Followers

Google+ Followers

fredag 28 maj 2010

Maj 25, 2010

Dessa nästa ögonblick i er historia leder till första kontakt och vi väntar för det rätta gudomliga ögonblicket.


9 Ahau, 3 Pax, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi välkomnar er till ytterligare en diskussion om vad som händer i er värld och i rymden. Överallt, så stapplar Moder Jord från det dåliga uppförandet av er mörka kabal. Detta bedrövliga uppförande visar precis hur desperata de mörka har blivit. Att förstöra er värld är inget nytt för dem, men vad som är nytt är utsträckningen till vilket de är redo att göra så. De vet att deras dagar är räknade, och detta får dem att öka kaoset till en sådan grad att den resulterande förödelsen är häpnadsvärd! Var och en av dem vet helt och hållet hur nära er värld är att falla över kanten och, som Humpty Dumpty, oförmögen att bli i hoppsatt igen. Denna hjärtlöshet är det skarpa bladet då det gäller deras intentioner för ert globala samhälle. Grymheten når nya botten noteringar runt omkring er planet, och överallt ser folket med stora ögon och oro hur händelser som tidigare var otänkbara bli verklighet. Det förefaller som att dessa mörka Tjänare är fast beslutna att åberopa Louis XVI sista ord: ” Après moi, le deluge” (Efter mig, syndafloden!)

Beslutsamheten att förneka er ert öde är typiskt för det flagranta övermod som de mörka undersåtarna har antagit sedan deras utomjordiska härskare plötsligt övergav dem under 1995. I deras ögon lämnade denna handling av övergivande dem drivande i en skrämmande värld som dessutom förfall att utveckla en egen vilja. Undersåtarna blev tudelade och i kamp mot varandra under nästan ett årtionde, och under den tiden tog den Amerikanska-engelska falangen full kontroll och under 2002-04 återupplivades de gamla planerna. Samtidigt började deras ditintills icke utmanade styre att tjäna av effekterna från våra Jordligt allierades välformulerade motplaner, vilka kastades i deras ansikten. Trots tidiga politiska framgångar så vid 2009-10 vändes dessa framgångar till motgångar. Tiden kom för att utforma ett sätt för att förhindra en total kollaps av deras värld, och det är där som de mörka Tjänarna nu finner sig själva. Deras intentioner är att fortsätta att öka kaos faktorn allt mer, medan de sätter ihop ytterligare plojer för att försena saker och ting utan ände. Vi motsätter detta operativa sätt genom att driva igenom frågorna som späder på deras undergång.

Den mörka kabalen är som en gammal grinvarg: elak på utsidan, men känslig inombords. Vårt arbete är att vädja till grinvargen på ett nytt sätt. Vi hotar inte, men leder honom på en väg som vi vill att han går. Hans taktik av förseningar drar enbart snaran runt hans hals. De många institutioner som han förlitar sig på är på väg att gå under, och vi planerar att sätta ett stop på dem mycket snart. Då kan våra Jordliga allierade införa deras översiktsplan, det första som återställs är en grundläggande kompetens hos regeringarna. Dessa nya regeringar kommer att sätta ett stop på illegal taxering, och det dagliga utsugandet av allmänheten som de mörka kompanjonerna har engagerat sig i sedan innan den Amerikanska republiken föddes. Ett globalt skuldförlåtande och massiva skatteåterbäringar är bara början. Korrekt information angående era sanna rättigheter är väsentliga. Sedan kommer en hel bunt av frågor att diskuteras med er under flera veckor, och ni kommer att använda denna information för att förändra er glob till det bättre. Vad vi pratar om är mer än en global ekologisk rening, och även mer än de stora rättegångarna som måste äga rum; ni kommer att ges möjligheterna för att uppnå kunskap som kommer att ta er till stjärnorna!

Första kontakt handlar helt och hållet om medvetande, och specifikt, om Himlen som förflyttar er i fullt medvetande. Vi är enbart ett av de sätten på vilket detta blir gjort. För närvarande står er värld inför storskalig utrotning eller lyfts framåt till ett nytt medvetande verklighet. Alternativet som Himlen och den gudomliga planen har valt är det senare. Det ökande kaoset tillåts både för att sätta upp en täckmantel och konfundera de mörka och för att föra er till en punkt som tillåter er att lämna denna gamla välslitna verkligheten. Er värld är på upphällningen och den gamla regerande eliten har manövrerat sig själva in i ett hörn. De kommer snart att stå öga mot öga med sina felaktiga sätt, och det är då som våra överenskommelser tar på sig en verklighet för dem. När dessa väl är signerade så är det slut med deras söte bröds dagar och en ny era kan påbörjas. Vår närvaro, när den uttalas, kan vid det ögonblicket bli en sann guide som leder er tillbaka till fullt medvetande. Vi välkomnar detta ögonblick och alla våra planer är ämnade att få detta gjort så snabbt och smidigt som möjligt.

Att föra er värld ut ur denna sammanfallande verklighet är en speciell, gudomlig uppgift. Se på vad som händer runt omkring er som en fokuserad och kraftfullt försök att styra er in på rätt väg. Vi är i högsta grad motiverade av betydelsen av vad vi har tilldelats att göra. Överallt, er värld ragglar fram! Överallt, letar folk efter en gudomlig undsättning. Vår uppgift är att tvinga de mörka att ge upp sina digra planer. Det har sina begränsningar och vi har upptäckt vad de är. Nu använder vi vår kunskap, och när som de mörka drar sig tillbaka i den tiden som nu kommer behöver vi att agera snabbt: sätta upp övergångsregeringarna; göra de förändringar som utgör förspelet till vårt formella anländande; och att förbereda för de förutsättningar som kommer innan er metamorfosis till fullt medvetna Varelser av Ljuset. Agarterna är redo att hjälpa er att skapa nya regeringar och utföra de många gottgörelserna som Moder Jord så desperat behöver.

Tiderna som ni ger er in i är bara en början. Er planet vet mycket väl hur skadad hon är. Riket på ytan attackeras som aldrig tidigare av den mörka kabalen, vilket sätter ett enormt extra tryck på henne för att påbörja hennes massiva förskjutning. Era vetenskapsmän vet att en stor utrotning är på väg, och har nått ett stadium då Jordens olika biologiska system är allvarligt hotade. Föroreningarna av vatten och luft utgör nu en fara för alla levande ting, och den nuvarande hastiga förfallet kan inte fortgå mycket längre. Dessutom är den globala ekonomin redo att disintegrera. Ni har alltför många människor i er värld som är i fara av att förlora allt de har, vilket inte bådar väl för er omedelbara framtid. Vår intervenering i era affärer kräver nu en serie av sammankopplade evenemang som leder till första kontakt.

Varje dag som vi observerar er från våra observationspunkter runt om i solsystemet så kan vi se vad som gör er glada eller ledsna, och vad som frustrerar er. Vi gör noga noteringar av dessa ting och samlar ihop ytterligare information från vår inbäddade personal runt omkring er planet. Vi ämnar använda denna information för att göra det mycket lättare för övergångsregeringarna att införa de många uttalandena som utges de första veckorna av deras nya positioner. Vi vill se er glada, överflödande, och glatt villiga och förmögna att assistera dessa nya regeringar med de nästan överväldigande målsättningar som de behöver uppnå under en sådan mycket kort period. Vi vet att ni kan göra detta! Det var bara mångfalden av konstruerade hinder skapade av de mörka som förhindrade er att vara aktivt engagerade tidigare. Tillsammans så är era möjligheter att förändra världen till det bättre obegränsade!

Dessa nästa ögonblick i er historia leder till första kontakt och vi väntar för det rätta gudomliga ögonblicket. Vi vet hur ni längtar att lämna bakom er dessa förhållanden där kaoset går i höjden och de mörka arbetar för fullt för att förhindra er frigörning. Vi är redo att börja när Himlen ger tecken och Moder Jords Hierarki är redo att föra in oss. Vi är redo att få dessa instruktioner och omedelbart agera i enlighet. De slutliga nödvändiga tilldragelserna manifesteras nu, och vi förväntar oss helt och hållet att er värld utför en mycket behövlig ”tyst revolution”, vilket ger oss den formella anledningen att komma ner och förändra er värld för alltid. Till dess håll i era intentioner och önskningar för första kontakt, och vi skall observera och vara redo att celebrera en högst väsentlig förändring!

Idag, diskuterade vi vad som händer på er värld. Vi vet att första kontakt är närstående och att avslöjandena är än mer närstående. Er värld når nu en punkt då kontakt blir ert nästa steg. Var förberedda för att avslöjanden och kontakt är, otroligt nog, på väg att hända. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/fredag 21 maj 2010

May 18, 2010


Selamat Jarin! Vi kommer med mycket att prata om! För närvarande pågår en serie av diskussioner runt omkring i er värld för att färdigställa detaljerna när det gäller den mörka kabalens uppgivande av makten. Dessa diskussionspaneler har också som målsättning att gå in i detalj när det gäller hur världen skall se ut efter slutet på kabalen. Vi agerar som förlikningsmän och ombud i dessa myriader av diskussioner, och när de väl är avslutade och signerade, kommer vi att se till att allt utförs såsom det var förhandlat. Våra förbindelsemän har gjort ett magnifikt arbete att övervaka dessa möten. Kabalen förstår nu att den inte längre kan fortsätta som tidigare, så de är nu bekymrade över hur de skall finna en väg ut ur de bistra konsekvenserna de nu står inför. Överhuvudena av de dominerande familjerna som utgör den mörka kabalen är skräckslagna över vad som kan hända dem, och våra Jordliga allierade har använt sig av denna fruktan för att uppnå de eftergifter som denna planets folk behöver så desperat och vill ha, vilket resulterar i ett antal överenskommelser som är nära att formellt signeras. När detta väl är gjort kommer vi att överföra införandet av kontrakten och dess specifika detaljer till Agarterna.

Det är väsentligt att de två mänskliga beståndsdelarna på er glob arbetar tillsammans och verkligen lär känna varandra. Denna nya relation kan bilda basen för världen efter landningen då var och en av er har upplevt en annorlunda aspekt av vad de innebär att vara en människa. Dessutom så brådskar det med att införa en sann spiritualitet till världen på ytan. Riket på ytan har blivit enormt manipulerat under de senaste 13 tusen åren, först av Anunnaki folket och sedan av deras undersåtar. Vad som ni känner är riktigt i era spirituella ritualer och övningar har frigjorts från inom er av ert nyliga uppvaknande. Agarterna kan vägleda er och ge er en djupare förståelse av de många olika områden av Anden. Vidare så kommer vi att be dem sätta upp program utformade för att introducera till er hur galaktisk samhäll fungerar. För vår del så är som alltid kärnan av vårt uppdrag att få er in i fullt medvetande snarast möjligt. Allt annat som pågår är bara ett förspel till vår verkliga storskaliga landning och utgör på sått och vis bara tidskrävande omläggningar som vi kan lägga bakom oss när väl de ovannämnda överenskommelserna sätts i spel.

Första kontakt kan beskrivas som en serie av stadier som består av händelser som tillåter oss att röra oss närmare landningarna. Vikten av dessa händelser är att de gör övergångsregeringarna möjliga, vilka vi ofta har pratat om. Tiden som kommer är därför kritisk. Våra förbindelsegrupper är fullt informerade och har gett råd till alla berörda parter om vad som är förväntat. Våra samtal med Moder Jords Spirituella Hierarki och med er världs större regeringar har hjälpt oss att sortera och prioritera de kritiska beståndsdelarna som kan föra oss närmare första kontakt. Vi arbetar inom den gudomliga tidsramen som har satts av Himlen, och Ljuset är fullt upptagna med att förändra er verklighet så att ni kommer att vara redo att göra de stora förändringarna när så är förordnat av Skaparen. En av dessa tidpunkter närmar sig nu. Er mörka kabal skall röjas undan och förhindras från att vidare förhindra vad som behövs göras innan vi landar. Detta kan göras på två sätt; den som är att föredra är att snabbt fullborda de senaste överenskommelserna, som vi tidigare har nämnt.

En annan fråga som vi diskuterar vid dessa möten är det nya ekonomiska systemet och utdelningen av överflödsprogrammen. En nyckel till detta i USA är ”Farm Claims”, vilket utgör en del av legitimerandet av det nya bank systemet i USA. Det är väsentligt att skrota den illegala Amerikanska Centralbanken, vilken utgör basen för det nuvarande ekonomiska systemet som först sattes upp vid Dumbarton Oaks i 1944. Dessa rättsliga anspråk (farm claims) tar ned hela det nuvarande systemet, och lämnar dörren öppen för en efterträdare. Med detta som målsättning så har ett antal nya förslag tagits fram av olika ekonomiska kommittéer. Dessa delar upp Dumbarton Oaks systemet i regioner; sätter upp nya guldbaserade valutor; och ger ett nytt ändamål för den Internationella Valutafonden. När detta väl uttals officiellt kommer detta nya system att drastiskt omordna internationell finans. Med ett uppdrag om global skuldförlåtelse kan det tjäna som en övergång till en sann ekonomi baserad på globalt överflöd och i enlighet med universellt välstånd. Dessa förhållanden övergår sedan in i vad vi skall kalla medvetenhetsekonomi.


Medvetenhetsekonomi är ett tillstånd då pengar inte längre har någon betydelse, eftersom er levnadsstandard har lyfts via noll-punkt teknologi till en nivå bortom ett beroende av Moder Jord (till exempel, jordbruk, fiske, tillverkning o.s.v.). I detta tillstånd så tass inte basen för överlevnad från planetens resurser, såsom vatten, mat och bostad. Dessutom så har ni rest er upp till ett tillstånd av spirituell vishet, vilket tillåter er att se ert förhållande med det fysiska på ett sådant sätt att ni för er bort från ett beroende av planetens ekosystem och in i en ny roll som hennes väktare. Detta sätt att se det fysiska är normalt för Agarterna och det är något ni inte än har upplevt. Detta är ytterligare en anledning för att föra er samman med Agarterna. De kommer att bli era mästare eller lärare och introducera er till härligheten av fullt medvetande, där ni kommer att börja återkalla ert förgångna liv i fullt medvetande och integrera dem till era 3-D liv med begränsat medvetande.

När som ni blir mer kapabla att integrera era tidigare liv börjar ni att förstå er roll i den stora gemenskapen av vad som är galaktisk mänsklighet. Vi vet att när ni gör detta blir ni stolta medborgare av er planet och denna nya stjärnnation. Mars, Venus och Pax (många av er känner till namnet Maldek bättre) blir också nya hem för er. När som ni tar på er den nya rollen av förmyndare blir ni bekanta med tankebanor och verkligheter som ni tidigare bara kunde drömma om. Galaktiskt samhälle är för oss ett mycket vackert fysiskt och sinnestillstånd. Ni är i direkt kontakt med Himlen och hennes oändliga Stånd och Hierarkier. Ni är kapabla konversera med Elohim och de fysiska Stånden och Hierarkierna. Ni har en medfödd vishet om hur den Gudomliga Planen skall utveckla sig och ni kan applicera det. Tillsammans med andra kan ni använda er makt för att manifestera det Gudomliga när ni vill.

Moder Jord vet att vad vi pratar om är redo att manifestera. Hon har därför sänt ut en varning till alla berörda att tiden för dessa förändringar är nu. Hon har blivit allvarligt handikappad i hennes nuvarande begränsade tillstånd och önskar innerligt att ni hoppar till nästa nivå av medvetande. För att få detta till stånd har hon ökat skalan och intensiteten på jordbävningar och vulkanutbrott. Faran som den Isländska vulkanen utgör för resande över Atlanten och i Europa är en sådan varning. Moder Jords heliga Hierarkier säger oss att Himlen behöver ge oss en klarsignal för en direkt inblandning. Allt detta är något som Moder Jord ville att det skulle hända mycket tidigare i vår tids planering för första kontakt. Nu driver hon på oss för att komma till mållinjen mycket tidigare än vi hade planerat!

Detta är nu ögonblicket när en del omtumlande saker kommer att hända: era många samhällen kommer att bli exponerade mot oss och era trossystem kommer att utmanas mycket allvarligt. Era uppfattningar om verkligheten kommer att svepas upp i en enorm paradigmförskjutning och ert medvetande förhöjt till Änglanivå. Er teknologiska bas kommer att skjuta upp till en nivå som kommer att förefalla som magi, och era liv kommer under en tid ta sig en drömliknande ton. Fullt medvetande liknar i själva verket ganska mycket en lysande dröm som ni har möjlighet att ändra som ni vill och där mirakel förblandas med magi. Ett sådant rike har varit hem för oss under millioner av år, och det är med förtjusning som vi delar detta magnifika sätt att leva med er, och samtidigt sprida det Gudomliga Ljuset till denna sektor av Vintergatan.

Idag har vi fortsatt vår diskussion om vad som händer runt omkring er och vi har framfört vart händelserna leder er. Vi väntar med glädje på det ögonblicket när vi kan anlända till era hemvister och bli en del av den stora förändringen som kommer att återföra det Gudomliga Ljuset till vad som temporärt hade försjunkit i mörker. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


torsdag 13 maj 2010

11 maj, 2010Selamat Balik! Vi kommer åter för att vidare befordra mer information om vad som händer i er verklighet. Just nu händer mycket som leder till en slutlig lösning för er förvirrande och kaotiska värld. Dödsryckningarna av en era och början på en ny har en tendens att gå om lott, och detta är fallet med vad som nu utspelar sig i denna verklighet. Det gamla gardet inser inte förrän nu att er nuvarande verklighet inte längre kan räddas. Den är liksom en båt full med hål, och det finns alltför många hål för att kunna reparera den. Det är dags att låta den sjunka och att leta efter ett lämpligt utbyte. Men den mörka kabalen, som råder över det gamla gardet, tänker annorlunda; det tror att på något sätt så kommer något magiskt att inträffa för rädda det hela och att på något sätt så kan detta dilemma lösas. De mörka envisas med detta hopp trots att det gamla gardet och dess många associerade nu vidmakthåller att det inte finns någon sådan magi någonstans och som resultat så överger de nu det sjunkande skeppet. Således, kommer snart allt hopp om att fortsätta som vanligt att släckas. Våra Jordliga allierade ser detta och välkomnar glatt dessa nya rekryter till deras sak.

De senaste samtalen med de mörka Tjänarna är nu färgade av desperation. Deras panik växer för var timme och utsträckningen av denna panik färgar de sista ögonblicken av deras tid vid makten. Aldrig tidigare i er värld har en grupp som är vana vid att styra en hel planet blivit besegrade på detta sätt. I det förgångna hände detta normalt via en serie av fysiska katastrofer, och medan Moder Jord har bistått med en grad av fysisk destruktion så har den globala förödelsen inte inträffat, som de mörka hade räknat med och för att använda för sina syften. Istället så är det myndigheternas finansiella och institutionella brister som har lett till de mörkas fall, och denna motgång i deras planer retar dem. Den globala befolkningen är på vippen att ta kontroll och att köra ut banditerna. Er värld kommer inom kort att lära sig mycket om frågor som ingen av er kunde ha tänkt sig. Dessa avslöjanden kommer att återetablera vilka ni är, er sanna historia, och varför ni är här. Gömda djupt inom hemliga mörka bibliotek finns sanningar som vi ämnar utveckla vidare. Dessa pratar om historier angående ert ursprung och hur Anunnaki och deras kompanjoner manipulerade er under årtionden.

Frihet kommer med ansvar. Ni förbereder er för att absorbera mycket ny information och att göra stora framsteg inom ett antal områden samtidigt. Våra Jordliga allierade har en ganska lång lista med saker att göra, det första involverar regeringsbyte och en svepande transformation av ert globala finansiella system. Sedan kommer ett spektrum av åtaganden som ni skall utföra effektivt. Dessa uppgifter kommer att ge er en bättre förståelse av Moder Jord och varför ni är här. Vi har sett hur ni gradvis lär er om er själva, och upptäcker nya sätt för att förstå karaktären av den verklighet ni lever i. Mörkret trodde de kunde gömma detta för er under ytterligare flera årtionden, men så är inte fallet. Deras egen girighet och arrogans har i själva verket kollapsat er värld till en punkt utan återvändo. Denna dödliga situation är nu ganska klar för de med kunskap, och denna mellanperiod tar strax slut. Vad som återstår är ett slutligt erkännande som sätter scenen för övergångsregeringarna som vi har pratat om.

Dessa förhandlingar är fulla av faror eftersom den mörka kabalen inte har för avsikt att samarbeta. Undersåtarna till de mörka är redan rädda och panikartade inför möjligheten att dessa överenskommelser kommer att kosta dem inte bara deras makt utan också deras liv. Det är denna rädsla som driver den tilltagande turbulensen som nu fyller upp de globala nyhetsmedierna. Det är väsentligt att komma ihåg att när dessa diskussioner är slutförda och det är påskrivet kommer en ny värld att visa upp sig för er. Då kommer den tidigare nämnda enorma mängden information att bli tillgänglig och de flesta mysterierna på er värld kan förklaras. Det finns en oskriven historia som plötsligt blir ”skriven”. Anunnaki folkets falskhet kommer att avslöjas och antalet och omfattningen av deras brott mot mänskligheten kommer också att beskrivas i detalj. Denna information kommer att leda tillbaka till Atlantis och till slut till Lemuria, där era utomjordiska rötter kan återfinnas. Dessa kommande utvecklingar är en annan anledning till uppdraget av första kontakt, och det kommer att förklara varför vi har blivit kvar här så länge.

När väl denna mångfald av information har kunnat smältas kan första kontakt gå framåt. Vi kan då till sist förflytta oss i era sinnen från skuggan av påhitt in i ljuset där vi kan ses som vänliga och redo att återföra er till fullt medvetande. Ni kan då uppskatta den fulla utsträckningen av vårt älskande tålamod och de fantastiska resultaten av detta uppdrag. Er värld oroas av kaoset som upplevs och mitt i detta kommer ni att få er tilldelade ett helt nytt register av nya fakta. Denna process för att klargöra kommer att ge oss mycket förtroende i era ögon, och då de mörkas kontroll avtar och ni släpps fria in i Ljuset kommer ni att komma till en ny definition av er själva. Allt detta kommer att understödjas av avslöjandena om vår godhjärtade närvaro som kommer från övergångsregeringarna. Sedan kan vi börja informera er om ert öde och förbereda er för fullt medvetande, vilket är det huvudsakliga målet för hela detta åtagande.

Vi kan inte överbetona vikten av poängen: ni skall bli fullt medvetna. Detta har djärvt förordats av den gudomliga planen. Ni är speciella Varelser. Vårt uppdrag är att få detta gjort. Från början så har Himlen informerat oss att tidsramen för att få detta gjort inte är inom det normala protokollet för första kontakt. Så vi engagerade oss i er och började med att lära oss mer om er. Resultaten börjar nu visa sig runt omkring er. Vi använde våra resurser för att få igång våra Jordliga allierade och tillsammans med våra bröder från Agarta började vi att förstå er kulturs uppförande och det sätt på vilket många av era samhällen är sammansatta. Denna inlärningskurva har i sin helhet varit mycket produktiv. Era huvudsakliga uppfattningar påminner om de som finns hos ett manipulerat och välkontrollerat samhälle, och på många sätt, så liknar ert samhälle de som finns i den före detta Ankara Alliansen.

Denna likhet med andra mörka samhällen kommer inte som en överraskning. Anunnaki folket var en gång i tiden associerade med den mörka Ankara Alliansen, så det är naturligt att deras sätt att forma er värld följde Alliansens beprövade modeller. Nu skall ni föras i en annan riktning. Detta innebär att en ny samhällsmodell krävs, vilket är var ett galaktiskt samhälle kommer in i bilden. Detta är en samhällelig prototyp för fullt medvetna varelser, vilket är vad ni skall bli. Era Agartanska grannar har skapat medlen för att utföra detta, och vi skall förse data, vilket kommer att göra det möjligt för er att återgå till er härliga och fundamentala fullkomlighet! Himlen inför sakta och säkert denna väg för manifestering. Se på vad som händer med er som ett medel för att föra er tillbaka till det mirakel som är ert Sanna Ni!

När ni transformerar till fullt medvetande, se er själva som en fågel som sträcker ut sina vingar för första gången. Ni skakar av er det nyfödda fjunen inom begränsat medvetande och blir vackra varelser som kan stiga upp i en himmel av många dimensioner. De förändringar som ni nu genomgår reverserar det ”urkopplandet” som utfördes på er för cirka 15 tusen år sedan på Atlantis, när den mörka Ankara Alliansen kom hit för att administrera sin mörka magi på er. De mörka Tjänarna började experimentera på er för att till intet göra fullt medvetande inom denna dualistiska verklighet. Resultatet är vad ni ser runt omkring er. Vårt mål är att reversera vad invånarna på Atlantis och deras mörka kumpaner gjorde. Era smärtor och kramper vittnar om de sista stadierna av denna återkomst till vad ni verkligen är.

Idag har vi fortsatt att gå igenom händelserna på er värld. Tiden för förändringar är här. Vi är preparerade för första kontakt och ser fram emot att se hur våra Jordliga allierade sätter igång den första kaskaden av fallande dominos. När vi anländer i stort antal kommer ett otroligt firande att starta! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

fredag 7 maj 2010

4 maj, 2010


Vad vi pratar om är en revolution av medvetande. Detta har inget att göra med nationer och nationalism, utan det handlar om att göra sig av med barriärerna som förhindrar folk från att tala fritt med varandra och att få tag på resurser som frigör potentialen inom var och en av er.


Vi hälsar er! Vi kommer åter med mycket att diskutera med er. Strukturen på er gamla verklighet faller samman, och eftersom dessa strukturer utgör basen för er värld, dess destruktion hotar allt som ni har kommit att lita och tro på i er värld. Denna process kan lätt observeras runt omkring er och ger en föraning om vad som skall komma. Våra Jordliga allierade är i sista fasen av slutspelet som har pågått på tok för länge. Mörkret använder alla sina trick för att vidmakthålla sina olika skapelser. Vi observerar noga vad dessa mörka ämnar göra, och trots att deras magiska förmåga snabbt krymper så är det fortfarande inställda på att inte ge upp. Vi fortsätter med våra möten med deras lydregeringar för att införa något förnuft i dessa arroganta ledares huvuden. Under tiden fortsätter disintegrationen i allt snabbare takt och har nått ett stadium utan återvändo. Alla de negativa finansiella system som påbörjades under de senaste årtiondena visar sig nu att bli mörkrets undergång då de förgäves söker att uppehålla dessa ohållbara underbyggnad. En fundamental förändring i er verklighet är nu i sanning oundviklig.

Medan allt detta fortskrider håller sig Moder Jord till sin tidtabell. Hon önskar innerligt att ni blir fullt medvetna och låter henne slutföra hennes egen enorma transformation. För närvarande är hennes rike delat i två: en yttre 3-D värld på ytan med begränsat medvetande; och en inre mycket efterlängtad 5-D värld. Att förena dessa två världar är av yttersta vikt för henne, vilket är varför hon nu varnar de som bor på ytan att lyssna på henne och att få transformationen genomförd. Hon längtar efter och behöver att ni återgår till ert fulla medvetande tillstånd i 5-D, vilket nu lätt och snabbt kan bli uppnått. För detta ändamål har Agarternas styrande råd ökat antalet personal inbäddade inom världen på ytan, och dessa utsända betonar denna nödvändighet till alla de träffar. De kommer för att observera, likväl för att ”puffa” deras kusiner på ytan till att sprida faktumet att en enorm förändring kommer och att det är underbart! Ert uppvaknande för fram ett mer aktivt agerande bland Agarterna och de är fast beslutna starta en ”eld” på ytan som kan bränna bort manipulationerna som förhindrar en sann och lugn revolution från att hända.

Nätverk existerar i era samhällen, vilka är riktade mot att byta ut de nuvarande finansiella och politiska systemen mot mer lokala politiska grupper och banker som kan hjälpa deras respektive samhällen att växa och frodas. Dessa nätverk kommunicerar med varandra, och skapar organisationer som är redo att förena sig med våra Jordliga allierade. Dessa grupper innehar kapaciteter för folkets makt som är väsentliga för att transformera er verklighet. När gräsrötter börjar en inblandning med dem som söker drastiska reformer formas en rörelse vars makt är obegränsad. Det är dock väsentligt att dessa rörelser förblir fredliga men ändå kapabla att framföra sitt budskap klart och bestämt. Våra Jordliga allierade välkomnar dessa utvecklingar då de vittnar om det stigande tidvattnet som utgör en ny global verklighet. Denna uppvällning ger energi till lokala kommuner och gör det möjligt för många att återfå hopp och en vision om vad som behövs i deras samhällen och i världen. Det är den energin som Agarterna uppmuntrar och använder sig av för att manifestera en ny verklighet.

Moder Jord uppmuntras av vad Agarterna gör, och när som de mörkas grepp om er värld fortsätter att lösas upp så sänder vi också in vår personal in i det hela. Det är högst väsentligt att det i era samhällen finns organisationer som kan både stödja och korrekt kommunicera vad som händer när den stora förändringen i regeringar infaller. Det är en sak att skapa förändring; det är något annat att framgångsrikt göra så. Vi observerade hur Anunnaki folket genom tiderna orsakade den ena katastrofen efter den andra, som till exempel krig, farsoter, masshat och såg hur dessa katastrofer lätt delade och separerade er, till den grad att ni trodde att detta var sättet på vilket världen fungerade. Men nu uppmanas ni att acceptera fred, välstånd och Kärlek som normalt, vilket Himlen är på väg att ge er. Dessa gåvor är en del av förspelet till vår massanländande på er värld. Då kan vi börja processen att transformera er från begränsat till fullt medvetande. Dessa sista spännande steg kommer naturligtvis att utföras i samförstånd med folket från Inre Jorden.

Vad vi pratar om är en revolution av medvetande. Detta har inget att göra med nationer och nationalism, utan det handlar om att göra sig av med barriärerna som förhindrar folk från att tala fritt med varandra och att få tag på resurser som frigör potentialen inom var och en av er. När vi ser på er ser vi ett folk som börjar inse denna enorma inre potential. Det är därför som det är nödvändigt att få er att se bortom er Jordliga främlingsfientlighet och se er själva som en del av mänskligheten som sträcker ut sig i hela galaxen. När ni gör detta så går de småaktiga bekymren som nu omger er upp i rök. En ny självbild föds, som inkluderar en rubrik om allmän enhet. Detta koncept av enhet vilar på en full intuitiv bekräftelse att ni absolut håller på att förändras och att ni är en del av en större helhet. När ni ser våra skepp i luften över er skall ni veta att vi erkänner er som våra älskade bröder och systrar!

Denna rörelse mot enhet är både en förskjutning av medvetande och verklighet. Som vi ofta upprepar, varje människa lever i en verklighet som de, till en viss grad, hjälper till att forma. Denna verklighet är flexibel. Den kan höja eller sänka den allmänna bas frekvensen i enlighet med kraven dess levande invånare, och dessa förskjutningar övervakas av Himlen and den gudomliga planen. Samma regler gäller i vår 5-D verklighet. En av våra roller här är att vara en katalys för djupa förändringar i medvetande, och över årtusenden har vi gjort detta på indirekta sätt. Vi behöver nu operera direkt. Första kontakt uppmuntras av ett antal personer på de högre nivåerna av myndigheterna och vi är i en position att hjälpa er att skapa basen för en ny realitet. Denna nya realitet är närstående och händelser som börjar manifestera kommer snabbt att transformera världen som ni känner.

Moder Jord arbetar idogt med att höja hennes frekvenser till en nivå där denna stora transformation kan äga rum. De olika kontinentala plattorna som utgör hennes värld på ytan rör sig stadigt mot en ”låsande position”. Detta har orsakat att många 7+ jordbävningar har ägt rum under de sista fem åren, och dessa stora jordbävningar tilltar. Vulkaniska aktiviteter ökar likaså, och det nyliga utbrottet av Eyjafjallajokull på Island är bara en del av en händelsekedja som inkluderar utbrott i Medelhavet, Stilla Havet, och det Indiska Havet. Dessa utbrott som för det mesta är på havsbotten förändrar miljön överallt. Moder Jord är fast besluten att bevisa för er att denna verklighet skall transformeras till något mycket bättre. Denna nya värld är baserad på att föra er alla tillbaka till fullt medvetna Varelser av Ljuset!

Precis som er planet förändras så gör också ni. Många bland er känner nu de krämpor och smärtor som är associerade med era nya chakra centra i hjärtat, tymus, mellangärdet och huvudet. Dessa förändringar orsakar smärtor i ryggen då myriader nya nervnätverk är aktiverade. För det mesta så är dessa förändringar enbart reaktiveringar av delar av er som domnade av när ni förflyttade er in i begränsat medvetande. Vad ni kan göra är att ta fram er kapacitet att visualisera för att lindra stressen och smärtan som ibland sprider sig i era kroppar. Dessa obalanser kan ta formen av huvudvärk, minnesförlust, håglöshet och sömnlöshet. Ta fram er inre potential och använd den själv läkande teknologi som är tillgänglig för er, och håll glatt i minnet det underbara slutmålet bakom allt detta!

Idag tittade vi närmare på hur Jorden rör sig mot en resolution av den underliga klyvningen i hennes dimensionella uppsättning (3-D på ytan mot 5-D i det inre riket) och hur nätverk i ert samhälle uppstår självmant för att stödja de stora förändringar som nu står för dörren. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.comOriginals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/

lördag 1 maj 2010

April 21, 2010

April 27, 2010
Selamat Jarin! VI kommer med mer information om vad som händer i er värld. Denna sista fas i er mörka kabals ansträngningar att förhindra det oundvikliga når sitt slut. Vi är upptagna med att sätta ihop förslagen som skall utgöra de första överenskommelserna mellan de nya övergångsregeringarna och först kontakt laget, och väljer personalen som bäst kan representera oss vid dessa inledande möten. Vi använder den kunskapen som vi har samlat på oss genom våra observationer av er under en tid för att sätta ihop ett agerande i tre steg som gör det möjligt för dessa nya regeringar att formellt erkänna vår närvaro. När detta väl är gjort ämnar vi att göra våra egna uttalanden så att ni direkt kan veta vilka vi är och varför vi är här. Första kontakt kan sedan fortskrida på ett mer normalt sätt. Vi vill ge er ett utbud av teknologier som lätt kommer att passa med de enheter som övergångsregeringarna kommer att ha gjort allmänt kända. Inom ramen för ett utbyteskontrakt fick ledarskapet för de hemliga projekten i er hemliga regering ett antal enheter från medlemmar av den före detta Ankara Alliansen.

Dessa teknologier kan snabbt transformera sättet på vilket er vetenskap och deras urmodiga referensramar ser hur er verklighet är konfigurerad. I själva verket, så har er värld allvarligt begränsats utav deras uttalanden om vad som är möjligt av vad som inte är möjligt, och dessa antika begränsningar behövs expanderas för att inkludera koncept som mörk energi och mörk substans, likväl som en bredare uppfattning av vad som utgör ”fysisk” och ”spirituell”. När ni börjar integrera dessa nya koncept in i er nya världsuppfattning blir ni kapabla att tänka er idéer som tidigare skulle ha förfallit fantastiska. Vår teknologi kan då börja bli förståelig för er. Vi lever i ett mycket annorlunda värld från ert och vi vill att ni upplever litet av vad vår verklighet består av. Det kommer att låta er jämföra båda världarna och jubla över hur lätt det är att anpassa er till och välkomna allt vi har att erbjuda er. Vår teknologi kan utgöra det första brofästet till en bro mellan oss, och det andra fästet kommer att bli ert växande medvetande. Medvetande är fundamentalt, då våra verktyg är baserade på telepati och telekinesis och det ömsesidiga samspel som det ger mellan oss och våra verktyg.

Från vårt perspektiv så finns det just ingen separation mellan oss och vår teknologi. Oberoende av om enheten är ett skepp, ett transportfordon eller en replikator så är alla levande enheter, som förenar deras tänkande potential med vår egen för att skapa något. Detta något kan vara en resa genom universum, uppfinning av ett speciellt tillbehör för att göra livet lättare, eller middag! Vad som är väsentligt är att ni förflyttar er bortom er nuvarande uppfattning att det finns levande och icke levande tillstånd. Er planet och er Sol är levande! Och varefter ni gör framsteg inom vetenskaper som nanoteknologi, nanobiologi och artificiell intelligens så kommer det att behövas nya definitioner av vad som är levande. Vad vi nu gör är att snabbstarta dessa koncept och demonstrera deras potential.

Användandet av teknologi såsom vår är baserad på er för nuvarande oanvända förbindelse mellan hjärnan och medvetandet, och vårt mål är att föra fram denna nu latenta förmåga hos er, eftersom den utgör ett steg på vägen tillbaka till fullt medvetande. Sedan, när ni förenar era teknologier med våra, så händer något underbart.

Aktiviteten att öva hur man använder sig av våra enheter har effekten att det stärker ert livs kraftfält. Många enheter som antogs och som var omvänt konstruerade av er hemliga regering har en liknande effekt. När som ni blir fulländade i dess användande kommer ni att bli mer medvetna om att ni har ett antal enorma gömda talanger, vilket vi har indikerat. Dessa talanger är rester av ert tidigare fullt medvetna själva, och när ni väl börjar på denna väg går det inte längre att undvika det faktum att ni är mycket större Varelser än vad ni för närvarande tror. Vi har undvikt att öppet avslöja dessa teknologier för er förrän nu för att göra så etiskt skulle det ha behövts en fredlig och samarbetande miljö för att det överhuvudtaget skulle vara er till nytta. Det är därför som vi väntar tills att era nya regeringar har fört era samhällen bortom krig och aggression. När ett globalt samarbete väl har satts på plats kan vi föra in en hel bunt av teknologier som kommer att definiera parametrarna för ett nytt spirituellt samhälle för er.

Genom att skapa denna nya vetenskap blir det möjligt för er att se er verklighet i ett nytt ljus. Spirituell vetenskap för er in i en värld som lämnar bakom sig de uppfattningar som nu omger er. Ni ser med nya ögon på konceptet av medvetande och ert sökande efter sanningen tar en djupare mening. Denna plötsliga expansion av era uppfattningar för er närmare vår egen, och ni börjar förstå vikten av er Enhet med hela Skapelsen och betydelsen av personlig suveränitet. Ni kan också börja förstå varför första kontakt spelar en sådan avgörande roll i er resa tillbaka till fullt medvetande. Vi är här för att introducera er till helt häpnadsvärda möjligheter och för att hjälpa er uppnå dem. Första kontakt är därför katalysen som kan tillåta er att återfå er fulla potential och få ert globala samhälle till ett tillstånd av god hälsa. Därifrån kan er värld forma sig till ett fullt fungerande galaktiskt samhälle.

Galaktiskt samhälle är en perfekt fungerande miljö för fullt medvetna individer. Det ger en stödjande struktur som hjälper er att utveckla vilka ni är och för att fullt utveckla era talanger; det främjar kreativa lösningar för samhällets problem och motiverar dess medlemmar att göra genombrott mot att uppnå deras livs mål. Det stödjer en meningsfull involvering med ert planetariska förmyndarskap och era inre spirituella skyldigheter. Denna form av samhälle ger oss stor personlig kreativ tillfredställelse, medan det samtidigt ger erkännande och godkännande som skapar en känsla av grupp enhet som värmer hjärtat. Galaktiskt samhälle hyllar dagligen vår individualitet likväl som våra skyldigheter och ansvar mot fysikaliteten, det spirituella, och mot varandra. I detta glädjerika nät av ömsesidighet hittar vi våra sanna identiteter och vår unika väg mot upplysning.

Att upptäcka sanningen i varje liv är existensberättigandet för ett galaktiskt samhälle. Här finns en frid som uppmuntrar kreativitet och möjliggör en vibrerande välstånd, och ni omges av ett överflöd av externt och internt stöd. Vi njuter av våra ritualer och den betydelsefulla tiden som vi spenderar med våra spirituella och fysiska rådgivare. Vi lever långa nyttiga liv utav tusen år eller mer, och vid dess slut så beger vi oss iväg som Ljus i en speciell ceremoni med våra spirituella rådgivare. Innan vår avfärd går vi igenom vårt liv många gånger för att förstå det sättet på vilket det är sammanbundet med alla andra liv. Det avslöjar om vi behöver sätt upp fler liv, och i så fall var och när. Efter övergångsceremonin förflyttar vi oss till ställen utav Ljus och tar på oss en ny uppsättning av ansvar gentemot Skaparen och oss själva, och detta sätter upp för oss de liv som skall komma.

För oss så är barndomen helig. Vi för våra barn in i kokong som vårdar dem och för fram deras talanger och unikhet redan tidigt. Vi understryker mycket seriöst den kraft som kommer ifrån Kärlek och uppmuntran, och våra barn är omgivna av dem som förstår kraften i vård. De badar i en oändlig ocean av kunskap och vishet i vilken de uppmuntras att paddla precis som de vill, var och en enligt sin inre kompass. All talang är accepterad och hedras utav den grupp som de tillhör, och alla medlemmar är i princip en släkting till varje barn och arbetar gärna med dem när det behövs. Som ett resultat av detta växer varje barn upp med en hälsosam drivkraft att utrycka sin individualitet och att tjäna sitt samhälle och Skaparen. Vi är stolta, men ända ödmjuka att proklamera gudomlig tjänst som vår största glädje!

Idag berörde en del aspekter av den underbara karaktären av Galaktiskt Samhälle. Vi kommer till er i gudomlig tjänst som både handledare och era älskade rymdfamilj. Himlen och er härliga spirituella familj förenar sig med oss i detta, och vi ser med stor entusiasm framemot de hyllningar som vår återförening för med sig. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure