Followers

Google+ Followers

fredag 22 mars 2013

19.03.2013

Sheldan Nidle

19.03.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/11 Lamat, 16 Ceh, 9 Eb
Dratzo! Vi kommer tillbaka! Er värld fortsätter att balansera på gränsen till en ny värld. Det mörkas hantlangare är mycket medvetna om hur nära er verklighet är en mycket betydande omvandling. Vi övervakar flera händelser som håller på att iscensättas av de mörka i ett försök att på något sätt förändra sitt hotande öde. Anunnakis "barn" har styrt era liv med en hand, som inte utmanats under nästan tretton tusen år, men denna långvariga otrevliga situation närmar sig nu sitt slut. Hittills har de alltid hittat ett sätt att fly undan allvarliga och obehagliga situationer och de hoppas fortfarande att på något sätt kunna omforma sin nuvarande situation. Vi har nyheter till er, ni arroganta mörka: ”Den här gången kommer det ni har planerat inte att rädda er. Vi övervakar era senaste klumpiga försök att iscensätta händelser som syftar till att sätta igång konflikter på bred front. Den här gången, ni mörka, kommer ni inte att tillåtas skaka om världen. Våra heliga allierade intar nu positioner som effektivt kan begränsa det ni planerar. Vi har även skapat ett nätverk som kan ingripa mot er när så krävs. Tiden för ert förutbestämda avlägsnande från makten närmar sig snabbt!"

”Himlen har påbjudit er framtid och vår uppgift är att utföra dessa heliga beslut när våra himmelska rådgivare ger signal om att göra det. När Atlantis föll i sin glödande och blöta grav, dök Anunnaki upp och fick en särskild dispens från Himlen, och som vi ofta har påmint er om så har denna dispens en förutbestämd tidsgräns. Detta nådefyllda ögonblick för ert uttåg är här. Inom kort ska en underbar händelse äga rum! Detta Ljus tillåter oss att komma och säkrar en stor seger inte bara för Ljuset utan även för de tålmodiga människor som lever på ytan av denna heliga glob. Er mörka och fruktansvärda teknologi kan inte längre förhindra det oundvikliga. Denna levande värld, och faktiskt hela det här solsystemet, är i akut behov av en rad genomgripande förändringar som kommer att utgöra en mycket passande inledning till uppstigningen (ascension) till en ny femdimensionell verklighet. Vår specifika uppgift är att underlätta dessa förändringar och avlägsna er från makten. Detta har vi för avsikt att göra helt och fullt. Vi inväntar förebuden för denna nya verklighet, och sedan kommer en grundlig redovisning att göras om det gamla utgående paradigmet och om dem som varit dess förövare."

"Den här vänteperioden närmar sig snabbt sitt slut. Ni vet om detta, och ändå fortsätter ni stappla omkring och tvinga era vilseledda allianser att göra motstånd mot det oundvikliga, - tiden för avlägsnandet av era personliga strategier. Våra allierade är sysselsatta med att lägga till namn till de redan långa listorna över häktade. De särskilda domstolar, som sammankallats för att utföra era rättegångar, är på plats och deras förteckningar över domslut väntar på att tillkännages. De heliga händelser som Himlen talat om håller på att ske och bygger nu upp sig till ett högst fantastiskt crescendo! Avslutningen på er galna regeringstid är nära och den heliga "klockan" tickar oundvikligen mot förändring. Ovanför er, ni mörka, ligger en stor flotta som garanterar ert förutbestämda slut, så tro inte ens för en minut att den lilla aktivitet ni har kvar till ert förfogande på något sätt kan förhindra denna gudomliga vändning i skeendet! Samtidigt angriper ni atmosfären och förändrar drastiskt karaktären på Gaias ekosystem. Dessa era handlingar bekräftar ytterligare behovet av att ni avgår och att ni avgår nu.”

Huvudrådet inom Den Galaktiska Federationen sammankallade oss för över två decennier sedan för att förbereda oss att genomföra det Himlen nu befaller oss att göra, nämligen en masslandning av vår personal på Gaias heliga stränder. De mörka kryper ihop vid blotta tanken på den här möjligheten. Men inte desto mindre är detta ögonblick nästan här. Efter otaliga övningar och massor med justeringar och anpassningar står vi helt redo att komma och besöka er i massor. Den här missionen har genomgått många inkarnationer, och vi är redo att ge våra älskade syskon i den här världen en stor gåva: den sista sträckan av en nu helt öppen autostrada till fullt medvetande för dem som lever i världen på Gaias yta. Var och en av er är förutbestämd att än en gång få uppleva det fulla medvetandets glädje. Även det mörkas mest stockkonservativa hantlangare kommer så småningom att återanknytas till detta ytterst underbara Varatillstånd! Detta är ett verkligt planetomfattande skifte! Ert solsystem och var och en av er ska bli medlemmar i denna nya stjärn-nation. Sedan kan ni återförenas med er familj i Agartha och återbörda er vackra, enade hemvärld till Ljuset!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer med Glädje i våra Hjärtan och ett starkt lysande Ljus för att vägleda oss! Våra Stora Administratörer i Himlen informerar oss om att en mycket gynnsam tid är nära! Himlarna börjar röra på sig på ett sätt som återspeglar den Högste Skaparens heliga avsikter. Detta innebär att den här tiden befinner sig på tröskeln till förändringarna. Om du rådfrågar ditt hjärta, så förnimmer du att något verkligen enormt till sin omfattning håller på att ske. Himlarna är en vidsträckt interdimensionell värld. I de vibrationsmässigt lägre världarna börjar Himlen utforma en fysisk aspekt som, allteftersom den sänker sig, blir fysisk. Vi förflyttar nu en aspekt av det fysiska uppåt, och återformar i efterhand hur det fysiska ska utvecklas. Allteftersom den här operationen fortskrider, kan vi hävda vår välsignade nåd och därmed fungera som en ställföreträdande gudomlig medskapare för det fysiska i allmänhet.                                                                                                                                                                                                       

Vi har ett syfte med att nämna detta: Ni behöver inse att det som händer här inte bara är några "blinkar i natten". Utvecklingen här har ett högt andligt och fysiskt syfte. Ni återförs till ert naturliga tillstånd med fullt medvetande så att ni på rätt sätt kan hjälpa oss i ett mycket speciellt och heligt tjänande. Detta är den tid då er surt förvärvade visdom kan komma till god användning vid omformningen av det fysiska och som hjälp i dess utveckling. Detta framtida uppdrag förutsåg Himlen redan på den tiden när hon tillät det mörka utföra en rad drastiska utspädningar av ert medvetande. Detta förklarar varför nuvarande tider är så viktiga. Detta handlar inte bara om att få tillbaka era ursprungliga förmågor, utan som en följd av den visdom ni samlat under er långa vistelse i mörkrets skugg-riken kan ni förbättra dem mycket. Denna smärtsamma begränsning som ni så tappert uthärdat ska nu ge stor utdelning under transformationen av det fysiska i framtiden.

Den här processen med inre och yttre förändring är anledningen till att denna stora samling själar som ni utgör hade tilldelats denna speciella dispens. Ni är en mycket lovande brokig grupp andlig energi. Ni är i själva verket gräddan av mänskligheten! Den tid ni tillbringat på Gaia har varit för att förbereda er, för att först ta hand om en av de heligaste varelserna inom det fysiska. Ur denna grupp kom vi, era Uppstigna Mästare, och nu inom kort, var och en av er. Dessutom finns helgedomen, riket Agartha. Så snart vi alla är förenade ska vi med våra heliga himmelska Administratörers nåd genomföra ett underbart uppdrag för hela det fysiska. Det anstår er att tänka storslaget och utnyttja era gudomliga egenskaper; tålamod och mod. Håll er lugna och uppfatta det som redan håller på att växa fram runt omkring er, och hjälp till att skapa denna mest utsökta gåva från Skaparen: fullt medvetande. Vi kommer att finnas där för att vägleda er till ert öde. Halleluja! Halleluja!

Idag talade vi om hur er värld ska omvandlas. Mycket sker som mycket snart kommer att förändra världen som ni känner till den. Den mörka tiden med överhöghet är nästan över och Ljusets tid ska nu manifesteras omkring er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

söndag 17 mars 2013

12.03.2013

Sheldan Nidle

12.03.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/4 Imix, 9 Ceh, 9 Eb
Selamat Jarin! Vi kommer med fler nyheter! För närvarande är vissa händelser på gång i Himlen. När de är avslutade kommer dessa för alla berörda att tyda på att ögonblicket för en stor omvandling av er verklighet har kommit! I detta läge ska den Galaktiska Federationen övervaka den lagliga överlåtelsen av ert regerande till våra heliga hemliga allierade. Vi ser med glädje fram mot det som blir ett speciellt ögonblick för er alla. Den mörka kabalen och dess till synes oändliga och allestädes närvarande anhängare kommer då att vara borta. I deras kölvatten kommer en rad tillkännagivanden och den globala leveransen av ett stort välstånd. Det är detta välstånd, i kombination med ett nytt och rättvist monetärt och finansiellt system som förändrar er värld för alltid! Dessa förändringar kommer att lagstadga ett mer öppet förfaringssätt, vilket gör ett formellt avslöjande av vår närvaro (disclosure) möjlig. Detta skapar förutsättningarna för den sista delen av er resa tillbaka till fullt medvetande. Vid denna punkt kan invånarna i Agartha och våra andra allierade arbeta med Moder Jord för att återförena hennes yttre och inre världar, och på så sätt skapa den förenade värld som ska bli er sanna, framtida verklighet.

I denna nya värld kommer ni att vara fria att lära er en hel del Sanningar som antingen förvrängts eller helt förvägrats er under eonerna. Dessa fakta kommer att utgöra grunden för ert nya övergångssamhälle. Ni kommer att börja lära er om ert sanna utomjordiska ursprung och återigen börja knyta kontakt med era rymdfamiljer och era andliga familjer. Tänk på att du representerar både ett samhälle från din hemvärld bland stjärnorna, liksom även ett heligt himmelskt ursprung. Varje del av Himlen omfattar Administrationer som består av dessa härstamningar. Ni har alla släktband med dessa släktled, och Himlen och vi finns här för att hjälpa dig att komma ihåg vem du verkligen är. Den exakta innebörden av begreppet "vem du verkligen är" kommer att avslöjas när du är tillbaka i fullt medvetande igen. Mentorerna, som var och en av er redan tilldelats, funderar noga ut hur man bäst ska få er att förstå konsekvenserna av detta. Vid den här tidpunkten är ni fortfarande omedvetna om i vilken utsträckning var och en av er har varit under kärleksfull granskning och studie av era himmelska beskyddare. Alla dessa saker väntar på er uppmärksamhet så snart ni återvänder till fullt medvetande.

Allteftersom sanningen om vem ni är börjar få grepp om er blir ni allt bättre på att förstå hur man kan lösa en del av Moder Jords svårigheter. Ni börjar tydligt inse hur viktigt det är att förändra själva karaktären hos de samhällen ni lever i, och därmed blir behovet att drastiskt reformera plundringen av miljön mycket mer angelägen. Detta kastar er in i en kamp för att stödja Jordens ekosystem, samtidigt som ni kraftigt reviderar de grundläggande principerna hos era vetenskaper och de förmodade tidslinjerna inom er kända historia. Detta kräver en klarögd granskning om hur era vetenskapliga principer och er historias accepterade ursprung kom till. Resultaten av era "revisionssträvanden” kommer faktiskt att etablera en helt annorlunda grund för era nya samhällen! Utsikterna inför denna kommande enorma omvandling har under årtionden gjort det mörka förskräckt, och ändå skulle detta uppvällande medvetande aldrig få förnekas! Medvetanderörelsen har skapat allianser som är alltför starka för att lätt förstöras av det mörkas högsta maktstrukturer. Och det är inte utan att de har försökt!

Ett av syftena med dessa olika förändringar är att hjälpa er att återupprätta er relation med er familj i Inre Jorden och ge er möjligheter att välkomna era andliga familjer och rymdfamiljer. Varje tradition som existerar i hela den här galaxen kräver en speciell hälsningsceremoni för att välkomna er "tillbaka in i fållan." En del av dessa kan vara komplicerade, och det är vår uppgift att hjälpa er i dessa etikettsregler. Var och en av er ska på ett eller annat sätt delta i denna komplexa och innehållsrika ceremoni. Det är därför vår ursprungliga titel för vår första kontakt med er var "Välkommen hem"- uppdraget, och vi ser fram emot det ögonblick då vi verkligen välkomnar er tillbaka som fullvärdig medlem av denna Galaktiska Federation. Det är ett gudomligt ögonblick som vi väntar på i glädje! Och allteftersom vi närmar oss tiden för offentliggörandet (disclosure), fylls vi med glädje, för vi vet att vi inom kort kommer att landa och påbörja den sista sträckan av er heliga resa till fullt medvetande, och då med oss vid er sida som era alltid kärleksfulla mentorer.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi återkommer med flera Goda Nyheter! Er värld rör sig snabbt mot punkten för att manifestera ett nytt regeringssätt och dess medföljande välstånd. Skeenden inom Himlarna kommer inom kort att komma till sin fullbordan, och då kommer påbudet att omvandla er glob att utfärdas. Vi ser på detta med stor glädje. Ni kommer att få en mycket välkommen gåva och bli fria från det skuldslaveri som har styrt era liv under generationer. Var och en av oss har använt våra tjänster för att begränsa de globala effekterna av det mörkas skadliga påbud, och äntligen ska dessa fruktansvärda kungörelser bli till noll och intet. Vi kan då använda vår växande visdom för att guida er till en bättre förståelse för Himlens vägar och dess välsignade belöningar till var och en av er. Det är dags för oss att undervisa och förklara många saker för er, som länge förnekats er av era tidigare illvilliga mästare.

Ett av de första ämnena vi vill ta upp är att dödens ständigt lurande skuggor nu kan börja blekna bort från er verklighet. Döden är inget annat än en biprodukt från det begränsade medvetandet. Den har ända från början hållit er i rädsla och leder till ett svårt emotionellt och mentalt sörjande. Den har varit ett ovanligt kraftfullt redskap för de mörka som till fullo har "mjölkat ur" den här situationen! Uppstigningen (Ascension) leder till dess utdrivning från den fysiska kroppen, lättar och lyser upp den fysiska densiteten och återförenar kroppen med dess andliga natur. Den slutliga uppstigningsprocessen är en av de mest krävande och komplexa processer som man kan åta sig, och tar vanligtvis generationer med djup koncentration och ofantliga mängder att minnas. Och ändå är vi ett levande bevis på att det går att göra! Det Himlen emellertid nu erbjuder er är en levande teknologi för att kringgå denna kamp och förvandla er tillbaka till ert naturliga tillstånd på bara tre dagar!

Teknologin innebär en speciell levande maskin, inställd efter varje person, och den övervakas av era mentorer från era andliga familjer och rymdfamiljer. Era kroppars RNA / DNA är för närvarande dåraktigt fastsnärjda med "markörer" vilka förnekar er en enkel omvandling till fullt medvetande, och denna levande maskin är konstruerad för att rätta till detta, och för att upphäva skadan på er ursprungliga genbas som kastade er in i ett begränsat medvetande. Vi kommer att förse er med specifika andliga läror som hjälper er med insikterna för att höja kroppens basala vibrationsmönster och som omvandlar era djupa rädslor till ett tillstånd av glädje, vilket krävs för att justera era mentala, emotionella och andliga kroppar. Den levande maskinen "sparkar" bokstavligen igång ert RNA / DNA, så att ni kan uppnå den där obeskrivliga stunden av Upplysning när ni "slås på" till Verkligheten! Du förändras för alltid eftersom glädje och förståelse flödar genom ditt Väsen! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att informera er om det som i glädje väntar er. En stor förändring manifesteras ovanför er och runt omkring er, som ska knuffa det mörka och dess otaliga gunstlingar från deras orättmätiga upphöjda platser. Ni står inför en verkligt underbar händelse: uppkomsten av en ny verklighet som bygger på Sanning, Frihet och Välstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

fredag 8 mars 2013

05.03.2013

Sheldan Nidle

05.03.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/10 Ix, 2 Ceh, 9 Eb
Dratzo! Vi återkommer för att tala med er! En stor gudomlig händelse kommer inom kort att ske i era himlar. Denna händelse är den sista i en serie fenomen som signalerar slutet på en helig överenskommelse mellan Ljuset och Anunnaki för länge sedan. Den är en del i en gudomlig plan för att förbereda era förfäder likaväl som er inför en återgång till fullt medvetande. I enlighet med detta förser vi de mörka på er värld med dokument som anger att tiden har kommit då vi för er räkning officiellt kan ingripa i er verklighet. Denna rekommendation är helt enkelt för att hjälpa era heliga hemliga sällskap och deras allierade att slutföra ett juridiskt lagligt övertagande av ett antal av era större regeringar. Det här förfarandet leder till utbetalningen av ett världsomfattande överflöd som för närvarande finns undanlagt på många hemliga platser runtom i er värld. Under de senaste månaderna har vi flyttat dessa resurser till platser, där de är både säkra och tillgängliga att använda för att säkra det nya finansiella och monetära systemet. Vi ställer också en mer allmän logistisk säkerhet till förfogande för att den nya ledningen ska kunna sprida fakta om det som sker till länder runtom i er värld.

Den första serien med tillkännagivanden kommer att täcka de olika nya program som förknippas med det som i allmänhet kallas NESARA. Var och en av de åtgärder som genomförs kommer att bli föremål för en mycket landsomfattande diskussion. De kommer att sändas i radio, på TV och Internet, och det är här som vår säkerhetsexpertis blir nödvändig. Det är vårt ansvar att värna om integriteten hos dessa kommunikationskanaler mot all elektronisk inblandning eller störning så att befolkningen ordentligt kan informeras om dessa banbrytande frågor. Vårt bekymmer är främst det faktum att många i er värld har en förutfattad och även illvillig, inställning till allt som hotar deras bräckliga kontroll, deras agenda. I det långa loppet kommer dessa personer att få möjlighet att ändra sin attityd när de väl börjat arbeta med sina personliga mentorer. Vi kan tydligt se hur dessa negativa attityder skulle kunna utvecklas och är därför redo att ta till de nödvändiga tekniska motåtgärderna. Våra roller i den tid som nu ligger omedelbart framför oss är dels att ge tydliga kanaler för kommunikation med regeringen och sedan att förklara för er vad som väntar er under de första dagarna efter att vi landar.

Masslandnings-scenariot är egentligen inget mer eller mindre än det sista steget på er väg tillbaka till fullt medvetande. Du kommer att få möta din egen personliga mentor som helt och fullt känner dig och som även är en sedan länge förlorad vän. Genom att samverka med oss kommer dina medfödda telepatiska förmågor snabbt att återställas. Detta möjliggör en enkel och effektiv dialog mellan oss, som inte hindras av talets missförstånd och oklarheter. Telepati möjliggör en djup öppenhet och förståelse som kan verka lite konstig till en början eftersom den inte tillåter några hemligheter mellan oss. Detta innebär att ni mycket snabbt kommer att vänja er vid oss och vi kommer att berätta allt om vilka vi är, vad vi gör och om våra personliga klan-berättelser. Vi kommer att svara på alla de frågor ni kan ha och ni kommer snabbt att inse att ni kan lita på oss även när det gäller era djupaste bekymmer. Dessa fåtal dagar kan bli den mest uppriktiga och ärliga erfarenheten i ert liv. Er fientligt inställda kulturella miljö har lärt er att skydda er med många lager med sekretess, och telepatin tar er tillbaka till en grad av Enhet, där misstron till stor del kommer att bli ett minne som tillhör det förflutna. Vi kommer att vara som öppna böcker för er, som låter er rädda, defensiva programmering falla bort.

Vi har studerat era vitt skilda kulturer under många år, och fann till en början denna variation skrämmande. Men efter att inbördes ha delat med oss av våra många fynd bland er, kom vi fram till bästa sättet att övervinna de otaliga kulturella barriärerna som ligger i själva hjärtat av era samhällen. Ni har alla utvecklat överlevnadssystem vilka gör att ni kan stå ut med era olika kulturer och religioner, och vårt mål är att först hjälpa er att lägga dessa åt sidan, när de blir onödiga. Vi vet att detta inte är lätt för er. Sedan barndomen har ni finslipat dessa överlevnadsfärdigheter tills de sker helt vanemässigt. Dessa vanor baseras emellertid på separation och vår ankomst ska introducera er för att åter öppna upp inför Enheten. Dessutom är era kulturer, i synnerhet de västerländska, mycket mentalt orienterade och många av er har fått lära sig den hårda vägen att stänga era hjärtan. Vi, å andra sidan, är vana vid att umgås från hjärta till hjärta med varandra och kommunicerar djupt inom de flesta frågor. Vi vet att detta kan bli svårt för er till en början, men vi är övertygade om att när ni känner ert verkliga jag börja dyka upp genom ert kulturella "pansar", så kommer ni att ta till er den här friheten "som en anka dras till vattnet"!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! De som förstår Himlens vägar vet om att det är dags för det mörkas stora utträde tillsammans med dess mängder av gunstlingar. De har styrt den här världen med begränsat medvetande under nästan 13 000 år, och under den här tiden har många Gyllene Tidsåldrar och många konstiga påbud från det mörka markerat den här perioden. Den kommande tiden signalerar slutet på den här epoken. Ni stiger i frekvens, vilket innebär att myndighetskontrollen hos er är över. Den frihet som blir resultatet gör det möjligt för er att ta emot era andliga familjer och era rymdfamiljer med en känsla av glädje, eftersom ni vet att sorgernas långa natt är slut. Överallt blir små glimtar av denna frihet uppenbara. Era sinnen accepterar nu det väsentliga hos friheten, vilket möjliggör att en ny verklighet föds. Det är mitt i denna nya verklighet som fantastiska förändringar formas. Regeringar ska falla och ett nytt välstånd komma till stånd.

Detta är profetians tid då Himlen är allenarådande! Ljuset kommer, och en ny väg föds. Gudomlig nåd har skapat oss och skänkt oss den gudomliga vägen till våra Själar. Var i förundran över vad AEON:s påbud för med sig! Ni ska inte längre förnekas sann kunskap och kommer att få kännedom om de lögner och manipulationer som länge använts av det mörka. Dessa upptäckter kommer att ge er de sanningar som ni länge har sökt. Ni ska välvilligt befrias från klorna på dem vars hybris och dumhet helt kommer att uppenbaras för er. I ljuset av detta kommer ni att gå samman med nya allierade som kommer inifrån denna heliga glob och som Himlen har sänt till er. Vi är de, som genom många livstider har lärt oss göra Uppstigningen, och vår kunskap ska vägleda er under er resas sista del mot det heliga målet att återuppväcka ert fulla medvetande.

Den här processen med fysisk och andlig uppståndelse har man under generationer funderat på med vördnad. Det är verkligen en högst komplex och krävande operation som var och en av oss är kapabel till. Men vid den här punkten i er historia är det som skall ske i stället en unik, mycket speciell, kraftfull kollektiv Uppstigning som Himlen gett sitt bemyndigande till. I detta syfte kommer era rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden att använda en underbar, avancerad teknologi i form av en levande biologisk maskin, som är konstruerad för att omvandla er alla tillbaka till fullt medvetande. Detta kommer att ta tre dagar. Himlen kommer att tona in och övervaka dessa speciella mirakel-apparater och utföra de kalibreringar som är specifika för varje individ. På det här sättet kan en hel mänsklig befolkningsgrupp höjas till ett Ängla-liknande tillstånd som normalt skulle ta många livstider att uppnå. Begrunda väl den gudomliga nåd som gör att vi alla kan återgå till ett mirakulöst tillstånd av Enhet med vår Mäktige Skapare! Hosianna! Hosianna!

Idag såg vi tillbaka på en del detaljer vad gäller er återgång till ett befriat och välmående tillstånd. Vi har även i korthet utforskat den heliga väg som Himlen har skickat ut er på, där ni behagfullt återvänder till fullt medvetande. Mycket ska hända. Underbara händelser väntar i kulisserna och mirakler som arrangerats genom Himlens gudomliga nåd och AEON:s högsta glädje kommer i er väg! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

fredag 1 mars 2013

26.02.2013

Sheldan Nidle

26.02.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/3 Manik, 15 Zac, 9 EbSelamat Balik! Vi kommer idag med en del mycket intressanta nyheter! I ett tillstånd av tunnelseende fortsätter det mörka att desperat försöka komma på något sätt att fördröja det som de vet är oundvikligt. Himlen väntar på att det sista himmelska tecknet ska visa sig och så snart detta fenomen inträffat förväntas vi agera snabbt och svepa bort de mörka hantlangarna till en plats där de inte kan göra mer skada. Vi har inte mycket tid innan detta sker, och därför dubbelkontrollerar vi med våra olika allierade för att se till att det som inom kort ska är redo att genomföras så snabbt som möjligt. Vår samarbetspersonal genomför en snabbcheck och bekräftar att alla grupper är helt förberedda. Faktiskt önskar de flesta av dem att datumet inträffar tidigare än senare, men trots denna frustration visar de olika grupperna inom era större regeringar stort tålamod med det som för dem har varit en mycket lång väntetid. Våra skepp fångar dagligen upp de alltmer desperata rackartyg som det mörka gör runtom på planeten, och därför är vi upptagna med att göra hjälpinsatser för att motverka den skada som dessa missgärningar var avsedda att åstadkomma.

Under tiden är även vår familj i Agartha upptagna med de dagliga justeringar som behövs för att uppdatera alla era Ljuskammare. Så snart som Himlen ger oss grönt ljus är vårt mål att med ett ögonblicks varsel vara redo att överföra er till era vistelseorter med Ljus-kammare i Agartha. Fram tills dess ska flera förberedande aktiviteter utföras av er nya regering. Dessa består av en häpnadsväckande serie tillkännagivanden som följs av införandet av förfaringssätt som ordentligt kommer att skaka om hur er värld styrs. Viktigast av allt, ni kommer att få en formell kungörelse om Disclosure (avslöjandet), vilket gör det möjligt för oss att inleda en rad tillkännagivanden som förbereder er inför våra första-kontakt-landningar. Nu är de sista lugna stunderna på er värld innan de spännande tiderna börjar, eftersom processen att omvandla er värld, vilket omfattar att avsluta en flera decennier lång "UFO"-mörkläggning, verkligen kommer att skaka om er nuvarande verklighet. För närvarande ordnar Himlen resans sista etapp fram till fullt medvetande, vilket för var och en av er kommer att kräva hjälp av en personlig mentor. Denna mentor är någon du helt och fullt kan lita på för att undervisa dig om de otaliga sanningar som strider mot det du fått höra sedan tidig barndom.

En viktig del i er examen till en andlig vuxenålder är att tydligt förstå hur Anunnaki och deras välutbildade hantlangare bedragit er under årtusenden. För att skapa ett kvävande nät av rädsla och hålla er kontrollerade och eftergivna använde de sig av ert dåvarande nya tillstånd som dödlig människa. Den här eftergivenheten tillät dem att i princip otyglat styra över er och förvrida er värld efter eget tycke. Denna mörka konstruktion ska nu få ett slut, och i dess ställe kommer ni för första gången på tretton tusen år att kunna skapa en värld som i hög grad tilltalar er. Men kom ihåg att den bara är en övergångsvärld och under den tiden kommer ni att bli fullt informerade om det som väntar och hur man anpassar sig till fullt medvetande. Det är ett enormt steg! Allteftersom denna tillfälliga värld tar form kommer ni även att ta på er många ansvarsområden. Dessa behöver ni också förberedas inför, eftersom de snabbt förflyttar er till ett upplyst sätt att leva, vilket gör att ni kan uppleva ert väsens sanna natur och få en tydligare förståelse för vart ni är på väg. De tanklösa krokvägarna hos ett begränsat medvetande ska komma till ett högst tilltalande avslut!

Denna höjning till ett mer upphöjt sätt att leva är vad nästa korta period handlar om. Dessutom kommer denna förbättrade miljö att vara mer gynnsam för att ta till er det som vi har att lära er. Era Uppstigna Mästare ska börja med en undervisningsserie som belyser Själens sanna natur och hur den blomstrar när den utsätts för Ljus. Vårt bidrag blir att för er förklara om fullt medvetande, eftersom ni behöver vara mycket klarsynta vad gäller det som ligger framför er. Att bli en fullt medveten Varelse är en glädje som ligger bortom allt ni kan föreställa er för närvarande. Tillsammans kommer de Uppstigna Mästarna och vi att förbereda er inför det här nya livet. Ljuskamrarna är bara pricken över i. Ni är andligt orienterade varelser och vi behöver integrera er fysiska del med era känslomässiga och mentala delar. Det är detta som dessa kamrar gör. Var och en av er kräver unika justeringar av en mycket komplicerad natur. Denna uppgift blir en gemensam ansträngning och sedan ska ni komma under era Uppstigna Mästares ledning. Himlen har utsett dessa till att leda er under er första serie uppdrag för att föra in en varaktig fred i den här galaxen.

Välsignelser! Vi återkommer med goda nyheter! Den stora händelsen i Himlen närmar sig. Detta fenomen är mycket speciellt och dess ankomst utgör början på en ny dag för alla på denna högst gudomliga glob. När denna händelse har gjort sitt är ni fria från det mörkas kvävande smittoämnen. Ni kommer att ha en ny regering, välstånd, och viktigast av allt, ni kommer att ha er frihet. Er nya regering kommer att göra en rad tillkännagivanden som kommer att förändra er värld, och det är då som vi kan börja vårt nya sätt att tjäna mänskligheten. Den nya verklighet som fötts den där dagen kommer att påskynda en omvandling som ska återinföra det heliga i era liv och låter er bevittna en tid med mirakler och underverk. Det är den tid när Änglarna kommer tillbaka och Skaparens röst hörs igen över länderna. Och det är den tid då ni äntligen stiger fram ur er långa minnesförlust och kommer ihåg vem och vad ni verkligen är.

En aspekt av vårt nya tjänande är att lära er om det fysiskas gudomliga natur och låta er komma ihåg all den speciella kunskap som ni glömde när ni förflyttades från fullt till begränsat medvetande. Er behagliga återkomst till ert naturliga tillstånd kommer att firas över hela Himlen och kommer att uppfylla en profetia som gjordes för eoner sedan av den välsignade Ärkeängeln Michael. Den profetian uppgav att en tid av mörker skulle drabba den här världen, och ur detta andliga fängelse skulle ni, genom Himlens storslagna verk, befrias ungefär 13 000 år senare. Den tiden är nu! Nu är befrielsens och glädjens stund! Det mörka och dess hantlangare ska svepas bort och en ny dag ska randas på Jorden. Gläd er, mina Systrar och Bröder! Inom kort ska befrielsens mäktiga horn ljuda. Himlens Ljus skall lysa och de sanna undrens tid ska börja!

Er befrielse markerar början på ett nytt tjänande för alla. Vi har mycket att lära ut till er och ni har mycket att lära. Att bryta sig loss ur den här långa vistelsen i minnesförlust kan innebära en viss smärta för många av er. Full insikt om det man trott på och det man har gjort i dessa uppfattningars namn, kommer sannolikt att orsaka en viss ångest. Följaktligen ska vi, de Uppstigna Mästarna, lyfta fram en stor våg av förlåtelse och nåd, och svepa den över alla Jordens länder och in i skrymslena i alla de hjärtan som lider. Dra in detta helande Ljus i er och låt det försona de fasor som prackats på er av det mörka. Släpp dem sedan med kärlek från ert hjärtas hjärta. Låt ett nytt Ljus av glädje och enhet omsluta er alla. Genom detta mirakel kommer den heliga väg att beträdas som utgör de sista stegen på er resa tillbaka till det underverk som innebär fullt medvetande. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden till er. Vi har nått en speciell punkt där stora mirakler äntligen kan ske. Vi kommer till ett centralt steg under denna långa resa som för oss började då vi fick i uppdrag att förbereda en första masskontakt. Nu kommer glädjen i att faktiskt träda fram och tillsammans med er gå mot era heliga mål! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure