Followers

Google+ Followers

torsdag 25 november 2010

23 November 2010
7 Cauac, 17 Xul, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! Runt omkring i världen börjar en enorm ekonomisk kollaps att visa sig. Många med kunskap säljer nu sina investeringar i världens aktie- och obligationsmarknader. Dessa välbärgade och inflytelserika investerare inser att deras likar som medlemmar i den mörka kabeln inte har någon utväg och står inför en bister och otrevlig framtid. Det nuvarande ekonomiska systemet fungerar nu mer eller mindre via konstgjord andning, men trots alla bevis för detta runt omkring dem så är kabalen fortfarande fast besluten att finna en lösning till denna allt värre situation. Deras allt mer desperate planer visar för dem hur världens förhållande verkligen är utan förhoppning och den ända utvägen är att acceptera det oundvikliga och tillåta Jordens allierades stora plan att manifestera helt fullt. Tråkigt nog så anser kabalen att det är det sista man vill göra. Men faktum kvarstår att detta är det sättet på vilket den ökande kalamiteten lätt kan lösas och tillåta ett säkert och ihållande välstånd för alla. Detta välstånd kommer dock att vara fritt från kabalisternas manipulation, och det skrämmer dem en hel del.

De nuvarande globala förhållandena visar vissa tecken till uppgång i olika länders nationella ekonomier, men dessa indikationer är i motsats till de underliggande förhållandena som fortsätter att bli värre. Kabalisterna vet hur sant detta är och deras senaste försöka att kontrollera både den öppna och hemliga globala reserven av guld är ett annat tecken på deras panik och bestörtning över vad som väntar dem. Det är beundransvärt hur våra Jordliga allierade har lyckats att behålla kontroll över det mesta av världens gömda guld och har också kunnat stoppa alla större transfereringar av guldtillgångar från globala centralbanker. Under tiden så står värdet av världens valutor på spel då Euron och dollarna står inför ytterligare devalveringar. Det är nu klart att eran av fiat pengar är nästan slut. Från varje hörn kommer rop på att återgå till en hårdvaluta, och de finansiärer som har en hemligt samarbete med våra Jordliga allierades planer leder denna ansträngning. Den förestående kollapsen av det monetära fiat systemet styrs av den samma övergripande fusk och bedrägeri som har karaktäriserat det globala bankväsendet alltsedan efter Andra Världskriget.

Det kan verkligen bli sagt att det är ett fall av ”hur fädernas brott slår mot sönerna”, som kan bevittnas genom de dagliga misslyckandena av kabalens många nyliga misslyckade knep. Vi observerar denna kabal då den slår fram och tillbaka som en fisk på torra land och försöker att få luft. Dessa kabalister har dock ändå en väg ut ur denna smärtsamma situation: fullt samarbete med våra Jordliga allierade! Det kanske skulle förvåna dem vad ett öppet och rättvist samarbete kunde uppnå. Deras rädsla för konsekvenserna om sanningen kommer ut kunde i själva verket bli mycket mindre allvarlig än vad de nu befarar. Dessutom så skulle ett hjärtligt delande av deras enorma förmögenheter kunna hjälpa dem att uppnå en grad av förbarmande, då detta drastiskt skulle kunna förändra hur de ses av samhället. Annunaki var mycket visa då de instruerade dem att förändra sina sätt och bli mer öppna mot nya synsätt. Eftersom ögonblicket för ett globalt delat välstånd har kommit så föreslår vi denna väg som ett sätt för kabalen att lösa en del av sina nuvarande svårigheter med våra Jordliga allierade.

Den nuvarande fokuseringen för vårt uppdrag av första kontakt är att bli förespråkare för förändringar. Det sättet på vilket er globala verklighet fungerar har nu nått sin begränsning i fråga om funktionsduglighet. Detta betyder att något måste förändras och det snabbt! Dessutom har vi de enorma förändringarna i medvetande som ni genomgår, specifikt med referens till er globala miljö, vilket nu mycket otillräckligt reflekterar framstegen med era inre förändringar. Ni borde vid det här laget bo i en helt annorlunda värld. Mörkrets Era har kommit till sitt slut och bytet till en ny Ljus baserad verklighet är nu på väg. Det är ledsamt att de mörka är så desperata att hålla sig fast vid sina gamla och kontrollerande sätt, och de är uppenbarligen fortfarande inte villiga att acceptera några nya och spännande perspektiv. Vishet bakom denna istadighet kan ifrågasättas, då kraften för förändringar är helt enkelt för stark för att kunnas stå emot mycket längre. En enorm serie av transformationer står framför dem och det är dags att släppa det som inte längre ens kan lappas ihop.

Under denna lilla tid som återstår för dem så behöver kabalen ägna sin fulla fokus på att komma fram med en detaljerad plan med vilken de kan närma sig våra Jordliga allierade i en sann anda av samarbete. En sådan förändring i attityd kan åstadkomma mirakel för dem. Våra Jordliga allierade ser anledningen till de kommande förändringarna som en helig uppgift som är inspirerad av Himlens förordnande. Och Himlen inspirerar förlåtande! För att låta detta blomma ut så behövs en atmosfär av Kärlek och samarbete att sättas upp. Men om det istället blir fortsatt motstånd så kan det förutspås ett mycket olyckligt slut för denna sista mörka kabal. Vi förstår spelen som deras före detta Anunnaki mästare satte på plats för alla dessa tusen år sedan, men nu är det dags för kabalen att tillbakavisa dessa spel genom att träda fram och berätta sanningen om de sista årtusendena. En sådan handling tillsammans med en attityd av fullt samarbete kan i stor utsträckning lindra deras öde. Denna möjlighet frösvinner snabbt och det är dags att följa vårt välmenande råd.

Moder Jord trappar upp hennes kampanj för att varna hennes befolkning på ytan att en stor serie av geologiska förändringar står redo att börja. Inledningen till detta tog formen av ett snabbt ökande av jordbävningar över 7.0 på Richter skalan. Dessa jordbävningar sker runt om hela planeten med målsättningen att göra hela hennes befolkning alert till hur viktigt det är att fullborda deras preliminära förändringar mot fullt medvetande och att förflytta sig till den Inre Jorden för att avsluta processen. Gaia ämnar återförena hennes inre och yttre världar och det skall göra i tre steg: det första steget var en serie av enorma jordskalv och vulkanutbrott mellan åren 1870 och 2000. Det andra steget, vilket nu pågår, är potentiellt katastrofalt för människor och Gaia ämnar genomföra det i faser. Lösningen för mänskligheten är att gå framåt och fullborda sitt införande till fullt medvetande.

Er planet är en levande Varelse under transformation, vilket ni alla är. Det huvudsakliga fordonet till er återgång till fullt medvetande är första kontakt. Vi kommer till er värld helt medvetna om detta heliga ansvar. För närvarande finns det en sista mäktig mörk grupp i er värld, vilken många gånger har blivit varnad av oss om vad dess pågående envishet kan leda till. De fortsätter ändå med sitt behov att klänga sig vid makten och att förneka er de förändringar som ni desperat behöver. Himlen har bett oss att föra bort alla återstående hinder för er återgång till fullt medvetande. Så, vad vi först gör är att göra det helt klart för dessa mörka tjänare att deras ända intelligenta alternativ nu är att gå på den breda vägen mot frihet för hela det globala samhället. Vi vill göra det mycket tydligt att ett misslyckande med att nu handla positivt kan leda till ödesdigra konsekvenser.

Första kontakt är en operation som vi är engagerade med att genomföra framgångsrikt. Vi tänker inte åka härifrån förrän ni är fullt medvetna och i en process att forma er nya stjärnnation. Agarterna är redo att assistera er och att göra gemensam sak med denna entusiasmerande uppgift. Återföreningen av den inre och yttre Jorden är början av processen för att återföra detta solsystem till dess ursprungliga energimönster. Vi är ivriga att se hur fullt kapabla ni är. När den första intergalaktiska konferensen hålls i er stjärnnation så kommer er unika potential att börja visa vad den står för. Detta löfte låg gömt djupt inom er medan ni genomgick ert äventyr i begränsat medvetande, och nu har tiden kommit för er att bli vad ni var skapade för.

Idag talade vi om våra bekymmer med de mörka kabalisterna och föreslog en väg för dem att i högsta grad lindra konsekvenserna som deras förräderi kommer att medföra. Vägen de nu väljer kan ge dem antingen ett värdefullt tillfälle till en ärevördig restitution eller omvänt, en bittert ånger som skapas av den rättvisa bestraffningen som deras svek medför. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

torsdag 18 november 2010

16 November 2010


16 november, 2010

4 Cib, 14 Xul, 7 Ik


Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! För närvarande ser vi vad som lovar att bli upplösningen av kampen mellan den sista mörka kabalen och våra Jordliga allierade. Vi ser att de mörka är mycket besvärade av vad våra Jordliga allierade har planerat för dem. Vi har trätt in och trätt in, och hjälpt båda sidor för att skapa förhållandena för en ny verklighet att börja manifestera på er värld. Den avgörande biten var att övertyga båda sidor att vad som till sist skulle ske var en serie av händelser som formellt skulle markera ändringen av makten och transmuterandet av en karmisk cykel av liv och död som började för över 13 tusen år sedan. Dessa altereringar till denna verklighets landskap gjordes möjligt utav en del eftergifter som infördes utav Anunnaki och som sedan båda sidor gick med på. Vad som nu utvecklar sig är mer än enkel förändring av hur ni fungerar eller hur ni lever era liv; dessa förändringar är monumentala i omfång. För första gången har ni verkligen blivit fria och kan leva era liv i fred, överflöd och med sann suveränitet.


Dessa reformer är en naturlig reaktion mot mörkret som instiftades av Anunnaki i deras före detta jordliga undersåtar. Denna grupp, dem mörka kabalen, är karaktäriserad av övermod, fel använd kunskap, och felaktiga uppfattningar som sedan länge har varit inneboende i denna verklighet. För ca 50 år sedan nåddes en punkt då ni skulle ges en del av de teknologier som ni nu åtnjuter. Vid den tiden valde den mörka kabalen att förneka er dessa fördelar och mördade eller drev från makten de som var nära att skapa en värld helt annorlunda från vad som sedan följde. Denna process av förtryck markerades av ett flertal grymma krig och hur ekonomin tidvis fördes till en punkt av nära kollaps. Den nuvarande världen är ett resultat av vad som hände under dessa årtionden. Dessa hårda händelseutvecklingar gav upphov till våra Jordliga allierade och en beslutsamhet från Ljusets sida att transformera er värld och föra er till randen av fullt medvetande. Dessa punkter ledde Himlen, vid slutet av 1980, att kalla på ett fullskaligt första kontakt uppdrag. Dessa förordnanden skickade oss till era stränder i stort antal och vi började blanda oss i era affärer strax efter att vi anlände.


Vi förenade oss också strax med Agarterna för att skapa en väg för Ljusets seger. Segern skulle göras möjlig utav århundraden av hårt legalt och spirituellt arbete som de som var dedikerade till Ljuset så idogt hade utfört. Vi är ytterst tacksamma för deras uppoffrande ansträngningar, då det lade grunden för den nuvarande framgången för våra Jordliga allierade. Vi har använt vad Himlen tillåter för att behjälpa dessa nobla initiativ och fortsätta att använda vår kapacitet för att se till att den mörka kabalen och dess olika allierade inte kan vara framgångsrika på något sätt. Vi är beslutsamma att se er bli fullt medvetna och en riktig medlem av den Galaktiska Federationen av Ljus! Dessa mål uppnås genom vårt gemensamma arbete och ett sant engagemang mot Ljuset. Vi har observerat hur för det mesta icke-rapporterade globala rörelser engagerad i jämlikhet, överflöd, och samarbete har tyst rört sig mot de mest primitiva och ignorerade delarna av er värld. Denna breda rörelse har visat hur tillgångar kan skapas från nästan ingenting och hur en känsla av ömsesidig Spiritualitet kan delas med de flesta i er värld.


Första kontakt tar vad ni så kärleksfullt har fört samman och expanderar det på ett ögonblick till något mycket annorlunda från den nuvarande verkligheten. Första kontakt tar era nyliga humanitära tillskott och gör dem till något speciellt: ett sätt för att ändra ert samhälle på ett radikalt och heligt sätt. Var och en av er är relaterad till varandra; och var och en av er är relaterad till oss. Vi kommer för att förnya dessa relationer och föra in en uppsättning sanningar som kan förbinda er tillbaka till fullt medvetande. Er värld har under de senaste tre årtiondena varit på randen till ett enormt paradigmskifte i vetenskap, konst, och även filosofi. Denna rörelse som nu är under jord är redo att se dagsljuset. Fysiken bakom dessa ändringar har använts av er hemliga regering för att tillverka antigravitetsskepp, teleportation, och till och med resande i tiden. Dessa under kan användas av er för att avsluta ert beroende av fossila bränslen och skapa en hel ny serie av insiktsfulla sanningar om hur det levande universum verkligen fungerar.


Era nya övergångsregeringar kommer helt enkelt att bli instrument för förändringar. Efter de stora uttalandena som för in överflöd så finns det ett behov att röra sig bortom er nuvarande verklighet och omfamna aspekter av ert Sanna Självt. Denna väg leder direkt till oss. Vi kommer för att fylla i hålen när de gäller vilka ni verkligen är och vad utomjordningar som ni i själva egentligen gör, skenbart ensamma på ytan av Moder Jord. Gaia önskar att ni löser detta mysterium och återförbinder er med era rymdsläktingar. Vi är dessa släktingar! Vi har kommit från alla delar av denna galax för att besöka er och att starta en dialog som kan tillåta oss alla att lära oss från varandra.


Första kontakt är därför en enorm milstolpe i er närliggande historia. Vi har observerat hur ni har utvecklats under årtusenden. Vi har sett hur ni har blivit en Varelse som innerligt önskar att avlägsna sig från den mörka verkligheten som lades fram utav Anunnaki för ca 13 tusen år sedan. Himlen hörde era böner och den gudomliga planen har förordnat att mörkret som har täckt er värld med tårar, blod och sorg kommer nu att lyftas. Detta högtidliga löfte är ytterligare ett skäl för vår närvaro. Ni är speciella Varelser som kom i glädje för att leva i Anunnakis värld. De och deras undersåtar har varit mycket hårda i deras sätt att behandla er. Denna behandling skall upphöra och upphöra nu! Vi kan försäkra er att en ny verklighet manifesteras runt omkring er. Än så länge så finner ni denna nya verklighet mestadels på sidolinjerna, men nu kommer den att komma fram från skuggorna och bli allmänt proklamerad.


När ni tveksamt gav bort er makt till Anunnaki och deras likar sände ni er själva på en resa som tidvis inte föreföll logisk för er. Denna underliga och artificiella värld skulle bli ert hem. Dess ledare var arroganta, själviska och fick ofta stora utbrott av självuttalade vanföreställningar. Dessa vildar fortsatte att skicka er till er död eller påtvingade er primitiva och brutala liv. Ni genomlevde det dock. Generationer och generationer av er överlevde och lärde sig tillräckligt för att lära ut dessa färdigheter till era barn. Inom er fanns en stark vilja och en iver att utföra vad som så brilliant uttrycktes i den Amerikanska Frihetsdeklarationen. Sökandet efter dessa ideal nådde en febril aktivitet under den senare delen av ert 19-hundratal. En ökande spirituell rörelse tillät då Himlen att förordna en första kontakt.


Vi kom och ögonblickligen insåg vi vad som var förväntat av oss. Ni behövde en speciell enhet kapabel att uttrycka era synpunkter till de vid makten likväl en för att ge er ett medel att tillåta ert upplyftande till fullt medvetande. Denna process var något som vi behövde gå igenom med er. De senaste två årtiondena har skapat en länk mellan oss och vår diplomatiska kår har gladeligen informerat de med inflytande och makt om detta. Vi närmar oss nu den delen som gör oss mest uppspända; avslöjanden och första kontakt! Avslöjanden är en idé vars tid har kommit. Land efter land har sagt till sina medborgare att vi är verkliga och godsinta. Vi har till och med haft en serie av sedan länge pågående och vänliga samtal med ett antal länder. Nästa steg är ett formellt avslöjande och en mer öppen och direkt kontakt mellan oss. Tiden för stort celebrerande är nu här!


Idag fortsatte vid med våra diskussioner om vad som händer i er värld. Framför ligger en period av växande utbyte oss emellan, vilket snabbt kommer att leda till första kontakt. Mängden av teknologi och kunskap som vi ger er är bara ett förspel till er återgång mot fullt medvetande. Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Sheldan Nidle – www.paoweb.com


Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
onsdag 3 november 2010

November 2, 2010
2 Imix, 19 Tzec, 7 Ik
Sheldan 2 november, 2010 Selamat Balik! Vi kommer igen med mer att berätta för er. Våra Jordliga allierade är redo för utdelandet av välståndsprogrammen. De som är involverade i byte av regeringar är beredda att utföra dessa väsentliga uppgifter med ett ögonblicks förvarning. När dessa två förutsättningar har manifesterat kan de sedan länge förväntade uttalandena ske. Vi förbereder vårt eget scenario för att se till denna kritiska vändpunkt äger rum vid den rätta gudomliga tiden. Som vi vet bara alltför väl så har de mörka kabalisterna hållit sig fast vid sina maktpositioner och rikedomar under alltför lång tid. Himlen har därför instruerat oss att backa upp våra Jordliga allierade med en full arsenal av planer att falla tillbaka på, vilket låter oss se till att de olika komponenterna av planen utförs som föreskrivet av himmelskt förordnande. Så vår personal är nu strategiskt placerad för att försäkra alla att vad våra Jordliga allierade gör görs framgångsrikt. Under de senaste månaderna har vi mycket noggrant observerat aktiviteterna från de mörkas undersåtar, och denna övervakning har avslöjat ett veritabelt dårhus av problemskapande. I varje hörn runt omkring klotet är de mörka fullt sysselsatta med planer för att försena ett framgångsrikt införande av de nya bankförordningarna. Dessa mörka agenter arbetar hårt för att sätta upp hinder för reformeringen av det nya banksystemet och dessa hinder har mött en viss framgång. De flesta av dem som dras in i dessa strategier är dock djupt motsträviga till mörkrets trevare. Under tiden närmar sig det nuvarande systemet en enorm valutakollaps. Denna ökande takt av misslyckanden underminerar det sätt på vilket banksystemet fungerar, vilket i sin tur utlöser en systematisk krasch vilken kommer att åstadkomma ett nedbrytande av den globala kedjan av sammanbundna banker. Ironiskt nog så är det dessa två kommande kollapser som kommer att sänka kabalen och deras förrädiska aktiviteter. För flera veckor sedan lyckades vi motvilligt få till stånd ett antal överenskommelser från de mörkas överordnade direktorat att stå åt sidan och tillåta att de stora förändringarna att påbörjas ohindrat. Dessa överenskommelser blir nu naturligtvis föremål för omförhandlingar, och vi förstår deras panik artade tillstånd och den nivå av oro som de nu har fått. I vilket fall som helst så är det nu hög tid för en helomvändning då de mörkas gamla styre står på randen till fritt fall. I själva verket så är alla aspekter av er värld i kris. Ekosystemen förlorar sin biologiska mångfald och en massutrotning är nu på väg. Detta har studerats av ett antal vetenskapliga råd och internationella myndigheter såsom ert FN. Hitintills så har rekommendationerna från dessa kommittéer i stort sett ignorerats. Sorgligt nog så representerar detta det normala sättet för stora företag att hantera förändringar, men att desperat hålla sig fast till nuläget kommer inte att kunna vidmakthålla er jord under de kommande årtiondena. Samma sätt att operera gäller för större universitet, vars roll är att informera världen vad det är som händer. Detta glacialt saktfärdiga sätt att anpassa sig till brådskande nya förhållanden driver fram inte bara en överväldigande kris, utan sätter er på en hal väg mot utrotning. Många nya insiktsfulla grupper och tänkande individer inser detta och åberopar ett helt nytt paradigm. När vi väl förklarade för dem vad våra Jordliga allierade gjorde blev de mäktiga nya bundsförvanter till oss. Våra Jordliga allierade har expanderat deras inre kärna vid flera tillfällen, och det är denna inre kärna som direkt arbetar med våra förbindelsegrupper och diplomatiska personal. Vi ger stöd, vilket skapar en pålitlig struktur för förändring då, trots deras många resurser och djupa engagemang till deras sak, kräver de Jordligt allierades framgång vår närvaro. De mörka ser de Jordligt allierade enbart som blåögda välgörare, men är rädda för vad vi är kapabla till. Det är denna teknologiska överlägsenhet som försäkrar de Jordligt allierades framgång. Vi vet att kabalisterna tänker sig att slingra sig ut ur allt som de skriver på och går med på, och vi har uttryckt vårt misstycke med denna oärlighet. När vi betvingar dem att hålla sig till avtalen så gör de motvilligt så och vi är tvungna att noga observera dem för att se till att allt går som planerat. Vi uppdaterar kontinuerligt våra Jordligt allierade och preparerar dem för vad som behövs göras härnäst. Denna taktik har fört Ljuset till randen av en seger! Då vi arbetar mot en ny regering och fullt UFO avslöjande ser vi hur er planets energier förändras: Gaia önskar djupt att transformera sig till en 5-D planet. Det samma är sant för ert solsystem, in i vilket er Sol flödar varje hörn med nytt Ljus. Era vetenskapsmän lägger märke till de många ovanligheterna som dyker upp runt om i ert solsystem, som till exempel de ovanliga aktiviteterna på Merkurius och de underliga händelserna på avlägsna Pluto och Neptunus. Dessutom börjar ett nytt nät, i vilket alla planeter ”rider”, att manifestera. Detta fenomen sågs för första gången vid början av detta årtionde. Vår allt starkare närvaro har också alarmerat många vetenskapsmän som är associerade med regeringar som har rymdprogram. Många aspekter av vårt uppdrag här har krävt att vi för in de anläggningar som behövs för att transformera detta solsystem till ett fullt medvetet. Som vi ofta påminner er så har just detta uppdrag med tiden utvecklat sig till ett högst ovanligt uppdrag. Vi är inte bara en del av er transformation till fullt medvetande utan också ett medel för att alterera er hela verklighet. Normalt så skulle dessa aspekter hanteras av era lokala Spirituella Hierarkier och vi skulle enbart följa förordnanden från dessa heliga organisationer. I ert fall så har vi blivit indragna med att i själva verket utföra de slutliga stegen för att föra er värld och er själva till fullt medvetande. Detta unika åtagande har lärt oss mycket om vilka ni är och vilka vi är. Denna möjlighet att nå sådan vishet är en glädje! Det mesta av vad vi lär oss skrivs ned i våra heliga texter. Dessa skrifter öppnar upp helig kunskap och nya ritualer, vilka ger oss insikter om Skapelsen och om hur det fungerar när fysikaliteten transformeras. Då vi närmar oss framgång ser vi hur den gudomliga planen har satt upp de kommande händelseutvecklingarna. Mörkret släpper mycket motvilligt sitt håll över er då varje dag ser hur dess makt minskar på olika fronter. Vi observerar denna minskning och vi förklarar för våra Jordliga allierade. De flesta av er är alltför upptagna med det dagliga överlevandet för att kunna lägga märke till något annat, men denna avledning gör det lättare för våra Jordliga allierade att utföra sin agenda. Vi observerar det sättet på vilket maktcentra förskjuts, vilket gör det allt svårare för kabalen att hålla sig till sin ursprungliga plan. Det betyder inte att de är helt ineffektiva, men vad som är viktigt är att de mörka inser att deras grepp har mjuknat till den grad då Ljusets agenda manifesteras mer och mer varje ögonblick och varje dag. Det är därför som vi nu i verkligheten ser vår framgång äga rum. Vad som nu händer är en alltmer ökande förskjutning mot Ljuset, mot överflöd, mot frihet och mot Sanning. De gamla mörka sätten faller åt sidan och uppvaknandet av Jordens mänsklighet är i full fart. Det betyder att de nya radikala sätten att göra saker och ting kan rusa fram. Händelser som alla kan se är på väg kommer att understryka dessa påståenden. Vi vakar över er från våra skepp, och på nätterna kommunicerar vi med er medan ni är i ett speciellt avspänt tillstånd av medvetande. Den Galaktiska Federationen medicinska lag som har ansvaret för era fysiska framsteg arbetar ihärdigt med att göra er redo för första kontakt med oss, därför att när vi väl anländer så kommer ansträngningen att fullborda fullt medvetande gå med full fart framåt! Idag har vi berättat för er vad som händer på er värld. Ni gör snabba framsteg mot fullt medvetande och vi ser fram emot vår sammankomst med er. Tiden för första kontakt närmar sig snabbt och de händelser som leder fram till det. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure