Followers

Google+ Followers

söndag 24 november 2013

19.11.2013


Sheldan Nidle

19.11.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


9 Ben, 16 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! Vi kommer med en rapport om vad som håller på att ta gestalt runt ert klot. För närvarande tvingas det mörka ge upp en stor del av sin jordiska rikedom och makt. Följaktligen är alla de större regeringarna i er värld antingen i konkurs eller nästan bankrutt. Detta faktum döljs för att hålla liv i det nuvarande knepet utan att väcka den vrede och panik som kommer att uppstå när den här sanningen offentliggörs. Det verkliga välståndet i ert globala samhälle kommer endast att visa sig när en global valutaomställning manifesteras, grundad på guldbaserade valutor. Denna verklighet ligger helt nära att avslöjas för allmänheten. När dessa tillkännagivanden görs kommer man också att informera om en rad nya tillfälliga regeringar. Just nu slutförs känsliga förhandlingar för att göra allt detta möjligt. Våra Jordallierade är nu i en maktposition och gör det som krävs för att få denna svåra övergång så smidig som möjligt. Detta speciella ögonblick är snart här och ger den här planeten och dess befolkning på ytan en högst mirakulös gåva.

Den gamla ordningens hantlangare till Anunnaki, vilka så skamlöst styrt det här riket på ytan, har fortfarande ännu inte insett att tiden för deras vedergällning är på gång. För närvarande finns det en rad arresteringsorder inlämnade till ett antal nationella organisationer som arbetar för lag och rättvisa. Dessutom pågår förhandlingar som kommer att leda till en omfattande mängd avskedsansökningar från ledarna för stora finansiella institutioner och många regeringar. Dessa arresteringar är nära att verkställas. De viktigaste inslagen är frisläppandet av välståndsfonderna och början på det formella införandet av nya valutor som är knutna till en guld-baserad valutarevalvering. Den mörka kabalen inser det prekära i sin situation. Ändå förblir de lika arroganta som någonsin. Därför måste vi slutföra hela den här operationen med fasthet och med lagligt korrekt skarpsinne. Våra representanter och de som stöder deras ansträngningar förbereder sig för att trycka på knappen vid det rätta gudomliga ögonblicket. Vi förväntar oss helt och fullt att detta ska ske inom kort!

Våra kontaktpersoner ger noga akt på hur pengar flyttas runt och våra förhandlares positioner stärks i hög grad. Den nu kommande perioden är den då många stora händelser kommer att äga rum. Dessa stunder är verkligen en tid för global tacksägelse (thanksgiving). Vi ser hur det som har tagit så lång tid att få ihop nu manifesteras. Det mörka och dess många medarbetare kommer att arresteras och ställas inför snabbt genomförda rättegångar som kommer att avsluta deras mångtusenåriga styre. Denna process måste ske på ett korrekt och lagligt sätt. Betänk att er nuvarande värld legalt fortfarande är "Det Romerska imperiet" med dess många suveräna medlemmar. Detta bör beaktas på lämpligt sätt, så att er kommande period med medvetande-omvandling kan göras på ett heligt och gudomligt sätt. Detta är avsikten och Himlens väg. Således agerar vi och våra allierade i enlighet med detta, och varje åtgärd vidtas med detta i åtanke. Varje dokument är skrivet efter strikta himmelska påbud. Vi är mycket nöjda med det som görs.

Nu kan den verkligt spännande delen börja. Vi är mycket nära de förändringar i er verklighet som kommer att kulminera med ett formellt regeringsavslöjande. Detta avslöjande (disclosure) kommer att tillåta oss att träda fram och förklara oss för er. Det tillåter även de Uppstigna Mästarna att rikta in er mot de sanningar som länge förvandskats i era heliga texter. Det kommer att innebära en stor förändring i hur ni ser på den här världen, och även på er själva. Detta är en stor händelse i era liv, som behöver göras på ett riktigt och gudomligt sätt. Det måste ske i rätt tidsordning för att även ni helt och fullt ska kunna tillgodogöra er innebörden i det som hänt. Detta kommer att bli den mest allomfattande förändring som ni någonsin stött på. Den blir ett gudomligt förebud om en verklighet som de flesta av er inte kan fatta så snabbt, och det kommer att kräva att vi granskar dessa händelser i detalj för att hjälpa er förstå det som sker. Dessa händelser kommer att bli starten på en ny epok för mänskligheten, och kommer att förbereda er inför en värld med fullt medvetande som ni står på tröskeln till att träda in i. Detta mirakel ska nu manifesteras!

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att berätta om många välsignade saker! Våra heliga medarbetare arbetar hårt för att göra klart ett nytt globalt finansiellt system. Det här systemet är fyllt med traditionella tidsbegränsningar, eftersom vi går in i en period med högtidsdagar (övers. anm: Thanksgiving den 28:e november, jul-och nyårshelgen). Det är verkligen dags att hedra Himlens avsikt och låta den här världen manifestera ett globalt välstånd. Dessutom är detta en mycket lämplig tidpunkt att påbörja en process som välsignar den här världen med hemliga sanningar om de okända orsakerna till att fira den här högtiden. Vi närmar oss vintersolståndet och med detta minnena från förgångna gyllene tider, och undergången av både Mu och Atlantis. Vi är även beredda att inse hur vi alla har vårt ursprung från stjärnorna. Himlen välsignade oss och skickade oss till denna mycket heliga plats. Vi närmar oss nu hennes födelsedag och behöver i gudomlig tid förstå den fulla innebörden av detta. Våra välsignade traditioner måste tillkännages på ett helt nytt sätt.

Våra lektioner kommer att utveckla det som ni vet och förbereda er inför de ansvarsområden som Himlen gett oss. Detta världssamhälle vet för litet om sig själv som ett folk. Sanningen måste ges ut i levande, hållbara färger som frambringar "klick" i dess kollektiva sinnen. Dessa "klick" kommer att röra upp själsminnen som berättar historier om hur vi kom hit, och om vad som hänt oss under årtusendena. Vår heliga uppgift är att förse er med hjälpmedlen för att lära er, så att ni kan förstå vart ni är på väg och varför. Detta globala samhälle har ett arv som är okänt för er just nu. Ändå sitter det fortfarande djupt inom ert inre högre sinne. De lektioner som vi ska ge kommer att låsa upp dessa djupa minnen och låta er bättre förstå hur ni kom hit. Vi har alla ett heligt uppdrag att utföra. Vi har alla heliga plikter till Gaia, denna levande, kärleksfulla värld.

Vår Skapare skickade oss alla hit med en uppsättning föreskrivna plikter. Dessa uppgifter har skrivits om av det mörka i ett antal så kallade heliga texter. Vi måste gå tillbaka till det som verkligen utgavs, och återförenas som ett folk. I detta högst välsignade tillstånd, kan vi utföra dessa heliga uppgifter och ikläda oss våra nya fullt medvetna former. Vi finns här för att i Ljus och Kärlek vägleda och handleda er. Vi informerar er genom våra läror. Vi informerar genom att befria er från en skuldfylld och onödig ”rädsla" för Himlen. Det finns inga föreskrivna "straff." Himlen handlar om Kärlek, Ljus och att uppfylla utvecklingen av den gudomliga planen. Vi finns här för att förbereda er att släppa trosföreställningar som förhindrar den här processen inom er. Det är dags att förlåta, att förena och arbeta i harmoni med varandra. Tänk på allt det som ni ska åstadkomma!

Idag fortsatte vi vår serie med budskap. Vi har i dessa eftersträvat att ge er en bild av det som sker på denna jord. Vi har även gett en del visdom från den Galaktiska Federationen om den kommande första kontakten med er. De händelser som krävs för att föra detta framåt manifesteras nu. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

måndag 18 november 2013

12.11.2013


Sheldan Nidle

12.11.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (På Sirius språk "Var tillfreds!") Många händelser går samman så att verkligt spännande saker kan manifesteras. De två viktigaste sakerna är den nya regeringen och välståndsleveranserna. Vi arbetar hårt för att åstadkomma dessa förändringar. De som är ansvariga för dessa projekt inser att det nuvarande tillståndet hos alla era globala samhällen och den närliggande kollapsen av ert globala finansiella system inte längre kan tolereras. Excesserna hos världens största banker kvarstår fortfarande. De har till och med överträffat de händelser som ledde fram till den finansiella kollapsen 2008. Dessutom omfattar nu de korrupta områdena i princip samtliga aktie-och råvarumarknader. Omfattande "price fixing” är så vanlig och graden av oärligt förtjänade vinster så massiv att något mycket drastiskt behöver göras. Våra allierade på Jorden vet vad som nu måste ske. Det är dags att "slå till med släggan" och få ett snabbt slut på dessa olagliga manipulationer. Det är även dags för en stor omfördelning av rikedomar i den här världen. Saker som fördröjts länge nog måste nu ske.

Vi har samtalat med er om den viktiga innebörden av "rätt gudomlig tid." Enligt vår uppfattning har den tiden kommit. Inte bara försöker de mörka ivrigt att upptäcka alla sätt för att berika sig själva, utan era regeringar är även i maskopi med många av dem! Graden av global misskötsel och girighet har nu nått ”all time high”. Dessa mörka medkonspiratörer känner på något sätt att de under sina sista dagar måste slå rekord i ren arrogans och otroliga projekt för att behålla makten. Graden av global kriminell verksamhet har verkligen nått sin höjdpunkt. Det är därför som vi har berättat för våra allierade på Jorden att ögonblicket för handling är inne. Ni lider alla i onödan. Den konstanta dagliga smärtan och ångesten som ni uthärdar kräver ett omedelbart upphörande. Ett massivt ingripande för er räkning är nödvändigt. Vi fortsätter därför att be om detta. Detta är redo att ske och vi har för avsikt att tvinga era medmänniskor att göra det så snabbt som möjligt!

Omfattningen på de förberedelser som krävs för att ersätta det nuvarande styret och införa ett nytt globalt finansiellt system har varit en lång och mödosam operation. Den mörka kabalen bekämpade oss när vi började samla ihop de delar som kommer att bli det nya finansiella systemet. Våra jordallierade hjälpte till att få fram de juridiska framgångar som behövs. Vi hjälpte till att säkra de dolda guldreserverna som är den aktuella ryggraden i ett nytt monetärt system. För närvarande slutför vi de procedurer som krävs för en snabb och smidig regeringsövergång. Kort sagt, den mörka kabalen har övervunnits. Det vi önskar är att allt detta omsorgsfulla och resursfyllda arbete ska manifestera början på er nya verklighet. Under tretton årtusenden, har ni sett generation efter generation misslyckas med att bryta sig fria från det ok av förtryck och slaveri som anstiftats av det mörka. Detta förtryck måste nu omvandlas till er frihet, ert välstånd och er personliga suveränitet. Dessa saker är vårt högsta mål för er!

Både fullt medvetande och ett avslöjande (disclosure) måste ske. Ni befinner er vid en punkt i tiden där ni ska växa i medvetande och acceptera en ny verklighet fylld av Ljus. Sedan mitten av oktober har händelser inträffat som kommer att underlätta dessa höga mål. Vi driver på för att låta dessa saker manifesteras som våra jordallierade förfogar över. Som vi sagt tidigare har ni tvingats acceptera alla de fortsatta missförhållanden och lögner som den mörka kabalen och dess allierade affärsbolag har placerat i er väg. Detta är inte längre acceptabelt. Det finns faktiskt en stark underjordisk revolutionär rörelse som växer, som det mörka hoppas få samarbeta med så att man kan fortsätta sin tid vid makten. Därför är det ännu viktigare att den nuvarande Ljus-sponsrade, icke våldsamma, förändringen manifesteras. Vi har infiltrerat denna våldsamma rörelse, liksom det mörka har gjort. Vi vill undvika den här våldsamma revolutionen. Det är dags att manifestera en ny verklighet!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en del information som berör det aktuella tillståndet hos detta klot. Just nu slutför olika medlemmar av våra hemliga, heliga sällskap händelser som kommer att leda till manifestationen av en ny regeringsform och ert välstånd. Under tiden har en särskild kommitté satt igång handlingsprogram för att stoppa den globala korruptionen och göra en generell välfärd möjlig för denna plågade värld. Vi har förbundit oss att avslöja ett antal gudomliga insikter, som kommer att lägga tillrätta olika lögner, desinformation och manipulationer av sanningar som utmärker det grundläggande i den här världens större filosofier. Dessa lektioner är helt enkelt för att bevisa den stora enighet i tänkandet som finns inom kärnan hos de många filosofierna. Vårt heliga arbete kommer att bereda väg för er återgång till fullt medvetande och förbereda inför era möten med era andliga familjer och rymdfamiljer.

Vi är verkligen välsignade av Himlen. De stora administrationer som övervakar oss har beviljat ett antal dispenser, som låter oss belysa ett antal sanningar som först förnekats er av Anunnaki och sedan av den mörka kabalen. En enorm konspiration har hindrat er från att inse naturen hos den ni är och den kollektiva kraft som ni har för att förändra själva karaktären hos den här verkligheten. Vi, tillsammans med valarnas rike, styr den här världen och gör det vi kan för att övervaka alla de ekosystem som finns här. Denna uppgift försvåras genom den mörka kabalens ständiga kränkningar. Därför kommer den tid då man ska ändra på detta och låta Himlens vägar bli vår egna. En ny uppsättning ekosystem kommer att dyka upp i den här världen på Jordens yta så snart medvetandeskiftet är klart.

Detta stora medvetandeskifte kommer att bli det första välsignade steg som återställer Gaia. På så sätt bildas en kedjereaktion som dramatiskt förändrar hela det här solsystemet. Vi har en helig uppgift som innebär att vara välsignade väktare i den här nya världen, och använda våra nyligen återfunna sammankopplingar till det gudomliga för att genomföra en utveckling av den gudomliga planen i den här fysiska sektorn. Denna vår gudomliga uppgift återstår och innebär att övervaka dessa underbara aktiviteter och återupprätta era direkta förbindelser med de styrande administrationerna i Himlen. Vi ska arbeta i detta storslagna Ljus och sprida detta gudomliga Ljus kors och tvärs över hela den här galaxen, Vintergatan. Detta innebär enligt Himlens och den Galaktiska Federationens påbud, att vi kommer att undervisa er om och hjälpa er alla att uppnå fullt medvetande. Vi kommer även att genomföra större rådslag för att hjälpa det fysiska.

Med vårt korta budskap utforskade vi idag det som sker i den här världen. Vi tar emot rapporter både från första kontakt-teamens representanter och de Uppstigna Mästarna. Vi gör detta för att ge er en bättre känsla för hur nära ni alla befinner er de händelser som kommer att förändra den här nuvarande verkligheten. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

05.11.2013


Sheldan Nidle

05.11.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


8 Cauac, 2 Xul, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer nu för att förklara ett antal händelser som sker på ert jordklot. Det mörka förblir i reträtt. Dess hemliga ämbetsmän är redo att kapitulera när man uppmanar dem till det. Våra grupper, våra kontaktpersoner håller på att avsluta en rad privata samtal med diverse ledningsgrupper inom våra allierade på Jorden. Dessa samtal har fastställt ett antal närliggande (recent) datum för att avsluta alla de skeenden som föregår landningen, vilka kommer att tillkännages av den nya regeringen. Samtalen fastställer även datum för slutet på UFO-mörkläggningen och när vi formellt kan sända ut vårt schemalagda informationsprogram till mänskligheten på ytan. Vi är högst angelägna om att avsluta allting som behöver göras innan vi kan möta er. Våra mentorer är redo att börja en speciell samvaro med var och en av er, men detta kräver att vi först ger er ett mindre antal föredrag om vad detta mentorskap handlar om. Dessutom behöver vi i korthet beskriva er historia och hur ni föll ned i begränsat medvetande. Vi är er familj och önskar innerligt påbörja ett sätt att ta er tillbaka till ert tidigare medvetandetillstånd. Dessutom har vi teknologier som kan hjälpa er i den här övergången till en livsstil med fullt medvetande.

Fullt medvetande kommer att öppna upp en kraftigt utvidgad verklighet - en verklighet som ni lätt kommer att kunna höra, lukta, smaka och känna. Denna verklighet omfattar inte bara er normala tredimensionella uppfattning utan även ett antal andra dimensioner. Dessa utökade möjligheter öppnar upp en värld som ni ännu inte helt kan föreställa er! Våra mentorers främsta uppgift är att förbereda er inför det som komma skall. Dessa förberedelser kommer att omfatta ett stort antal "hands-on"- övningar där ni tillfälligt kan uppleva det som skall komma. Dessutom har vi för avsikt att bistå er i den här processen när ni gör besök på våra många moderskepp. Vi har pedagogiska verktyg ombord som kan vara till hjälp i era upplevelser av det ni ska bli. Som en del i denna storslagna uppsättning procedurer kommer vi att presentera er för era kusiner i inre Jorden, invånarna i Agartha. Tiden närmar sig inför slutet på detta stora hemlighållande, det som det mörka länge har dolt för er. Alla planeter och stjärnor är ihåliga. Under Gaias yta finns en annan värld, som alltid har befunnit sig inom det fulla medvetandets sfär. Denna fem-dimensionella verklighet är i själva verket större än ni kan föreställa er.

Det är därför Gaia kommer att expandera när er planet återförenas som en full fem-dimensionell verklighet. Denna utökade värld kommer även att bevittna återkomsten av två månar som till storleken är tre fjärdedelar av er nuvarande "Måne." Dessa två kommer att kretsa omkring 180 grader från varandra. Avlägsnandet av er nuvarande satellit kommer att åtföljas av en rad föreläsningar av oss som förklarar er världs sanna historia. I Ljuset av detta kan ni bättre förstå den invecklade röra som er nuvarande uppsättning filosofiska övertygelser utgör. Dessa är någonting som ni inte behöver behandla som heliga, utan inse att de helt enkelt varit ett medel som använts av era tidigare Anunnaki-mästare för att både lura och manipulera er. Detta kommer att ersättas av sanningen och en känsla för det som verkligen är gudomligt. Era Uppstigna Mästare kommer att ge er en ännu djupare förståelse för vad det innebär att vara både odödliga och fullt medvetna LjusVarelser. Dessa fakta kommer att utgöra en grund som ni kan använda er av för att uppnå en känsla av vem ni verkligen är!

Sann identitet är det som gör allt möjligt, och den kan ge er en inblick i vad Himlen verkligen är, och en insikt om det gudomliga förhållandet mellan de fysiska och andliga världarna. Detta heliga samspel är drivkraften bakom allt vårt samhälleliga handlande. Ni kommer in i en värld fylld med sanning, ritualer och speciellt handlande. Vi är både individer och ett kollektiv. Ni kommer att exakt lära er hur allting är ett, och om de härligheter som omfattar alla verkligheter. Ni kommer hela tiden att kunna rådgöra med era andliga och fysiska guider. Detta är någonting som vi håller heligt. Ni kommer att lära er genom detta och upptäcka hur ni bäst kan samverka. Var och en har ni en unik uppsättning andliga och fysiska relationer. Dessa ligger till grund för er dagliga samverkan inom våra galaktiska samhällen. Din mentor kommer att ge dig en liten "försmak" av detta, och få dig att inse behovet av att förbereda dig inför början på ditt nya liv som framgångsrikt galaktisk väsen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er och bär med oss mycket välsignade nyheter! Ni är mycket nära de förändringar som äntligen ska göra er fria. Våra medarbetare och de som hjälper dem att skapa det nya finansiella systemet har uppnått en grundläggande rad överenskommelser. Dessa välsignade personer fastställde den slutgiltiga uppsättningen datum för manifestationen av era heliga välsignelser. Dessutom kom man också överens om det scenario som låter nya regeringar träda till. Följaktligen befinner ni er nu i den sista perioden före slutet på denna mycket mörka och svåra verklighet. Förändringen i valutor, liksom de arresteringar som kommer att ske, är för att förebåda Ljusets framväxt och övergången till ett högre medvetandetillstånd. Vi är mycket glada och gör oss för närvarande redo inför de offentliga lektioner som vi behöver förmedla. Där finner ni mycket kunskap och visdom som ni kan använda för att gå över till denna nya verklighet. Våra storslagna välsignelser går ut till er!

Medan ni tar emot, var alltid medvetna om varför detta händer. Den mörka kabalen håller på att förlora sin rikedom medan ni uppnår er. Gudomlig föresats är på gång. Använd därför dessa medel klokt och tillåt era bröder att njuta frukten av detta nya välstånd. Inse att en ny verklighet håller på att gry och reflektera över era nya förmögenheter. Var redo, när så krävs, att förklara varför ett nytt styre dök upp. Detta kommer drastiskt att förändra era liv på den här världen, och allt är en del av de dekret som är i funktion, dekret som utfärdats i ren Kärlek från Skapelsens högsta regioner. Ni kommer att ta emot budskap inte bara från rymdfamiljer och oss utan även från era andliga familjer. Er isolering kommer formellt att avslutas och ersättas med en stor återförening med allt som omfattar mänskligheten i den här galaxen.

Vi kommer som representanter för Anden och uttrycker Ljuset, det Ljus som ständigt flödar från det högsta! Vi önskar förklara de stora ansvarsområden som kommer att uppstå ur denna stora återförening. Den levande själ som är Gaia önskar innerligt att återvända till sina tidigare härligheter och känner till vilka era framtida uppgifter är. Hon är stolt över er alla och önskar uträtta sin del genom att vara basen för era högst heroiska och storslagna galaktiska samhällen. Mycket kommer att ske när ni har skapat den här nya stjärnnationen. Himlen påbjuder många saker inom detta ansvarsområde, som vi kollektivt tar på oss. Mänsklighetens stora familj väntar sig verkligen stordåd från oss! Vi ska skänka glädje och använda dessa handlingar för att främja Skapelsens utveckling inom hela det fysiska. Vi säger detta och ropar Hosianna till allas vår Skapare, vår Herre!

Idag fortsatte vi med våra budskap. Som ni kan se är vi mycket nära det vi alla önskar. Det är dags för alla att i förtjusning acceptera denna nya verklighet och till fullo förstå vad som förväntas av oss. Denna storslagna återförening närmar sig. Vara beredda att acceptera allt som detta innebär! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

fredag 1 november 2013

29.10.2013


Sheldan Nidle

29.10.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


1 Eb, 15 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka med goda nyheter! Det mörkas sista trogna hantlangare befinner sig nu i ett speciellt toppmöte med Ljusets anhängare. De arroganta och en gång så allsmäktiga förhandlar om de slutgiltiga villkoren för sin globala kapitulation. Den mörka kabalen har redan berövats det mesta av sin rikedom och Ljuset kommer att omvandla deras gamla regimer. De avtal som uppnås under toppmötet kommer att leda till en slutgiltig tidtabell för skapandet av en ny värld – en värld som är fri, välmående och som tillåter varje person att vara verkligt suverän. Överenskommelserna kommer även att i detalj redogöra för hur ledarna för de nuvarande "de facto" -regeringarna kommer att avgå. Den nya ledningen kommer att sätta igång en rad speciella rättsliga processer för att förklara varför olika händelser i det förflutna skedde och hur andra händelser skapat en ny verklighet för mänskligheten. Detta kommer att hjälpa er att bättre förstå orsakerna bakom dagens händelser.

Den nya ledningen kommer att avslöja UFO-mörkläggningen, och det kommer att bli en fullständig förändring i hur mänskligheten ser på universum. Vid den punkten kan invånarna i Agartha och vi visa oss och vända oss till folkmassan. Tillkännagivanden kommer kraftigt att förändra era ekonomiska framtidsutsikter och er syn på den här världen och på mänskligheten. Plötsligt kommer ni att njuta av en stor "fröjdetid" och inse att en helt ny gren av mänskligheten har lagts till er verklighet. Ni kommer att finna att ni är en del av en stor folkvandring ut över rymden vilket tidigare dolts för er. Även om det kanske chockar er, kommer de Uppstigna Mästarna att ge er ett antal speciella lektioner, så att ni kan förstå hur er forntida historia och filosofi förändrades av det mörka för att kontrollera och manipulera er. Vår del i detta är att stödja dem som kommer att göra dessa stora förändringar möjliga.

Er värld placeras i en kokong av de traditionella medierna, vilka har förmågan att väva nät av osanningar som kan synas verkliga. Det mörka har länge använt sig av de här metoderna för att kontrollera er, men en stor förändring är på gång. Det mörka kan inte längre hålla igång sin verksamhet. Dess makt glider dem ur händerna allteftersom det förlorar full äganderätt över ett antal finansiella instrument som utgjort grunden för dess makt. Dessa förluster har ökat dagligen och det mörka tvingades till slut att bokstavligen idka byteshandel för sina liv. Som vi sagt tidigare fastställer förhandlingar villkoren för deras kapitulation, och en välvillig militär kommer att hjälpa våra allierade att genomdriva avtalen. Det lagliga systemet innehåller även dem som verkligen har hjälpt till i denna mycket osannolika förändring, och vi är glada över att se detta. Dessa förändringar är bara den formella starten på en process som inom kort kommer att ta er till fullt medvetande. De som kommer att ha makten i detta nya styre är redo och befinner sig på en säker plats.

Invånarna i Agartha arbetar för att se till att våra allierade till fullo förstår hur detta maktskifte skall ske. I själva verket håller vi på att upphäva det som så tragiskt inträffade när ni gled in i begränsat medvetande. I denna heliga stund kommer ni att återta allt som ni har förlorat. Eftersom den här operationen är komplicerad måste vi exakt följa Himlens dekret i dessa kritiska frågor! De Uppstigna Mästarna har varit mycket hjälpsamma med att ge oss den visdom som krävs för att göra detta på rätt sätt. Denna gudomliga kunskap finns i själva kärnan i det som nu sker. De kommande händelserna kommer att avslöja de villovägar som lagts ut av era viktigaste media och starta en process så att ni kan minnas de gamla sanningar som fört oss till er värld. Den historia som ska avslöjas av invånarna i Agartha kommer ytterligare att hjälpa er komma ihåg era gamla rötter. Det mörkas långa förtrollning kommer till slut att avbrytas och en ny epok för mänskligheten kommer att födas!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi träder nu fram inför er och för med oss intressanta nyheter. För närvarande äger ett antal speciella möten rum som kommer att upprätta en slutgiltig tidtabell för övergången till ny tillfällig regeringsform. Detta nya styre ska sitta som ordförande vid de rättegångar som kommer att avsätta dem som länge fungerat som den hemliga makten bakom de olika de facto-regimer som under århundraden regerat över er värld. De kommer även att fastställa de regler och förfaringssätt som kommer att antas av era nyvalda lagliga regeringar runtom på Jorden. Dessa Ljusets instrument ska omvandla alla uppfattningar om sättet på hur dessa regeringar ska fungera. Detta kräver att var och en av er tar fullt ansvar och noga övervakar hur de använder de befogenheter som getts till dem. Ni har välsignats med Himlens heliga dekret. Använd det som getts till er mycket klokt!

Omvandlingen av er värld kommer att ge er välstånd och en chans att bättre förstå er på naturen hos den ni verkligen är, och möjligheten att bli fullt medvetna LjusVarelser. Detta är ingen småsak, utan snarare ett stort steg vilket är er födslorätt. Njut av den resa som ligger framför oss. Mycket krävs av er och däri ligger ett stort ansvar - att förändra Gaias yta genom att vända hennes mark, vatten och luft tillbaka till sitt tidigare ursprungliga skick. Detta är ett stort åtagande. Vi ska inom kort påbörja en rad gudomliga samtal med er för att avslöja "de gamlas hemligheter", vilka först gavs till var och en av oss när vi flyttade från begränsat till fullt medvetande. Denna "Upplysning" är ert öde! Acceptera den med glädje och var totalt redo att tillämpa den!

Tillsammans ska vi, de Varelser som lever på denna högst underbara glob, ta vår vackra gudinna (Gaia) och omvandla henne tillbaka till den livsform som hon mest tycker om. Vi behöver människor från den här världen för att sprida ut oss till andra vattenvärldar, så att dessa med hjälp från Elohim kan förvandlas till de underbara skapelser de en gång var. Ta in det ni ser och gör som fullt medvetna Varelser det rätta för var och en av dem. Vi har som era gudomliga handledare för avsikt att hjälpa er utföra era olika arbetsuppgifter. Ni är en mycket speciell grupp människor och tillsammans kommer vi att bilda en unik stjärnnation. Eftersom det gångna årtusendet inte har behandlat oss väl, ska vi förändra detta tidigare övergrepp och fullfölja vårt magnifika öde. Himlen och den Galaktiska Federationen står redo att hjälpa oss. Inte desto mindre är det våra egna förmågor som kommer att säkerställa vår mest storslagna framgång!

Idag samtalade vi om det som har hänt runt om på den här globen. Många händelser pågår, vilka till slut kommer att ge er ett sätt att omvandla den här mörka världen till Ljus. Vi ber helt enkelt att ni tar till er den här informationen och använder den för att få ett bättre perspektiv på det som nu händer både er och de samhällen som utgör den här verkligheten! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

22.10.2013


Sheldan Nidle

22.10.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


7 Chicchan, 8 Tzec, 10 Caban

Dratzo!! Mycket har hänt sedan vi senast hörde av oss. Ett antal överenskommelser finns på plats och en tidsplan för nästa uppsättning förtäckta händelser är klar. Vi är glada över att dessa saker går framåt, och det är viktigt att också ett antal andra händelser nu inträffar. För närvarande följer man det schema man kommit överens om. Även om dessa saker inte kan beskrivas för er i detalj, så är de olika mörka regeringarna på väg ut. Tills den nuvarande situationen är löst kan vi inte ge er någon information om vad som ska hända härnäst, men de aktuella leveranserna av flera välståndsfonder ligger mycket nära. Den nuvarande situationen är mycket flytande och kräver en viss grad av stabilitet innan saker och ting kan gå vidare. Vi övervakar detta noga och har för avsikt att hjälpa till när det är lämpligt. Under tiden hjälper vi till med en rad arresteringar och återkrav av fonder. Den mörka kabalen kan inte tillåtas att stanna kvar vid makten utan att de vet att de är ingående bevakade och kontrollerade. Dessa arroganta personer vet om att deras tid håller på att ta slut och att en ny epok är redo att ta vid!

Allteftersom alla dessa olika åtgärder utspelas, är det viktigt för er att inse att de förändringar som genomförs av Himlen har accelererat. Era chakran i huvudet behöver förberedas. Er nacke och era övre chakran i kroppen kräver en omfattande uppsättning justeringar. Våra medicinska team har rapporterat att dessa fysiska förändringar nu är igång. Därför upplever en del av er olika grader av yrsel, ökande anfall av glömska eller till och med en tillfällig förlust av ordförråd. Tillsammans med dessa symptom finns tillfälligt suddig syn, i många fall följd av huvudvärk. Nacksmärtor och värk i axlarna har även beskrivits. Kort sagt, överkroppen och huvudet är utsatta för ett antal uppgraderingar. De saker som vi just har beskrivit är bara symptom på det som nu sker med er. Närmaste områden för uppmärksamhet är de som påverkas mest av de energier som kommer till er från er silversträng. Dessa energier bär på en himmelsk information, som används av er kropps väktare för att upprätthålla era fysiska essenser.

Allteftersom era fysiska essenser gudomligt justeras, börjar ni uppleva högre och högre fysiska vibrationer. Detta låter ert nuvarande medvetande gå upp i varv. Således får ni mera livliga drömmar och känner nivån av förväntningar öka allteftersom ni ansluter er till de livsenergier som omger er vackra levande värld. Gaia känner också denna förändring. Hon påskyndar många av de inledande fenomen som hänger samman med att hennes yta återvänder till sitt tidigare ursprungliga skick. Denna stigande nivå av förändring kan kännas inom alla hennes ekosystem. Varje grupp naturväsen (elementals) som tilldelats en djurart underlättar hur djuren reagerar på Gaias påverkan. Livet på er yta genomgår en rad påfrestningar som anstränger den övergripande karaktären hos dessa olika ekosystem. De här påfrestningarna kommer att underlättas när mänskligheten lämnat inför sin storslagna omvandling i Inre Jordens värld. Tiden för dessa stora förändringar ligger inte särskilt långt borta. En gudomlig tidsram är definitivt på plats.

Vi samordnar oss med såväl våra allierade på Jorden som med våra kontaktpersoner i Agartha för att förbereda den här planeten för en högst storslagen förändring. En rad viktiga tillkännagivanden kommer att sätta igång en verksamhet som slungar er nuvarande verklighet in i en ny epok. Ni befinner er i en speciell tid. Kort sagt, saker kommer att ske som kraftigt förändrar det ni nu ser på som något permanent. Dessa förändringar kommer att innebära slutet på den sekretess som förnekade er kunskapen om oss och gömde undan en stor mängd hemmagjord teknologi. Våra tillkännagivanden kommer inte bara att omfatta en medvetenhet om det som ni kommer att lära er, utan även ett fullständigt avslöjande om det vi har att erbjuda. Ni behöver förstå den enorma omfattningen av det som det mörka dolt för er. Dessutom behöver ni få ett grepp om det som väntar var och en av er. Fullt medvetande är en storslagen gåva som Himlen är redo att skänka er. Detta ger er en högst fantastisk möjlighet, eftersom ni äntligen kommer att återförenas med både era andliga familjer och era rymdfamiljer.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje och känner oss välsignade av Himlen över att kunna förklara några viktiga frågor för er nu! Till att börja med, låt oss i korthet tala om den gudomliga tidpunkten för er Uppstigning (Ascension). Vi var de som höll ett så storslaget moraliskt fokus så att var och en av oss fick speciell dispens att uppnå det fulla medvetandets gåva under några få livstider. Vi har bokstavligen "återvänt till skolan" och blivit undervisade om hur vi ska övervaka och vägleda mänskligheten. Detta stora ansvar är något som vi var och en under århundraden och årtusenden har omhuldat medan vi lett er till själva randen för er uppstigning under den här livstiden. Inom kort sker händelser som åstadkommer en övergång mellan den här tiden och den, där Himlens Ljus verkligen kan lysa klart. Ta vara på den här dyrbara tiden och ägna er åt de förändringar som behövs. Vi har för avsikt att ge er instruktioner som underlättar för er i detta viktiga ämne!

De välsignade världarna äger en visdom som går långt utöver den här verklighetens tankar. Det är mycket viktigt att släppa de saker som binder dig till den här världen. Se inåt och låt alla dina rädslor sjunka undan och lämna ditt sinne. Det som blir kvar är en direkt anslutning till din "JAG ÄR-Närvaro". Lär dig tala med ditt sanna jag – den som du egentligen är. Det är modigt och klokt att leva inom de moraliska sanningar som Himlen gett oss. Lär dig att förkroppsliga det du lär dig. Bli en som kan fokusera inom den här visdomen och manifestera det du verkligen önskar. När du gör detta höjer du dina livsvibrationer och omspänner den du är. Den här världen uppmuntrar ofta inte genom skola, arbete och olika trosuppfattningar ett sådant fokus, vilket ofta strider mot de uppfattningar som du så orubbligt förvärvar. I det här Ljuset är ni fria, och snart ska detta bli den här verklighetens väg!

Var alltid uppmärksam på det du är på väg att bli. Fokusering på avsikten är avgörande för det du gör. Med våra välsignelser ställer ni in er själva för ett liv i fullt medvetande. Du ska bli en Ängel på det här fysiska planet och plikttroget tjäna Skaparens underbara Ljus! Många själar är fångade i omständigheter som kräver era välsignelser, ert tjänande och er visdom. Ni kommer att använda era gudomliga talanger för att hela, för att uppmuntra och för att visa riktningen för dem som befinner sig under er handledning. Denna heliga samverkan kräver en viss grad utbildning och erfarenhet. Ni kommer att bli en högst magnifik grupp fysiska Änglar. Därför förväntar sig Himlen mycket av er. Vi kommer för att undervisa, för att vägleda och för att förbereda er inför de stora uppdrag som ges till er av era himmelska administratörer! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med våra budskap! Tiden närmar sig för en stor förändring i den här verkligheten. Det är dags att omvandla smärta och lidande till glädje, fred och välstånd! Den mörka kabalen har haft tid att elegant ändra sig men misslyckats. En ny dag gryr som för in en behagfull epok för mänskligheten! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure