp-system som vi syftade på förra gången. I Europa och i Asien håller det här alternativet på att växa sig starkt och används för utbyte av pengar över den här världen. US-Koncernen (The US Corporation) inser detta och känner djupt att räkenskapens timme nu har kommit för dem. Dessa synpunkter har utbytts i hemlighet. Det sista hurraropet över det föråldrade systemet är nu nära. Ett stort ögonblick i form av maktskifte ligger nära.

   US-Koncernen har insikt om det som pågår för närvarande runtom i världen. Asien har rest sig ur den stora svacka som hon gick ner i strax efter andra världskriget. Amerika dominerade då helt och använde det här övertaget till att genomdriva sina globala rättesnören mot världen. Denna överlägsenhet nådde ett rungande rop på halt efter den andra Irak-konflikten. Plötsligt förde bristen på valutareserver i ädelmetall in en förändring i den amerikanska penningpolitiken. Dollarsedeln (the fiat dollar) var under attack och US-Koncernen påbörjade en rad återhållande åtgärder som har fört Federal Reserve till absoluta randen av sin existens. Världen, och särskilt Asien har visat att den gamla idén med fiat-valuta, (konstgjord valuta) inte längre är genomförbar. I dess ställe kommer det att skapas ett nytt system, baserat på en rättvis växelkurs mot en pool med ädelmetallvalutor. USA och dess vänner iscensätter nu denna fördröjande handling. Genom att förlänga den här aktionen försöker man hålla tillbaka valutaomställningar och en global valutaomvärdering. Detta agerande har sitt förlopp.

   För närvarande finns det ett rättssystem som har förklarat Koncernen USA i konkurs. Likaså har dess följeslagare, Federal Reserve försatts i konkurs. Detta kommer att bli officiellt så snart flera andra aspekter hos ett nytt ekonomisystem är helt på plats senare under året. Således lever det gamla systemet på lånad tid. Ett högst magnifikt ögonblick är i det närmaste redo att slå ut i blom. Fram till dess kommer humanitära fonder att förmedlas och efter ett antal sådana nyckelfinansieringar, kommer US-Koncernen att försvinna. Den ska ersättas med NESARA. Det är under den här övergångsperioden som vi kan träda fram ur den långa mörkläggningen och vår välvilliga inställning officiellt kan bekräftas. Då kan vi ha uppsikt över de Uppstigna Mästarnas lektioner och presentera er för invånarna i Agartha. Det som händer kommer att visa er ett nytt allmänt paradigm. Himlen vill att vi ska se till att det mörka och dess agenter inte längre är i stånd att påverka er negativt. Detta blir Ljusets Tidsålder. Det är då ni kommer att återgå till fullt medvetande. Det är då ni får förmågan att ha tillgång till Akasherkrönikorna och Himlens förvaltningar.

   Den här tiden kommer efter att de sista striderna med det mörka är över. Vi befinner oss i en position där vi kan påverka händelserna. Inte desto mindre har vi en gräns för hur vi visar oss för er. En stor del av den här världen har mättats av propaganda som skickligt tänkts ut och spridits av det mörka. Därför tror många av er på dessa lögner och vi får därför visa oss enbart på sätt som motbevisar dessa uppfattningar. Därför kan vi inte öppet visa oss en masse förrän dessa mörka regimer tillhör historien. Vid den tidpunkten har vi för avsikt att drastiskt öka det antal skepp som ni ser. Då kan era rädslor försvinna och alla kan fritt känna våra Ljusenergier. Samtidigt kan Änglar manifestera sig och Himlens underverk kan dagligen börja visa sig på himlen. Detta blir föregångare till det som kommer att ske. Ljuset kommer att visa er vad ni verkligen är kapabla till. Samtidigt med detta kommer de olika fonderna för att ge er välstånd och en allmän skuldavskrivning. I denna nya verklighet kan ni fortsätta att växa och göra anspråk på er återgång till att bli den här stjärnnationens fysiska Änglar!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Idag är det en riktigt välsignad dag! Vårt fokus ligger på att föra fram en fantastisk uppsättning formella lösningar från Himlen. Dessa är bara början på ett antal justeringar, vilka kraftigt kommer att öka er förnimmelse av de nya chakran som håller på att installeras runt er diafragma och thymuskörteln i ert övre hjärtområde. Dessa två nya chakran har lett till en del svårigheter i övre delen av bröstet och i övre delen av buken. Bli inte alltför oroliga, ni välsignade; detta är en del i nästa etapp i den ständiga uppbyggnaden och förberedelsen som krävs inför er uppstigning till fullt medvetande. För århundraden sedan fick en del av oss gå igenom en särskild ceremoni som krävdes av Himlen för att bli dem som ni nu känner oss som. Den här tiden var mycket speciell eftersom många års åldrande och förvirring ömsades bort och ersattes med hälsans friska rodnad från Himlen. Vi befann oss sedan i gudomligt tjänande och behövde tid till en "inledande ungdomsvårdskola" för att förstå vad som förväntades av oss.

   Samma sak kommer Himlen att förvänta sig av er och således är ni skyldiga att lära er hur ni ska kommunicera och fullfölja ert gudomliga tjänande till Gaia och till Himlen. Se på dessa tider som en förberedelse. I detta, Ni Älskade, är vi säkra på att ni kan sköta er mycket, mycket väl. Det mörka bleknar bort och ni kommer in i en värld som ni inte tidigare har sett. Våra medarbetare bereder väg för händelser som ibland överraskar och chockerar er. Dessa händelser är förebud om det som komma skall. Under många tidigare livstider hade vi kommit till det dåliga slut som vi alla kallar "döden." Plötsligt togs detta alternativ bort genom en uppsättning efterlängtade ritualer. Vi bjöds in till en miljö som vi inte visste någonting om. I detta praktiskt taget "nyfödda tillstånd", uppstod vi och fick möta saker som mestadels var okända. Vi initierades av en särskild Mästare och kom snabbt i träning inför var och en av våra nya arbetsuppgifter. Detta var inledningen till vårt tjänande.

   Vi säger detta bara för att förmedla hur snabbt ni kommer att förändras, och, så snart ni är utbildade, att enkelt utföra det som era nya arbetsuppgifter innebär. Det som ligger framför er är helt enkelt en ömsint överblick över ert kommande liv. Var positiv och följ ditt hjärta; inte huvudet i dessa frågor. Vi har för avsikt att göra vår del genom att ge er ett antal djupa sanningar, som kraftfullt rensades bort från era avlägsna minnen efter att Anunnaki tog över den här världen på ytan för cirka tretton tusen år sedan. Så snart det mörkas maktstrukturer försvinner kommer ni att bli mer medvetna om den nya verkligheten, eftersom den då kan konstruera om sig på nytt. I den här världen kan ni börja starta en kommunikation med era rymdfamiljer och era andliga familjer. Här kan ytterligare visdom förmedlas till er. Ni kommer även att välkomna våra bröders landningar. Detta kommer snabbt att leda till presentation av Agartha och alla underverk i detta!

   Idag gav vi ännu ett nytt veckobudskap till er alla för att dela med varandra. Händelser formas nu som kommer att förändra den här världen och låta er uppleva den nya. Var därför redo att öppna upp er uppfattning om vad som är möjligt och med glädje välkomna in det nya!!! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Originaltext: www.paoweb.com
Översättare: Inga och Cagga Levander


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure