Followers

Google+ Followers

lördag 28 november 2009

24-NOVEMBER-2009

Vi välkomnar denna omedelbarhet. Var dag förbereder vi vår besättning att informera ett antal vänliga och större regeringar och vi upplever det som att dessa möten är nu mycket nära till fullt UFO avslöjande.Selamat Jarin! Vi återkommer för att fortsätta våra diskussioner med er denna vecka! Runt omkring er fortsätter kampen mellan Ljuset och mörkret. Den sista mörka kabalen hänger i, men dess grepp om er värld har minskat väsentligt och det som nu är reducerat till att hålla sig fast med naglarna försvinner också. Under tiden fortsätter ert samhälle att brottas med sjukdomar, kaos, och det fullständiga lurendrejeri som mörkret har släppt löst. Nödvändigheten av att distribuera det välbehövande globala överflödet väger tungt på våra Jordliga allierade och deras beslutsamhet att påbörja deras massiva agenda blir starkare för var dag. Ögonblicket för deras succé närmar sig snabbt och allt är färdigt. Vi övervakar allt och gör så mycket för dem som Himmeln tillåter. För att hjälpa deras ansträngningar har vi tidigare lagt vårt program för fullt UFO avslöjande. Ett projekt som har pågått nästan hela detta årtionde är nära ett antal genombrått. Många väsentliga regeringar på er planet har gått samman i denna fråga för att det skall förverkligas då UFO avslöjande kan lätt bli det strå som bryter kamelens rygg.

Ert lidande når en nivå då Himmeln indikerar att en direkt metod är nödvändig, då er transformation inte kan fortsätta att bli försenad av mörkret. Lord Surea har utfärdat ett högtidligt påbud till Himmelns lokala Administration att den gudomligt rätta tiden har anlänt för att störta mörkret och dess många arroganta undersåtar. Detta påbud öppnar upp många möjligheter för oss när som vi söker runtom i er värld för sätt att påbörja avslöjandet. Vid denna tid lutar vi åt en speciell konferens där ett formellt gemensamt uttalande kan göras. Vad som återstår att besluta är tid och plats. Vi arbetar också med våra Jordliga allierade för att avlägsna makten hos USA Företaget och att sätta upp en övergångsregering. Dessa uppgifter visar er hur engagerade vi är i att förändra er värld till det bättre genom att (till att börja med) transformera er planets mäktigaste statsskick tillbaka till en rättslig republik. Som vi har nämnt tidigare, vårt komplexa involverande i era affärer är unikt bland annalerna av otaliga första kontakt missioner. Vår intention är att se till att denna kontakt förflyttas smidigt från unik till något mycket mer normalt.

Denna ansatts utgör grundstenen i vår mission. Som ni vet, ni rör er från att vara en begränsad till en fullt medveten Varelse. Många, i en del av era regeringar, vill att denna heliga operation stoppas med hjälp av alla tillgängliga medel, eller åtminstone försenad. Denna motivation ligger bakom de många samvetslösa handlingar som har gjort att en del av era invånare har insjuknat, och de smider mer planer att utlösa dödliga pandemier bland er. Paniken som detta vittnar till hos de mörka har just börjat komma fram. Olika fasoner för att stjäla ert överflöd pågår också, och detta utgör den ringa delen av deras kränkningar. De har planer på att i scen sätta falska UFO invasioner, skruva upp intensiteten på deras olagliga krig, och åstadkomma en än värre ekonomisk katastrof. Vi håller ett öga på dessa svek och observerar att de globala inslagen av detta militära-industriella-media komplex som använder alla kvarstående knep i sin mycket svarta arsenal! Dessa komplotter involverar enorma mörka myndighets program. Naturligtvis så håller vi våra Jordliga allierade fullt informerade om vad kabalen har för sig.

I korthet, ett enormt, mäktigt etablissemang arbetar feberaktigt för att förhindra vårt anländande och att undanhålla vår existens från allmänheten. Normalt skulle denna mycket fientliga behandling av oss få oss att dra slutsatsen att ni inte är redo för kontakt; vi skulle då observera på avstånd om ni kunder överleva. I ert fall är detta inte ett alternativ, då första kontakt har blivit gudomligt förordnat. Vi har till och med involverat i högre grad än vanligt de många Agarthianerna (Inre Jorden) som har länge inplanterat sig själva i era många globala samhällen. Det försätter en del av dem i fara, och en del andra mitt i vägen för dessa panikslagna mörka kabalister. Vi har äventyrat deras hemlighetsskydd med målsättning att göra era regeringar medvetna om att en hel del energi används av oss för att låta de mörka tjänarna förstå graden av beslutsamhet som appliceras för att utföra den gudomliga planen för Jorden. Detta ledde till en del dödsfall bland de Jordliga associerade till personalen under hemlighetsskydd, men trots dessa problem kommer vi ej att bevekas.

Vi arbetar nära med individer som har tillgång till många av de väsentliga resurserna åt de mörka tjänarna; det är vår intention att sätta de återstående mörka komplotterna i fokus. Vi använder denna information för att sätta upp en formel för en framgångsrik konferens för avslöjanden. Som ni kan tänka er, denna operation är mycket hemlig, med det är viktigt att låta er veta att vi fullföljer denna möjlighet samvetsgrant. Ett antal centrala ledare gör vad som är nödvändigt för att preparera er för denna kommande händelse. Tiden som återstår är kort, så vi har get högsta prioritets status till ett antal projekt med dessa inriktningar, uppbackade med reservplaner för alla andra möjliga utfall. Ni är således i de sista ögonblicken av er nuvarande realitet. Vi skall genomföra detta, och transformera er värld tillräckligt för att tillåta första kontakt att bli helt möjligt. Detta ögonblick drar sannerligen nära!

När vi observerar er värld ser vi en mäktig kabal som förlorar sin kontroll och är till slut oförmögen att motstå de djupa intrången som gjorts av de Jordlig allierade. Vi ser också en grupp som är djävulskt listig men som bara inte vet hur och när som de skall ge upp. Er värld faller in en stor avgrund som vår ankomst delvis förhindrar. Vidare, våra Jordliga allierade förstår nu de enorma implikationerna av vad som händer med er: Denna transformation överskrider lätt tidigare massiva omvälvningar i er historia, som till exempel ett plötsligt störtande av ett imperium; denna gång kommer ni att se fantastiska nya teknologier uppstå, i sällskap med de fullt utvecklade vetenskapliga förklaringarna och andliga koncept som återföljer dem. Ni kommer därefter att överskrida även dessa. Ni inträder i en ny realitet som kommer att sträcka sig långt in er framtid. Denna tid är således unik och utgör en portal mot något ytterligt eftertraktat: en ny nivå av globalt medvetande!

Vi erkänner detta och ser händelserna som utvecklar sig som en process vilken driver er mot ert möte med oss och vidare mot ert gudomliga öde. Första kontakt är en väsentlig del av allt detta och kommer inte en dag för tidigt. Ert tempo trappas upp. Himmelns planer avslöjar de sätt på vilka detta skall bli er kännedom, och hela avslöjande processen rör sig i fas med detta. Ert samhälle behöver klart se att ni inte är ensamma och att det som skall hända inte är hotande. Långt därifrån! Er oskyldighet, eller mer korrekt ert ovetande om vilka vi är kommer att lösas på ett mycket djupgående sätt. Vi välkomnar denna omedelbarhet. Var dag förbereder vi vår besättning att informera ett antal vänliga och större regeringar och vi upplever det som att dessa möten är nu mycket nära till fullt UFO avslöjande.

Vi beskriver för er de medel genom vilka, på ett sätt eller annat, vi kommer att undsätta er från många tilltagande olyckor. Er verklighet är redan i det tidiga skedet av transformation och denna realitetsförskjutning tilltar nu i fart. Våra skepp och besättning är tränade och redo att agera på den allsviktiga klarsignalen från Himmeln. Vi väntar och vi handlar enligt vad vi har blivit tillsagda. Moder Jord är också redo att transformera. I själva verket börjar hela solsystemet att förändras i samstämmighet med den gudomliga planen. Allt detta är bundet till er förflyttning in i fullt medvetande. Ni analkar er nollpunkten för detta att manifesteras. Under tiden övervakar vi allting och glädjes åt de ting ni skall snarast genomleva och firandet som är nära!


I dag, fortsatte vi vår diskussion om de många ting vi gör för att frambringa allt detta till sin gudomliga avslutning. Ni är nära er transformation till fullt medvetande. Vår roll är att vara förkunnare och handledare för denna operation. Vi välkomnar detta och vi ser med glädje fram emot vårt möte och firandet när ert fulla medvetande är uppnått. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH - NEW


Galactic Federation by Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE


17-NOVEMBRO-2009

De som leder detta har dock nästan kommit till en punkt för lösning, vilket betyder att ögonblicket av ära och triumf har kommit.


Selamat Balik! Vi kommer för att tala om de många saker som börjar bli redo för manifestation! Er värld avslutar nu en mäktig kamp mellan agenter för Ljuset och de mörka tjänarna, som har hanterat denna verklighet under de senaste 13 årtusenden. Denna konflikt har allt göra med den stora transformationen som Himlen nu sätter på plats. Hennes mål för er kräver en fysisk omgivning mycket annorlunda än den som har föreslagits av mörkret, som lovar enbart mer skövlande av Moder Jord och mer vilseledande manipulation av mänskligheten. Det ökande utrotandet av ekosystemet och de underliga aktiviteterna på Solen och hennes många planeter har demonstrerat att detta välde inte längre ses som nödvändigt. I dess ställe föreslår Himmeln något helt annorlunda. Denna verklighet framförs medan vi talar, och kaoset som fötts av denna konflikt är ett tecken på hur svag den mörka kabalen har blivit. Nu väntar vi på de sista spåren av denna kamp. Vi vet att den gudomliga planen placerar önskan på legioner av Ljus, och vi är här enbart för att betona detta och att göra så i prakt när vi landar bland er snarast.

Denna period av transformation är det ögonblick när ert globala samhälle bedömer ”vad det handlar om”. Under många århundraden har ni exploaterat Jorden och berövat henne väsentliga resurser så som malmer; bränsle så som kol och olja; and basen för er rikedom; guld, silver och ädelstenar. Detta kontinuerliga våldtagande av Moder Jord har fört er till randen av utrotning, och det skriande behovet för en helt nytt sätt att organisera, förse, och underhålla era samhällen kräver nu likväl nya tankegångar. Historiker och prominenta filosofer som studerar er värld dagligen ser de olycksbådande tecknen, och undrar öppet om detta samhälle kan verkligen överleva. Teoretisk vetenskap och filosofi tänker i ökande takt på samma sätt. Er civilisation står inför en vägkorsning: i högsta grad, detta överväldigande ögonblick i er historia var förutsett av era forntida och urinnevånare folk. Det är ögonblicket när det som tidigare fungerade nu helt mankerar och behövs bytas ut med en ny primär syn. Mayafolket, urinnevånare folk, and de forntida Egyptierna utforskade var och en detta ögonblick i sina myter och kalendrar.
Vi kommer till denna vackra blå-gröna värld vid denna högst gynnsamma tid. Vi har försökt att klart uttala till er att första kontakt är oundvikligt. Det är ögonblicket som skickligt separerar er från ert nära förflutna. Vi är ambassadörer för förändringar och gudomliga emissarier för medvetande. Himmeln och Lord Surea har förordat att denna period i er utveckling är ämnad att återföra er till fullt medvetande. Vi är därför involverade i en mission av två steg: Det första steget är att förändra förbindelserna i ert samhälle och myndigheter. För detta ändamål utvecklades ett stort antal program under de senaste årtiondena för att se till att Saint Germains storsinthet blir distribuerade till folket. Ljusarbetare kommer att skapa ett välstånd som definitivt förändrar hur den nuvarande maktstrukturen i ert samhälle opererar. Därefter, skall de nya övergångsregeringarna ta dessa förbindelser och snabbt skapa politiska strukturer som frigör era samhällen från tyranniet av det förmögna och mäktiga, vilket låter en ny era av förnyad demokrati och sanna fria republiker att blomstra.

Detta är den huvudsakliga målsättningen av våra Jordliga allierade. Vår roll är att beakta, ge råd, och om nödvändigt använda vår kapacitet att lirka fram dessa ting till existens. Denna uppgift är samtidigt både angenäm och svår. Många större regeringar har arbetat i hemlighet att skapa en teknologi som skall förhindra vad vi talar om. Till exempel, de tänkte sig att i scensätta en falsk första kontakt för att diskreditera oss i folks ögon. Vi förhindrade något sådant i det förgångna och fortsätter att varna dem för sådana aktiviteter i framtiden. En speciell förbindelsegrupp arbetar med de positiva falangerna i dessa regeringar för att se till att övergångsregeringarna skapas. Framgången av dessa operationer är baserad på både en legal och finansiell bas, den senare är färdig att sättas i verket. Vad som tar tid är det legala trycket som sätter ett slut på den nuvarande regeringens tyranni. De som leder detta har dock nästan kommit till en punkt för lösning, vilket betyder att ögonblicket av ära och triumf har kommit.

Slutpunkten för denna etapp är första kontakt. Det är svärdet som skär av den Gordianska knuten som är er mörka kabal. Mörkret vet detta och har kämpat med näbbar och klor för att förhindra detta ögonblick från att äga rum. Vi är helt engagerade i en gudomlig tidtabell och till en masslandning på era stränder. Dessa frågor är inte förhandlingsbara. Det är tid för mörkret att stiga åtsidan och tillåta allt att äga rum. Vårt tålamod är oändligt; dock inte så den gudomliga tidtabellen. När detta gudomliga ögonblick är nått, landar skeppen och tiden för transformation anländer med oss! Vi har legioner av personal redo att hjälpa er att snabbt förflytta er in i fullt medvetande. Alla som så önskar kommer att bli transformerade, och blir de mänskliga underhållarna av detta solsystem och er nya stjärnnation. Ni skall immigrera till Mars och Venus, och så småningom till den återbildade vatten planeten Pax, dess kvarvara utgör i dag Asteroid Bältet.

Förflyttningen ut i solsystemet och vidare in i galaxen är ert gudomliga öde. Där kan ni använda er av era avsevärda förmågor att utveckla historik i galaxen och att hjälpa hela den fysiska Skapelsen. Detta är anledningen, bland andra, för vår närvaro här och varför vi har förbundit oss att utföra masslandningar på er värld. Vi gör så, naturligtvis, med full översyn och assistens från Himmeln. Det är er gudomliga Hierarki som skall göra oss sällskap till ytan av Moder Jord tillsammans med folket från Agartha. Detta är nu tidpunkten för att återförena folket från världen på ytan med folket från Agartha. Det är ögonblicket då de stora skillnaderna som för länge sedan proklamerades av Anunnaki folket kan motbevisas och sanningar länge dolda från er kan bli avslöjade. Dessa avslöjanden kommer att gör slut på mörkrets påhittade historier och tillåta Ljuset att sprida sig bland er återigen.

Det Galaktiska Federationen är fullt engagerad att återföra er till fullt medvetande. Den nuvarande globala situationen är redo att utveckla sig in till en ny verklighet, som vi har beskrivit för er. Den nuvarande situationen är full av delikata frågor som inte kan diskuteras för tillfället. Större regeringar innehar en mängd resurser som kan inkallas om de skulle behöva. Att bortföra dessa en i taget, och i undantagsfall i grupper, kräver stor expertis och en klok grad av makt, följt av medel för att bevisa sanningen av vad vi säger till dem. Detta sker i denna stund och vi framskrider till ögonblicket av transformation. Medan vi assisterar när så behövs kommer upplösningen att behöv ske mellan två Jordliga falanger: de av Ljuset och de av mörkret. Tiden för seger för Ljuset, och er, är förestående!

Upplyftningen till fullt medvetande fortsätter oförminskat. Himmeln förbereder er för nästa omgång av fysiska, mentala, emotionella och andliga förändringar, vilket skall integrera er till en punkt då ni är redo för det slutliga steget, vilket kommer att äga rum i den inre Jorden. Vad vi har beskrivit är stegen som krävs för att förändra den stora illusionen som är begränsat medvetande, vilket får som resultat att ni acceptera Sanningarna inbäddade i er existens i femte dimensionen. Målet är att snabbt förflytta er mot accepterande av er Sanna Självt och era verkliga förmågor. Detta kommer att utföras genom landningarna och allt som följer. Ert öde är att få fullt medvetande!

I dag, fortsatte vi vår diskussion om vad som händer runtomkring er. En stor förändring stundar, under vilken himmeln skall transformera er alla till femte dimensionen, fullt medvetna Varelser av Ljust. Allt detta händer enligt gudomliga förordanden från Lord Surea. Skaparen förbereder en underbar överraskning! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://www.paoweb.com - ENGLISH

http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH

http://spirit-messages.blogspot.com - SPANISH

http://sheldaninswedish.blogspot.com - SWEDISH

Galactic Federation by Mike Quinsey


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8JAPANESE

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure