Followers

Google+ Followers

tisdag 14 juni 2011

02.10.2012

Sheldan Nidle

02.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/12 Ahau, 8 Tzotz, 9 Eb 


Dratzo! Vi kommer i dag och vet att väldigt många saker närmar sig den punkt där de kan börja ta form inför era ögon. Våra Hemliga Heliga Sällskap arbetar med hjälp av våra Jordallierade hårt för att slutföra ett brett spektrum av aktiviteter vilka kommer att skapa en ny häpnadsväckande verklighet för er. Vi ser med stor glädje hur alla dessa projekt förverkligas och vet att de är början till det som ska göra Disclosure möjlig! Vi avser att ta tillfället i akt och göra en rad tillkännagivanden för att informera er om den enorma omfattningen hos det som gjorts för att få Moder Jord och mänskligheten till den här punkten. Vi kommer att i detalj beskriva alla de förändringar som ska proklameras av ledarna för de nya caretaker-regeringarna (övergångsregeringarna). Dessa formella uttalanden bildar ramen för införandet av nya teknologier, vilket blir vårt första samarbete med er, och ramen för en grundläggande tidsplan för det som sker strax före och efter våra masslandningar. Vi har justerat innehållet i dessa radio- och TV-sändningar i ljuset av det vi har fått höra från ledarna för era nya regeringar och kommer därför även att modifiera delar i den tidplan som vi kommer att delge er.

Det är viktigt för oss att vårt samarbete redan från början är öppet och tillräckligt flexibelt så att det kan anpassas till de eventuella förändringar i vår tidplan som anses nödvändiga. Vår främsta orsak till att komma hit är att vara era mentorer och använda våra förmågor för att göra er övergång till fullt medvetande så snabb, smidig och begriplig som möjligt. Inom ramen för detta påbud och för vad som är gudomligt möjligt har vi kontinuerligt anpassat vårt uppdrag. Vår förbindelsepersonal förser oss ständigt med ett informationsflöde vad gäller era olika medvetna grupper och deras ständigt föränderliga program. Vi använder sedan dessa data för att utforma och omforma vårt ömsesidiga uppdrag och mål. Vår avsikt är att förflytta er mot fullt medvetande inom den gudomliga plan som inrättats för er värld av Lord Surea och AEON:s rike (den Centrala Rasen). Denna heliga värld är den bakomliggande orsaken till det vi gör. Den gudomliga planen för den här tiden anger slutet på interneringen av Moder Jord och er på grund av det mörka, och innebär er gemensamma återgång till fullt medvetande.

När vi kom hit under ert gregorianska år 1990 var ni strängt kontrollerade av Anunnaki och övervakades direkt av deras hantlangare på planeten. Dessa underhuggare planerade att kränka de villkor som fastställts av Himlen vad gällde deras tillfälliga kontroll över den här verkligheten. Vi underrättades sedan av Himlen att vårt uppdrag här skulle utföras enligt Lord Sureas riktlinjer, och blev även fullt informerade om vad det mörka hade för avsikt att genomföra och hur man planerade utföra det. Enligt detta inrättade vi en kommandocentral på er värld i Agartha och bad invånarna i Agartha att föreslå en optimal handlingsplan. Tillsammans skapade vi ett gemensamt kommando och började samarbeta i ett antal grupper som engagerade sig i att vända den här världen tillbaka till Ljuset. Den komplexa logistiken i denna kombinerade operation förändrades betydligt i och med Freden i Anchara, och sedan dess har vi genomfört en hel del omplaneringar för att hålla uppdraget inom ramen för såväl de gudomliga direktiven som för Ancharafredens följdverkningar på jorden.

Denna flerfaldiga omstrukturering har framgångsrikt fört oss fram till idag. De åtgärder som närmare anges i en rad tecknade avtal är nära att förverkligas, och de sista återstående förberedelserna är fixade. Sambandspersonal inbäddade i grupper på många viktiga platser uppdaterar oss med en stadig ström information som vi använder för att utvärdera det som väntar så snart dessa grupper installerats i övergångsregeringarna. Vi vill arbeta med dem i harmoni och bidra med våra förmågor för att förbereda er värld för dess korta, sista resa till fullt medvetande. Invånarna i Agartha avser också att använda sin egen inbäddade personal för att vägleda de nya ledarna i en högre form att regera och förbereda er alla inför era nya uppgifter. Vår avsikt är att skapa en miljö som uppmuntrar er att glatt utforska den nya spännande värld som Himlen i sin nåd öppnar upp för er. Det är dags för ett mycket stort medvetandesteg in i en ny fantastisk verklighet!

Välsignelser till er alla! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att meddela att en rad välsignade händelser inom kort kommer att manifesteras i den här verkligheten! För länge sedan fick det mörka speciella förhållningsregler inför sin verksamhet i den här världen, vilka innefattade att erkänna när den här reducerade världen skulle vända tillbaka till Ljuset. Dessa förhållningsregler har totalt ignorerats av den mörka kabalen och dess många hantlangare runtom i världen. Detta är anledningen till varför AEON har fört in de sju storslagna Seraferna (Seraphim) från sin fantastiska värld. Dessa Mäktiga Väsen finns här för att leda en transformation av den här världen över till Ljuset, och ställa till rätta alla händelser som på något sätt har försenat manifesteringen av den gudomliga planen för den här världen. I enlighet med detta uppmuntras vi att göra det som behövs för att låta våra medarbetare slutföra de förändringar som flyttar er verklighet ur det skruvstäd som den försatts i av den mörka kabalen. För närvarande iscensätter det mörka en hel mängd påhittade scenarier för att hålla sig fast vid sin krympande makt.

Seraferna håller redan på att lossa detta mörka struptag. Himlens sätt är att först vänta nådigt på dem som valts ut för att lära sig att deras orättfärdiga sätt inte längre håller. Sedan handlar Himlen på ett sådant sätt att den otvetydigt visar att det verkligen är dags för dessa att lägga av med dessa olika "egenheter". Detta görs nu av AEON. Vi har förberett oss för de heliga stötarna och den lättnad som följer därefter. Dessutom agerar många delar av den Galaktiska Federationen tillsammans med dessa ytterst heliga väsen. Stunden är kommen för en ny dag i den här världen. Det stora Sanningens Ljus ska lysa upp denna mörka plats och en mycket behövlig rengöring ska ske! Det är därför våra steg tas med större glädje och med en stigande sång i våra kollektiva Själar. Den här tiden är början på många saker som välkomnar Ljuset till vår nya värld.

När vi nu förbereder oss för denna parad av händelser ber vi i glädje till Himlen och till den gudomliga planen som så kärleksfullt tillåtit den här världen att återigen få uppleva det totala medvetandets fulla glädje. Det Gudomliga tillhandahåller de olika hjälpmedel som kommer att rädda oss från en ondska som bara tillfälligt stod i vår väg. Det är dags att återställa våra energier och återigen känna de känslor som följer med vår återgång till ett heligt tjänande, ett tjänande som en i horden av fysiska Änglar som utvecklar Himlens välsignade härligheter över hela det fysiska. Detta underbara tillstånd är någonting ni inte har upplevt på över tretton tusen år. Er Själ ska nu återgå till sitt naturliga tillstånd, och ni kommer sedan fullt och helt att känna den lycksalighet som den direkta anknytningen till Himlen och er heliga härstamning medför! Var i största Glädje och uppsluppenhet, mina Medsystrar och Medbröder!

Idag fortsatte vi vår serie med meddelanden, vilka syftar till att hjälpa förklara den stora övergången från mörker till Ljus. Denna heliga resa har tagit er igenom flertalet reinkarnationer. Den ena generationen har följt den andra i en imponerande sträng som nu tar er tillbaka till hjärtat av er Själs odödlighet. Var i glädje och redo att ta emot Himlens gåvor! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

onsdag 8 juni 2011

Kära läsare!
Från och med nu kan ni läsa budskapen som vanligen finns på den här bloggen på 
http://www.galacticchannelings.com/svenska/index.html

7 Juni 2011


Sheldan Nidle
7 juni 201111 Etznab, 16 Pax, 7 lk (7 juni 2011)

Dratzo! Vi är tillbaka! Vårt huvudsakliga fokus fortsätter att vara första kontakt, som föregås av fullt avslöjande. Våra samarbetsgrupper är nu upptagna med att ta ombord regeringarna i er värld, och vi har talat om för våra Jordallierade att det är dags att agera. För närvarande hjälper vi dem att få ett mellanstatligt övergångsfördrag undertecknat av mer än 140 nationer, och en speciell arbetsstyrka bestående av juridisk expertis och regeringsgrupper implementerar det här fördraget. För närvarande är dessutom en grupp högt uppsatta diplomater på ett snabbt globalt uppdrag för att lösa eventuella återstående oenigheter vad gäller villkoren i dessa dokument. Vi ämnar använda våra goda kanaler för att övertala och lirka med några inflytelserika oliktänkande om denna överenskommelse, eftersom det är viktigt att er verklighet förvandlas till det bättre, - nu. Avslöjandet (Disclosure) är viktigt. Det förändrar bokstavligt talat allting. Ert globala samhälle är på gränsen till kollaps och hålls igång av en liten privilegierad maktelit. Dessa Varelser håller mot alla odds nätt och jämnt era globala konstruktioner flytande. Vår uppgift är att kringgå detta vansinne och skapa en ny verklighet, som tillåter var och en av er att uppnå sin gudomliga potential.

Avslöjandet är den magiska katalysator som snabbt får den återstående kraften hos den mörka kabalen att vittra bort. Den påtryckning som vi utövar för att få ett Avslöjande till stånd låter våra Jordallierade gå vidare med de reformer som kommer att påbörja en helomvändning i ert samhälle. Tillkännagivanden som behandlar alla dessa ämnen är nära förestående. Vi övervakar även det mörkas många hemliga terrorvapen, eftersom det är avgörande att dessa fruktansvärda anordningar hålls i schack. Detta förhindrar inte att den karma som tidigare förvärvats av ert samhälle fortsätter att manifesteras i form av olika globala katastrofer, vilka ni dagligen kan följa i era nyhetssändningar. Detta är varningar till er från Gaia att bättra er och införa en politik som stödjer Moder Jord och låter bli att skada henne. Denna politik omfattar ett slut på meningslöst krigshets men också att släppa många nya, lämpliga teknologier fria. Vi är som alltid redo att bistå er, nu vid införandet av dessa uppfinningar. De gamla mörka lösningarna i er värld är över! Det är dags att presentera Ljusets möjligheter!

Himlen håller fast vid tidplanen för att förändra er verklighet och förbereda er kropp, sinne och Ande för fullt medvetande. Ett mål är att kontinuerligt höja grundfrekvensen hos er verklighet, vilket har fått som effekt att den nuvarande längden på varje dag omvandlats från de traditionella 24 timmarna till en 14-timmars dag. Detta förklarar den hektiska, pådrivande känslan många av er upplever. När nu er värld går framåt försöker det mörka sätta käppar i hjulet, trots det meningslösa med detta. De Jordallierades legala förberedelser är så gott som klara och fortfarande jagar de mörka förgäves någon form av mirakellösning. Det finns naturligtvis bara ett alternativ öppet för dem: kapitulera. De Uppstigna Mästarna förbereder sina allierade inför genomförandet av de åtgärder som lagts fast i de dokument som undertecknades i Europa även av flera andra större regeringar och som man, om än motvilligt, enats om. Dessa massiva maktöverföringar, tillsammans med en stor omfördelning av välståndet i ert samhälle, är det sista steget innan avslöjandet.

Välsignelser! Vi är de Upphöjda Mästarna! Vi kan rapportera att våra många medarbetare har avslutat de sista godkännandena av de avtal som reglerar vilka som ska ingå i de tillfälliga övergångsregeringarna. Dessa individer förbereder de tillkännagivanden som för alltid kommer att omvandla det sätt som er värld fungerar på. Ett primärt villkor är ett nytt sätt att samarbeta mellan nationer, och som inleds med ett omedelbart återvändande av utländska trupper till sina respektive hemländer. Vi har också för avsikt att visa oss för er och använda det tillfället till att sprida ett budskap om fred, Kärlek och universellt broderskap. Den här gången handlar det enbart om att förvandla det hat och den splittring som nu pinar världen till kärlek och ömsesidig acceptans. Denna blomstrande medkänsla kan lätt förändra det sätt som nationerna förhåller sig till varandra. Vi vill använda denna växande Kärlek och medvetenhet till att omvandla den starka och globala främlingsfientligheten till en medvetenhet som med glädje accepterar våra rymdfamiljer och våra andliga familjer.

Den pågående processen för att manifestera er nya verklighet är nästan klar. Vi flyttar dem som har valt att göra de första tillkännagivandena till säkra platser. På dessa platser finns de kommunikationslänkar som vaktas av våra allierade inom Galaktiska Federationen. Dessa platser valdes av två skäl: för det första, de är helt säkra, vilket är ytterst viktigt eftersom vi helt och fullt räknar med att mörkret ska iscensätta en sista uppsjö attacker för att störa regeringsförändringarna. För det andra, har vi bett att installationen av viktig ny regeringspersonal ska göras omedelbart i samband med de inledande tillkännagivandena. Detta har man kommit överens om och vi repeterar nu de aktuella installationerna. Vi är en smula oroade över ett antal större regeringar, och därför har den Galaktiska Federationen och var och en av oss förberett en del "speciella överraskningar" för de mörka kabalanhängarna och deras regeringshejdukar. Dessa överraskningar kommer att besegra de sista desperata dragen från deras sida.

Att skapa denna nya medvetna verklighet är vad Himlen förväntar sig av oss. Därför vakar vi över er allteftersom era fysiska kroppar förändras uppåt och Gaia förändrar er fysiska verklighet. De tidigare mörka egenheterna i er värld förändras oåterkalleligt och en ny era av Ljus manifesteras nu snabbt. Det mörka kan tydligt se tecknen i skyn, samtidigt som vår glädje stiger ju fler av er som vaknar inför våra budskap av Ljus, visdom och hopp. Himlen har samlat många själar från världar i den här galaxen och från andra världar utöver hela denna enorma Skapelse. Ni är alla här för att förankra er i en ny värld av medvetande hängiven Ljuset och för att uppfylla de heliga dekreten från Lord Surea och the Grand Seraphim av Aeon. Vi välsignar dagligen dessa uttrycksfulla LjusVäsen och deras mäktiga dekret. Gläds i Ljuset och alla dess mäktiga uttryck!

Medan er mörker-orienterade värld vacklar på gränsen till kollaps, manifesteras våra program för att få till stånd den Ljus-orienterade världen. Det mörka inser helt sin ödesdigra situation, men är fortfarande inte desto mindre obenägen att frigöra sig från sin blinda arrogans och släppa det som nu klart är en misslyckad satsning. Hela tiden fortsätter den Galaktiska Federationen och de Upphöjda Mästarna att erbjuda kabalerna möjlighet till nåd och rädda sig själva genom att omedelbart sända ut Avslöjandet över radio och Tv och verkställa sin avgång genom att erkänna det de har gjort under de gångna 200 åren. De kommer troligen inte att göra detta, eftersom de är starkt övertygade om att massornas ilska inte kan släckas så enkelt och är övertygade om att det enorma i deras brott bara kan sluta illa för dem. Vi tror annorlunda, och är redo att driva bort dem från makten.

Idag marscherar vi mot seger. En stor triumf görs möjlig genom flera händelser som skedde förra månaden. Det mörkas verklighet närmar sig kollaps, och det gudomliga ögonblicket har kommit för att presentera de första förändringarna. Låt oss vara beredda att glädja oss! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Kära läsare!
Från och med nu kan ni läsa budskapen som vanligen finns på:
http://www.galacticchannelings.com/svenska/index.html

onsdag 1 juni 2011

31 May 2011


Sheldan Nidle
31 maj 2011
Originaltext: www.paoweb.com

4 Batz, 9 Pax, 7 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket faller på plats på er värld och våra Jordallierade och våra kusiner från Agartha är nästan redo att sätta igång sina mycket efterlängtade processer mot den mörka kabalen. De avtal som undertecknades för ett par veckor sedan har börjat bära frukt. De Jordallierades europeiska juridiska team har avslutat de dokument som skall användas som grund för att ersätta ett antal mer betydelsefulla regeringar. Bland dessa dokument ingår de lagliga handlingarna för att störta den illegala amerikanska företagsstaten. Vi kan också rapportera att den organisation som ska ersätta det nuvarande globala finansiella systemet i hemlighet håller på med att inrätta huvudkontor i Europa, Asien och Amerika. Beträffande övrig utveckling: de personer som ska tvinga de gamla regeringarna att ge upp intar nu sina tilldelade arbetsplatser och vi placerar våra skepp och vår personal som stöd för dem. Våra kontaktpersoner finns där för att visa vårt fulla stöd för de här förändringarna, vilka är ett förspel till det fulla Avslöjandet. Avslöjandet (Disclosure) är den mest monumentala händelsen i den moderna Jordens historia. Det är denna vattendelande handling som över en natt kommer att göra slut på det mörkas till synes oövervinnerliga makt!

Avslöjandet ger oss möjlighet att inleda en direkt dialog med er. Hitintills har kontakten varit begränsad till kontakt via tre "mjuka" områden: det första innebar årtionden av hemlig samverkan med flera världsregeringar, som till största delen mera hade karaktären av enkelt informationsutbyte. Dessa kontakter utvecklades först nyligen till möten som omfattade många nationer och privat inbjudna mäktiga personer. Dessa mini-konferenser resulterade i att vi lyckades få medgivanden, som har fått våra Jordallierades allmänna förfaringssätt att gå framåt. Det andra strategiområdet var målinriktade möten med utvalda privatpersoner, möten som i många fall gynnade vårt tillvägagångssätt och flyttade oss närmare första kontakt. Vi fick här också många nya "vänner" som hjälper oss med första kontakt. Det tredje området innefattar de budskap som vi ger er regelbundet för att hålla er informerade om framstegen i första kontakt. Nyligen har våra muntliga förhandlingar förstärkts genom mer bestämda gester från vårt försvarsteam. Detta för att visa att kontakt är nära och oundviklig.

En av de saker som vi redan från början stött på var den konstanta öppna fientligheten från era hemliga regeringar. Dessa hemliga organisationer äger anordningar såväl under jorden som i omlopp runt jorden, vilka utnyttjar hemlig teknologi för att ständigt besvära oss. Hittills har de här kringflackande "myggsvärmarna" inte varit mer än ett otyg, men på senare tid har vi, som en del av vår mer aktiva attityd, använt tvångsåtgärder för att inför kabalen betona vår beslutsamhet när det gäller diverse viktiga frågor. Denna mer aktiva policy har faktiskt framkallat fler tillmötesgåenden från det mörka angående nedrustning eller nedläggning av dessa anläggningar. Dessutom är det viktigt att dessa teknologier omedelbart avslöjas för er, eftersom de flesta av dessa apparater kan få en stimulerande och välgörande effekt på era ekonomier och särskilt på Gaia. Ni behöver lära er mer om Gaia än den näring ni matas med av er vetenskap och era media, lära er mer om bland annat de vetenskapliga och andliga uppgifter som hålls inom dessa hemliga anläggningar eftersom denna information innebär ett steg i er återförening med er familj i Agartha.

Välsignelser, Ni Kära! Vi är de Upphöjda Mästarna! Under de senaste veckorna har vi diskuterat förändringen av er verklighet. Vi talade om medvetet styre och de två saker som skapar detta: flytande gruppdynamik och de fyra heliga lagarna. Dessa kommer att presenteras för er av den Galaktiska Federationen och Agartha. Invånarna i Agartha är era kusiner som skildes från er av Atlantiderna och deras efterträdare, Anunnaki. Vårt heliga uppdrag är att återförena er med era andliga familjer, era rymdfamiljer och återföra er till fullt medvetande. Det här uppdraget är mycket nära att bli färdigt. Verksamhet är nu på gång som kommer att skapa ny styrelseform, sprida välstånd, och tillåta avslöjanden. Dessa händelser omfattar avslöjandet av ny teknik men även av Gaias sanna, verkliga historia och hennes många heliga hierarkier. Vid tidpunkten för den första masskontakten avser var och en av oss att träda fram och förmedla denna heliga historia för er.

Mot slutet av denna process, önskar vi dela med oss till er ett antal andliga begrepp som är viktiga. Ett av dessa handlar om er heliga "själskraft" och dess tillämpning. Var och en av er har en speciell helig kraft, som ni för länge sedan gav bort till det mörka. Den här kraften behöver nu återföras till er. Efter en mycket speciell ceremoni lyckades vi få fram ett sätt från det mörka för att få denna att återföras till er redan innan ni återfår ert fulla medvetande. Det kräver att ni använder det kommande sommarsolståndet som ett gudomligt manifesterande verktyg. Gaia öppnar upp sin högre, eller andliga, atmosfär, vilket ger dig möjlighet att i meditation länka dig till både denna högre atmosfär och till hennes andliga kärna. Gör detta under de sju dagar som föregår sommarsolståndet och de tre dagarna närmast efter. Kalla på oss, på Skaparen (Källan), och på din Gudomliga JAG ÄR- Närvaro för att komma samman och återförena dig med din heliga SjälsKraft. När den här perioden runt sommarsolståndet är avslutad kommer du ännu en gång att vara i besittning av det som gavs bort för så länge sedan.

Moder Jord fortsätter att förbereda sin yta inför sin nya skrud. Den yta som ni känner till har våldtagits och plundrats under årtusenden, och de två senaste århundradena har varit värst, eftersom en växande befolkning ökade missbruket till rekordnivå. Därför försäkrade vi oss om att alla de nya guldförvaringsplatserna placerades på eller intill större nätverkspunkter på ytan, eftersom dessa noder kan användas för att stabilisera och något litet reparera skadan. Den nuvarande förstörelsen på världens yta beror till stor del på Gaias behov av att balansera det mänskligheten så vårdslöst fått i obalans. Er vistelse och verksamhet på ytan är mitt uppe i ett stort kaos och vi har fört in mycket heligt Ljus i dessa världar för att minska det som skulle kunna hända om det inte sköttes ordentligt. Gaia vill stödja ert återvändande till fullt medvetande, och hon relaxerar sina spänningar endast som en varning och som en sporre till förändring.

Detta är stunden för transcendentala underverk och de är sända från Himlen! Vi har beskyddat Ljuset och dess heliga kunskap under årtusenden, och eftersom vår uppgift är att vara vägvisare för er har vi antytt den här visdomen alltsedan början på denna nuvarande era för ungefär 7000 år sedan. Vi lärde ut den här kunskapen till dem av er som var redo att ta emot den och sprida den till andra. Faktum är, att var och en av er har gjort sin del för att förflytta mänskligheten framåt mot detta härliga ögonblick, då våra gemensamma ansträngningar närmar sig en triumfartad manifestation. Gaia vet om detta och Älskar er för era vänliga tankar och handlingar som gör denna underbara tidsålder möjlig då mänskligheten återvänder till fullt medvetande. Gläd er över det faktum att en till synes ändlös tidsålder av mörker och okunnighet nu är över, och att den stora återföreningen med era andra sedan länge försvunna mänskliga familjer och med Himlen är här!
Idag uppdaterade vi er om utvecklingen, och de Upphöjda Mästarna återförde begreppet om er gudomliga SjälsKraft. Som alltid är den viktigaste faktorn Avslöjandet, vilket infaller när ni gjort er formellt medvetna om vår existens, och er verklighet plötsligt förändras, för evigt och till det bättre. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure