Followers

Google+ Followers

onsdag 26 februari 2014

25:02:2014Sheldan Nidle
25 februari 2014

Originaltext: www.paoweb.com3 Batz, 14 Zac, 10 Caban

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket händer runtom i er värld. Den mörka kabalen kämpar för att behålla sin makt och inser att deras ansträngningar är förgäves. Ljuset, som här representeras av urgamla familjer och ett flertal heliga hemliga sällskap, har framgångsrikt gjort anspråk på det mörkas rikedom och makt. Detta lagliga angrepp får stöd och hjälp från oss. Vi kommer för att avsluta det mörkas oheliga omättlighet och för att föra in en ny tid, fylld med välstånd och med er befrielse från de avskyvärda förslavande handlingar som begåtts mot er av det mörka. De Uppstigna Mästarna, som handlar i enlighet med Himlens gudomliga dekret, har fastställt på vilket sätt det mörka ska kapitulera för Ljuset. Den här processen pågår och närmar sig sina första större milstolpar. Det främsta instrumentet för att hålla er i slaveri är tillgångar, och då framför allt den där högst förskräckliga uppfinningen, "fiat pengar" (pengar utan täckning). Denna lömska uppfinning har under århundraden skapat onödig inflation och manipulerande panikattacker eller "krascher”. Varje gång berikar dessa vidriga manövrer i hög grad kärnan inom den mörka kabalen och skapar samtidigt skeenden som ytterligare förstärker och ökar deras ökande makt.

onsdag 19 februari 2014

18:02:2014Sheldan Nidle

18 februari 2014

Originaltext: www.paoweb.com

9 Kan, 7 Zac, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi är tillbaka! Ett antal händelser sker i hemlighet. Kabalens avsikt är att ignorera oss och tvinga fram någon sorts vedergällning. För några dagar sedan ledde detta till en sådan åtgärd. Dessa oärliga rackare vägrar absolut att förändra korruptionens och omoralens struktur. Det är en taktik som speglar hur regeringar fungerar och hur de som har kontroll blir rikare och rikare. Man kan lägga märke till ett generellt förakt för massorna. Kabalens vanor och uppfattningar sitter ingrodda i dem från den tid då de haft en viktig position i denna makthierarki. Det finns nu en motaktion som bokstavligen klämmer åt dem och pressar fram ett helt annorlunda resultat. Den fulla omfattningen av deras korruption och arrogans kan inte helt förklaras, och de kommer att fångas i sin egen fälla. En process kommer att sättas i gång som möjliggör att ett stort välstånd omfördelas till er. Våra kontaktpersoner arbetar hårt för att införa en högst välbehövlig uppsättning protokoll, som snabbt kommer att leda till en global valutaomställning.

tisdag 18 februari 2014

11.02.2014


Sheldan Nidle

11.02.2014Originaltext: http://www.paoweb.com/


2 Caban, 0 Zac, 10 Caban

Dratzo! Den verklighet som ni lever i håller snabbt på att förändras. Den mörka kabalen inser att de sista dagarna med kontroll har kommit. Den stora omfattningen av daglig manipulation via deras subventionerade media fungerar inte längre. De stora banker som den här kabalen driver befinner sig i kris och en kritisk punkt har uppnåtts. Alla deras fördröjningsknep kan inte längre påverka den liggande ordern om förändring och den är på väg att köra över dem. Dessa skojare har slevat i sig ur tråget med sina orättmätigt erhållna tillgångar, och deras vidriga handlingar är redo att få dem på fall. Det nuvarande valutasystemet fungerar inte längre och är i desperat behov av översyn. Dessutom behöver världsbanken och finansen ett nytt regelverk. En internationell ekonomisk kollaps närmar sig. Åtgärder är igång för att ändra på detta. Tidpunkten för allt detta ligger nära. Resultatet blir ett snabbt sönderfall av det här giriga huggormsboet. Världens finanser befinner sig bokstavligen i kaos och det aktuella tillståndet för de flesta människor på ytan är nu i stor fara. Alla våra grupper med jordiska medarbetare arbetar hårt för att råda bot på detta högst prekära läge.

lördag 8 februari 2014

04.02.2014


Sheldan Nidle

04.02.2014Originaltext: http://www.paoweb.com/


8 Oc, 13 Yax, 10 Caban

Dratzo! Den verklighet som ni nu vistas i håller på att skifta. Medan den gör det, lämnar den mörka kabalen sina hemska historiska dramer bakom sig och deras vidsträckta sammanhängande nätverk av rikedom och makt tvingas till förändring. De gamla tillvägagångssätten, genom vilka den mörka kabalen hållit kvar sin makt börjar försvinna. Deras maktbefogenheter, tillförskansade under årtusenden, håller på att föras över till en ny, mera medveten och mera human grupp. Dessa nya ledare förstår sig på den subtila karaktär som Himlen kräver under övergångsperioden. Det är dags att fira dessa kraftigt försenade förändringar och helt och fullt stödja det som dessa förändringar innebär. Mänskligheten på ytan har hållits i minnesförlust, omgiven av mysterier, och dessa anomalier behöver förklaras. Det åligger andra, såsom era Uppstigna Mästare och era bröder från Inre Jorden att förklara detta för er. Vårt uppdrag är att ge er en allmän förståelse för det som sker. Allteftersom ni muterar blir ni mindre och mindre mottagliga för de "psykologiska knep" som under lång tid används av era media och er underhållningsindustri på uppdrag av den här kabalen.

28.01.2014


Sheldan Nidle

28.01.2014Originaltext: http://www.paoweb.com/


1 Akbal, 6 Yax, 10 Caban

Selamat Jalwa! Mycket sker runtom i världen. Ledarna för den mörka kabalen förstår till fullo att deras långa regeringstid går mot sitt slut. Våra jordiska medarbetare är upptagna med att lägga sista handen vid en global valutaomställning och de använder denna händelse för att snabbt starta ett nytt globalt banksystem. Just nu sker saker som kommer att ge er en försmak av ett globalt välstånd i den här världen. En ny guld - understödd valuta eliminerar de tidigare begränsningarna i Dumbarton Oaks -avtalen. Federal Reserve-dollarns era är över. Ett nytt finansiellt landskap håller på att utformas, som lägger kontrollen av varje nations valuta tillbaka i händerna på den nation varifrån den kommer. Varje bank kommer att få hålla sig till ett exakt regelverk, vilket kommer att göra slut på det förflutnas bedrägerier och lagvrängningar. Banksystemet kommer inte längre att vara en fristad för stöld, och de oskäliga "ersättningar" som bankerna gjorde sig kända för kommer att få ett slut. Ganska snabbt kommer den nya regering, som uppstår som en följd av detta välstånd, att övervaka dessa nya regler. Den här nya verkligheten blir föregångaren till ett avslöjande som befäster er marsch mot fullt medvetande.

21.01.2014


Sheldan Nidle

21.01.2014Originaltext: http://www.paoweb.com/


7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer tillbaka med underbara nyheter! Våra många medarbetare på Jorden arresterar för närvarande dem som så länge stått hindrande i vägen för ert globala välstånd. Dessa händelser är bara början på andra händelser som kommer att ge er en högst välbehövlig ny regeringsform och regering. Denna nya regering kommer inom kort att tillkännages. Först måste frisläppandet av fonder ske, likaså en global valutaomställning och det formella tillkännagivandet av nya regler för den världsomspännande banksektorn. Dessa saker kommer, när de kopplas samman med leveransen av era välståndsfonder, att ge signal om början på ett nytt system för att säkert hantera era pengar. Den högsta övervakande instansen blir naturligtvis den nya regeringen. Vi har förberett en speciell serie händelser som snart kommer att leda till slutet på det nuvarande finanssystemet, vilket drivs av ett fåtal stora banker. Dessa stora banker utgör i sin tur den faktiska maktbasen för några mycket mäktiga familjer. Våra medarbetare är i kontakt med ett antal personer, vilka har tillgång till de ekonomiska resurser och de lagliga medel som nu är i färd med att störta denna mörka kabal.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure