Followers

Google+ Followers

onsdag 31 december 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 30 december 2014Sheldan Nidle
30 december 2014

12 Cauac, 17 Mol, 11 lk

Dratzo! Vi kommer denna dag med mera att tala med er om. De olika koalitioner som skapats av Ljuset är i färd med att avsluta sina operationer för att avlägsna den mörka kabalen från makten. Dessa grupper ligger något före våra gemensamt överenskomna scheman. Vi är mycket nöjda med de här resultaten. Det nya gregorianska året utlovar mycket när det nu förbereder sin slutliga nedräkning inför sin manifestation för er. Det här året gör det äntligen möjligt att bli kvitt kabalen och dess många hantlangare. Denna kommande seger ger er den frihet och det välstånd som vi så länge har lovat er. Med den här tiden kommer också växande ansvarsområden. Gaia förväntar sig att ni kommer att hedra henne. Under de senaste 500 åren har den västerländska civilisationen spridit sig som en cancersvulst över er glob. Denna civilisation är helt övertygad om att det är den som har befälet och inte Gaia. Denna upp-och-ner-vända syn behöver utplånas och ersättas med en som inser vikten av att skapa ett samhälle som ser sig själv som en del av er världs naturliga processer. Vad gäller att bevara och upprätthålla allt liv på Gaia behöver ni visualisera hur ni faktiskt är kompanjoner med den här världens essens.

onsdag 24 december 2014

Svenksa -- Sheldan Nidle 23 december 2014


Sheldan Nidle
23 december 2014

5 Eb, 10 Mol, 11 Ik
Selamat Balik! Denna dag kommer vi med goda nyheter! Era välsignelser fortsätter att röra sig framåt. De personer som länge försenat distributionen av medlen är antingen arresterade eller under hot om arrestering. Ett unikt distributionssystem har testats och visat sig vara framgångsrikt. Innan detta gregorianska år är till ända kommer många av er att få ta emot dessa välsignelser. Vi vill tacka våra allierade på Jorden för deras hängivna samarbete med oss. Det är viktigt att äntligen få ge ett bevis på något positivt. Just nu är tidpunkten så god som någon för att göra detta. Under det senaste året har vi upptäckt hur falska personerna vid makten faktiskt är. I enlighet med detta faktum kommer ett antal saker att göras. Vi har instruerat våra jordallierade hur de ska föra in en rad program som befriar era välsignelser från de här skurkarna. En rad viktiga möten mellan våra ambassadörer och dessa de facto regeringar har skapat en atmosfär där våra allierade kan sätta igång att arrestera, och att förändra förfaringssätten inom vissa större banker. Dessa nya riktlinjer håller just nu på att genomföras, nu medan vi berättar detta. Inom kort förväntar vi oss helt och fullt betydelsefulla arresteringar och införandet av NESARA. (Övers. tillägg: National Economic Security And Reformation Act. Del av USA:s lag)

onsdag 17 december 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 16 december 2014


Sheldan Nidle
16 december 2014

11 Chicchan, 4 Mol, 11 Ik

Dratzo!
Vi kommer med fler nyheter till er. Nu har mekanismen för att ge er era välsignelser aktiverats. Våra medarbetare rapporterar att de första aktiviteterna i den här processen är på gång och att man inte har stött på några problem. Våra Jordallierade använder tillitsfullt ett leveranssystem, som är väl testat genom åren. Det är vår önskan att ha ett antal viktiga element på plats gott och väl före jul. Vi har kontaktat dem som är ansvariga för dessa olika projekt och fått höra att ett antal speciella åtgärder vidtas för att säkerställa framgången för dessa olika leveranser. Vi vet, eftersom de juridiska befogenheterna för dessa leveranser ligger hos dem som gör färdigt de justeringar som behövs för att skapa ett nytt och mycket mer rättvist banksystem. Det är detta nya system som kommer att ha hand om de massleveranser som kommer att ge er era välsignelser. Således kommer den första delen av dessa leveranser slutgiltigt bevisa att alla dessa välstånds- och humanitära projekt faktiskt inte går att stoppa. Vi önskar använda dessa första leveranser till att bevisa för alla att det mörkas makt verkligen är över.

onsdag 10 december 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 9 december 2014


Sheldan Nidle
9 december 2014

4 Etznab, 16 Yaxk'in, 11 Ik   

Dratzo! Vi kommer för att förklara vad som för närvarande sker runt er glob. De mörka hantlangare som kontrollerar er värld befinner sig i ett stort dilemma. De strategier som alltid har fungerat för att förvirra Ljuset funkar inte längre. En speciell motstrategi leder nu till kabalens nederlag. Därför svävar de i okunnighet och är oförmögna att gå vidare med en vinnande plan. Detta dilemma har skapat panik inom deras globala ledarskap. De stora internationella finansgrupperna och deras allierade runtom i världen inser att deras nederlag och arrestering faktiskt är omedelbart förestående. Ett flertal personer inom dessa vittomfattande sammanflätade bankbolag föreslår en del radikala åtgärder som möjliga utvägar. Vi har försäkrat de tongivande arbetsgrupperna inom denna enorma bläckfiskliknande organisation att varje försök att fördröja den här processen är dömd att misslyckas. Vi har föreslagit våra allierade en rad drag som kan föra detta invecklade schackspel till en snabb upplösning. Detta innebär en rad ensidiga åtgärder som tillåter den globala valutaomställningen att äga rum. Denna omgång med åtgärder löser upp dödläget genom att snabbt avlägsna alla de centrala regimer som under åratal försinkat denna omvandling.

onsdag 3 december 2014

Svenska - Sheldan Nidle 2 december 2014Sheldan Nidle
2 december 2014

10 Batz, 9 Yaxk'in, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer till er med mer att tala om. De som föser bort de mörka hantlangarna från deras kraftfulla maktpositioner är nu redo att avsluta den här processen. Vi är informerade om att en rad betydelsefulla åtgärder är på gång, vilka kommer att leda till arresteringen av nyckelpersoner och omvandlingen av ett antal större regeringar. För närvarande blockerar den amerikanska de facto regimen lanseringen av en ny amerikansk dollar (the new Treasury note). Denna sedel, med guld som värdegrund, innebär slutet för Federal Reserve-sedeln och följaktligen undergången för denna helt olagliga regering. De mörka hantlangare som kontrollerar den här regimen kommer att arresteras och totalt separeras från allmänheten. Allt detta är redo att ske. De individer som kommer att ingå i den tillfälliga interimsregeringen befinner sig på säker plats och är fullt redo att ta över. Efter att den tillfälliga regeringens fyra månader har gått ut kommer ett stort antal specifika rekommendationer att ges till den nya kongressen i samband med att den svärs in. Dessa rekommendationer kommer att förändra kongressen och dess två andra grenar till att bli folkets verkliga tjänare.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure